Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Spørgsmål og svar om hestepas

Få svar på en række spørgsmål om hestepas og de nye regler herunder.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Betyder de nye regler, der kom 1. januar 2016, noget for mig?
Hvis din hest pr. 1. januar 2016 har et hestepas med medicinsider i, skal du ikke gøre noget. Kun hvis der sker ændringer i ejerforhold, ændring i hestens konsumstatus, ændring i hestens mærkning eller hestens status som hobbyhest/registeret hest, skal du indberette det.

Du skal blot være opmærksom på, at hestepasset skal kunne skaffes umiddelbart, når hesten er på stald. Derved bortfalder fristen på de 3 timer for fremskaffelse af passet.
 
Skal min hest have et nyt hestepas pr. 1. januar 2016?
Nej. Hvis din hest allerede har et hestepas med medicinsider i, er det stadig gyldigt, når de nye regler træder i kraft.

Men hvis din hest skal flytte permanent til et andet EU-land, skal passet opdateres med afsnit 1, del C. Når hesten registreres i det nye land, udfyldes afsnit 1, del C med oplysninger om, hvilket udstedende organ du har meldt flytningen til. 
 
Kan jeg få dispensation for reglerne om hestepas?
Som udgangspunkt er svaret nej. Kun heste, der lever vildt eller delvis vildt i særlige områder, kan få dispensation fra kravet om hestepas. Heste, der holdes på almindelig vis af privatpersoner, er ikke omfattet af denne mulighed.
 
Hvad sker der, hvis jeg overskrider fristen for at få et pas?
Heste, der identificeres efter fristen, udelukkes fra konsum for bestandigt.
 
Hvor stor en bøde kan jeg få, hvis min hest ikke har et pas?
Hvis hesten ikke er mærket, registreret og har et pas, får du som udgangspunkt en indskærpelse. En indskærpelse medfører en gebyrbelagt opfølgende kontrol, der koster cirka 2.000 kr.
 
I grove tilfælde eller ved gentagne overtrædelser vil forholdet blive politianmeldt.
 
Kan min dyrlæge nægte at behandle min hest, hvis den ikke har et pas?
Nej, men der er visse lægemidler, som din dyrlæge ikke må anvende, hvis hesten ikke har et pas. Og din dyrlæge skal se passet, inden en behandling med disse lægemidler påbegyndes.
 
Skal jeg have passet med, når jeg er ude at ride?
Nej. Som udgangspunkt skal hestepasset altid ledsage hesten, men du behøver ikke have passet med, når hesten rides, drives, føres eller er forspændt et køretøj i nærheden af det sted, hvor hesten er opstaldet. Men passet skal kunne fremvises umiddelbart på opstaldningsstedet.
 
Er det tilstrækkeligt, at jeg har en kopi af min hests pas med, når hesten transporteres?
Nej, en kopi af passet kan aldrig anvendes. Hestens originale pas skal altid medbringes, når hesten transporteres. De eneste undtagelser for at medbringe passet under transport er:
  • ikke-fravænnede føl, der ledsager moderen eller ammehoppen,
  • heste, der deltager i træning eller konkurrence mv. og i den forbindelse er nødt til at forlade området for træningen eller konkurrencen mv.,
  • heste, der flyttes eller transporteres i en nødsituation.
Disse undtagelser gælder dog kun ved nationale flytninger. Hvis der er tale om ind- eller udførsel til eller fra Danmark, skal hesten altid være ledsaget af et gyldigt hestepas, uanset deres alder.
 
Hvem er ansvarlig for, at hesten har et pas ?
Ejeren af hesten er ansvarlig for, at hesten er identificeret og har fået et pas. 
 
Hvem er ansvarlig for, at ændringer indberettes?
Ejeren af hesten er ansvarlig for indberetning af ændringer i hestens konsumstatus, ændringer i mærkning (fx ny chip), ændring i status som registreret hest hhv. hobbyhest og ændringer i ejerskab.

I forbindelse med ejerskifte er det køberen af hesten, der har ansvaret for indberetningen af ejerskiftet.
 
Hvem er ansvarlig for, at hestepasset kan fremskaffes, når hesten er opstaldet på     rideskole og pension med videre ?
Hvis brugeren af hesten ikke er ejeren, er bruger og ejer forpligtet til at indgå en aftale om, hvem der er ansvarlig for efterlevelse af forordningens bestemmelser. Det vil sige, at både ejer og bruger har et ansvar for indgåelse af en aftale. En aftale kan være skriftlig eller mundtlig. Personer, der kortvarigt anvender hesten, fx en rytter, der rider hesten, anses ikke for bruger i denne forstand.
 
Kan jeg transportere min hest i Danmark, når passet er indsendt til opdatering?
Ja, heste kan flyttes eller transporteres indenlands uden pas, når passet er indsendt til opdatering, under forudsætning af, ​at hesten er ledsaget af en kvittering for indsendelsen fra det udstedende organ. Kvitteringen skal som minimum indeholde navnet på ejeren af hesten og hestens chipnummer.
 
Er det tilstrækkeligt, at der ligger en kopi af min hests pas i stalden?
Nej, en kopi af passet kan aldrig anvendes. Det originale pas skal kunne fremskaffes umiddelbart, når hesten er opstaldet eller græsser. Dette gælder, uanset om hesten er udelukket fra konsum eller ej.
 
Jeg ønsker ikke, at min hest nogensinde skal slagtes. Kan jeg sikre det?
Ja. Du skal underskrive medicinsiderne i passet. Du finder medicinsiderne i afsnit IX i pas, der er udstedt før 1. januar 2016, og i afsnit II i pas, der er udstedt efter 1. januar 2016. Udelukkelsen fra konsum skal indberettes, så det kan blive registreret i en database og attesteret i passet. Vær opmærksom på, at der er en tidsfrist på 30 dage for indberetning af ændringen.
 
Kan jeg fortryde, at jeg selv har udelukket min hest fra konsum?
Nej. Når hesten er udelukket fra konsum, kan det ikke fortrydes.
 
Dyrlægen har meldt min hest ud af konsum – skal jeg gøre noget?
Ja. Du skal indberette ændringen, så udelukkelsen fra konsum registreres i en database og attesteres i passet. Vær opmærksom på, der er en tidsfrist på 15 dage for indberetning af ændringen.
 
Skal heste, der er udelukket fra konsum, også have hestepas med medicinsider?
Ja. De såkaldte medicinsider består også af den side, hvor en udelukkelse af hesten fra konsum skal fremgå.
 
Hvem kontrollerer, at min hest har et pas?
Fødevarestyrelsen udfører hvert år et antal kontroller i hestebesætninger, på rideskoler og ved fx stævner. Herudover sker der kontrol ved politiet i form af vejkontroller.
 
Hvad sker der, hvis jeg ikke er hjemme, når Fødevarestyrelsen kommer på kontrol?
Hvis der ikke er nogen hjemme i forbindelse med et kontrolbesøg, vil kontrollen som udgangspunkt blive registreret som et ”forgæves besøg”, og du vil blive kontaktet telefonisk for en aftale om et nyt besøg.
 
Hvad sker der, hvis hesten er på græs og passet ikke kan fremskaffes umiddelbart?
Hvis hesten står på lejet græs, og der ikke er sørget for, at passet kan fremskaffes,  vil du som udgangspunkt få en indskærpelse, der medfører et gebyrbelagt opfølgende besøg. 
 
Indgår reglerne om identifikation af heste i krydsoverensstemmelseskravene?
Nej. Reglerne vedrørende identifikation af heste indgår ikke i krydsoverensstemmelses-kravene. Dette gælder også for eventuelt opstaldede heste.
 
Bruges hestepas i forbindelse med andre krav om krydsoverensstemmelse?
Ja. Hestepasser kan bruges som dokumentation for, at en hest ikke er et fødevareproducerende dyr, når det fremgår af passet, at hesten er udelukket fra konsum. Dette sker ved kontrol af regler for foderhygiejne og medicin.

Hvis ikke det kan dokumenteres, at en given hest er udelukket fra konsum, gælder alle regler om foderhygiejne og medicin for denne hest. Det betyder, at det er muligt at miste EU-støtte, hvis reglerne overtrædes, såfremt den, der er ansvarlig for at reglerne overholdes, får EU-støtte.

Reglerne om krydsoverensstemmelse gælder i denne sammenhæng ikke selve hestepasset, men regler om foderhygiejne og medicin. Hestepasset bruges kun til at dokumentere, at en given hest ikke er omfattet af den konkrete regel om foderhygiejne eller medicin.
 
Hvad skal jeg gøre, når min hest dør? (ikke slagtning)
Du skal returnere passet og ejerbeviset, hvis du har et sådant, til det udstedende organ eller det organ, der har opdateret passet. Efterfølgende kan du få det annullerede pas tilbage, hvis du ønsker det.
 
Kan jeg få passet tilbage, når hesten dør?
Ja. Du kan få det ugyldiggjorte pas tilbage, når hesten er registreret som død i databasen. Kontakt det udstedende organ.
 
Henter DAKA heste, der ikke er identificeret/har gyldigt pas?
Ja.
 
Kan jeg rejse til et andet EU-land med min hest, hvis passet er til opdatering?
Ja. Men du skal bede det udstedende organ om at udstede et midlertidigt dokument. Dokumentet er gyldigt i 45 dage. Du kan rejse til andre EU-lande med et midlertidigt dokument, men du skal også have et sundhedscertifikat, uanset om du har en registreret hest eller en hobbyhest.

For at få et sundhedscertifikat skal din hest inden afrejsen synes af en embedsdyrlæge. Synet skal bestilles, senest 4 hverdage (regnet fra kl. 12 middag) før hesten skal rejse. Synstiden bookes på Fødevarestyrelsens hjemmeside i Eksportportalen.
 
Jeg har købt en hest fra udlandet, og den skal nu være permanent i Danmark – skal jeg gøre noget?
Ja. Heste, der tager permanent ophold i Danmark, skal registreres i den danske database. Det betyder, at passet skal indsendes til et for racen passende udstedende organ i Danmark eller til SEGES, Heste. Det udstedende organ skal attestere, at hesten nu er registreret i den danske database ved at stemple i afsnit I, del C. Du skal anmelde hesten, inden 30 dage efter at toldproceduren er afsluttet.

Fødevarestyrelsen anbefaler derfor, at pas, der er udstedt før 1. januar 2016, bliver opdateret med afsnit I, del C af det oprindeligt udstedende organ, inden hesten forlader oprindelseslandet. ​
 
Jeg har købt en hest – skal jeg foretage mig noget?
Ja. Ændringer i ejeroplysninger skal indberettes, så det kan blive registreret i databasen. Vær opmærksom på tidsfristen på 30 dage for indberetning af ændringen.
 
Min hest ændrer status som hobbyhest hhv. registreret hest – skal jeg foretage mig noget?
Ja. Ændringer i oplysninger om hestens status som hobbyhest eller registreret hest skal indberettes, så det kan blive registreret i databasen. Hvis du har en hobbyhest, der ændrer status og bliver optaget i en stambogsforening (og dermed bliver en såkaldt registreret hest), skal hesten have et nyt pas. Vær opmærksom på tidsfristen på 30 dage for indberetning af ændringen.
 
Min hest har fået en ny chip – skal jeg foretage mig noget?
Ja. Ændringer i hestens mærkning skal indberettes, så det kan blive registreret i databasen. Vær opmærksom på tidsfristen på 30 dage for indberetning af ændringen.
 
Min hoppe har fået føl – skal jeg registrere det​?
Ja. Føllet skal have pas inden for dets første 12 levemåneder (ansøgningen skal være fremsendt inden føllets tiende levemåned). Hvis føllet ​forlader sin fødselsbedrift indenfor de 12 måneder, skal føllet have et pas, inden det forlader bedriften.​​
 
Dog skal føllet have et gyldigt pas, uanset dens alder, hvis den bliver udført fra Danmark, også selvom den blot følger med som "ledsagende føl", og uanset om der er kun er tale om en midlertidig udførsel.
Ændret 21. juli 2020