Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Smitsom blæreudslæt hos svin

Smitsom blæreudslæt hos svin hedder på engelsk swine vesicular disease (SVD), hvilket er den betegnelse der anvendes i internationale sammenhænge.

Smitsom blæreudslæt hos svin er en smitsom virussygdom hos svin, der forårsages af et enterovirus.

Smitsom blæreudslæt hos svin har aldrig været konstateret i Danmark.

 
Sygdomstegn
Fra grisene smittes til de viser symptomer går der 2-7 dage. Symptomerne afhænger af det involverede virus anslagskraft, dyrenes alder (yngre dyr er mere påvirkede af sygdommen end voksne dyr) og de forhold grisene holdes under. SVD giver ikke voldsomme symptomer. Der ses blærer, primært på klove og underben men blærerne kan også ses i mundhulen, på læber, tryne og på patterne. Desuden ses feber (vil ofte være lavgradig og forbigående, registreres ofte ikke). Der er lav dødelighed, og grisene kommer sig normalt efter 2 til 3 uger.

Sygdommen giver ikke store produktionstab og er udelukkende interessant, fordi symptomerne ikke kan skelnes fra mund- og klovesyge hos svin.

Den der har modtagelige dyr i sin varetægt, skal ved mistanke om smitsom blæreudslæt hos svin straks tilkalde en dyrlæge.
 
Smittespredning
Smitten overføres i den enkelte besætning fra dyr til dyr ved direkte kontakt samt ved indirekte kontakt gennem strøelse, foder og vand, som er forurenet med urin, gødning og næsesekret fra syge dyr. Blærerne indeholder store mængder af virus. Transportvogne der ikke er tilstrækkeligt rengjorte vil kunne videreføre smitten.
 
Smitten kan overføres ved fodring med ukogt slagteaffald, kød eller kødaffald indeholdende virus. Dette har været årsag til adskillige sygdomsudbrud.
 
Behandling, bekæmpelse og kontrol
Sygdommen er anmeldepligtig, og der foretages ikke behandling. Såfremt der opstår en mistanke om smitsom blæreudslæt hos svin, der ikke kan afvises af den regionale Veterinærchef, bliver den berørte besætning sat under offentligt tilsyn og der udtages materiale til undersøgelse på Veterinærinstituttet.

Beredskabscentret foretager smitteopsporing til andre besætninger, der har modtaget dyr fra besætningen de sidste 30 dage. Endvidere smitteopspores kontaktbesætninger i de seneste 30 dage. Sådanne kontaktbesætninger sættes også under offentlig tilsyn.

Ved positive diagnose skal den smittede besætning slås ned. Kadaverne bortskaffes enten ved destruktion eller ved nedgravning. Rengøring og desinfektion skal godkendes af Fødevarestyrelsen.

Der oprettes 3 kilometer beskyttelseszoner og 10 kilometers overvågningszoner omkring smittede besætninger.

Det er forbudt at anvende madaffald til fodring af grise.
 
 
Forekomst
Smitsom blæreudslæt hos svin har aldrig været konstateret i Danmark.

Der rapporteres om forekomst af smitsom blæreudslæt hos svin i Europa, Hong Kong (1991), Japan (1975), Ukraine (1977) og i Rumænien (1985).

Sygdommen blev først identificeret i Italien i 1966. I Italien er der jævnligt udbrud. I 90érne har der udover udbrud i Italien været udbrud i Belgien (1993), Spanien (1993), Holland (1994) og i  Portugal (1995).
 
Lovstof og regler

 

 
Ændret 18. december 2019