Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Smitterisici ved indførsel af hunde til Danmark fra andre lande

Der er i dag en omfattende international trafik med hunde, både hvalpe og voksne hunde, der handles (herunder gadehunde), og hunde, der rejser med på ferie. Det betyder også en større risiko for at indføre en række alvorlige og smitsomme sygdomme til Danmark.

​Forekomsten af alvorlige infek​​​​​tionssygdomme – herunder sygdomme, som kan overføres fra dyr til mennesker (zoonoser, fx rabies) – hos hunde i Øst- eller Sydeuropa er væsentlig forskellig fra danske forhold.

Fødevarestyrelsen finder, at der er beho​v for mere opmærksomhed på smitterisici, især ved køb af hunde i udlandet. Kommende hundeejere bør forberede sig, før de køber hund i andre lande, dvs. undersøge, hvilke risici der evt. måtte være forbundet med at bringe en udenlandsk hund hjem til Danmark. Ligeledes bør man forberede sig på den eventuelle smitterisiko for familiens hund, hvis den skal med på en udlandsrejse.

På Fødevarestyrelsens bestilling har DTU Veterinærinstituttet udarbejdet en analyse af risikoen for, at specifikke sygdomme indføres til Dan​mark ved køb af hund i andre lande, samt hvilke aktuelle sygdomme, man bør forebygge før og under rejse med sin hund i andre lande. Der er lagt særlig vægt på sygdomme, som overføres via en vektor, fx flåter eller myg, eller som på anden måde har mulighed for at etablere reservoirer i vildtlevende dyr.

Af DTU Veterinærinstituttets rapport fremgår det, at der er risiko for at indfø​re en række meget alvorlige smitsomme sygdomme med hunde fra de øst- og sydeuropæiske lande, hvoraf flere er sygdomme, som kan overføres fra dyr til mennesker (zoonoser). Der er ligeledes risiko for, at hunde, som er med på ferierejse, kan blive smittet med disse alvorlige sygdomme.

I rapporten fremhæves risikoen for følgende infektioner: rævens dværgbændelorm (Echinococcus multilocularis), dirofilarier (Dirofilaria repens), babesiose (Babesia canis), leishmaniose (Leishmania infantum) og anaplasmose (Ehrlichia canis). Nogle af infektionerne vil kunne spredes til andre hunde i Danmark (etablering af infektion), mens andre infektioner endnu mangler de relevante vektorer (flåter eller myg) i Danmark for at kunne spredes.

Læs mere om DTU Veterinærinstituttets analyse:
Rapport fra DTU om smitterisici ved indførsel af hund

Læs mere på andre myndighedssider

 
De norske veterinærmyndigheder har i flere år advaret mod at indføre gadehunde til Norge:
 
 
Læs rapport fra European Food Safety Authority (EFSA) om​​ leishmaniose hos hund:

Scientific Opinion on canine leishmaniosis 

Læs mere om Rabies

Rabies er en dødelig sygdom, som kan smitte til både mennesker og dyr.


Læs mere om rævens dværgbændelorm

Mennesker kan smittes gennem kontakt med afføring fra smittede hovedværter, fx ræve og hunde.


Ændret 17. december 2021