Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Småskalapakken

Den nye "Småskalapakke" skal skabe forenkling og gøre det lettere for små fødevarevirksomheder at drive virksomhed. Småskalapakken har fem indsatsområder med en række initiativer, hvor implementeringen starter i 2020.

Hvad er en småskalavirksomhed?
Småskalavirksomheder er små virksomheder, ofte med en kompleks produktion af både fødevarer, foder og levende dyr. Småskalavirksomheder har ofte et stærkt lokalt ophæng, men samtidig et ønske om at distribuere deres produkter bredt ud. Virksomhederne er ofte innovative og kan være med til at udvikle helt nye produktionsformer og produkter, der ikke fandtes for bare 10 år siden.
 
Lempeligere regler for småskalavirksomheder
Med Småskalapakken bliver der arbejdet for at ændre og lempe reglerne fx for:
 • Ændrede mængdegrænser for salg af kyllinger og kaniner ved stalddørssalg
 • Brug af slagtebusser ved stalddørssalg
 • Bagatelgrænser for kontrol for salmonella i flokke på under 30 høns/kyllinger
 • Økologivirksomheder kan fremover også rekvirere vejledning hos Fødevarestyrelsen mod betaling
Tilpasning af kontrol i småskalavirksomheder
Fødevarestyrelsen vil gennemføre følgende initiativer, der sikrer, at småskalavirksomhederne oplever en mere smidig kontrolindsats:
 • Uddanne en gruppe af tilsynsførende, så de får speciale i fødevarekontrol i småskalavirksomheder.
 • Koordinere veterinær- og fødevarekontrollen i højere grad, så virksomheden får den samme kontrol, men fordelt på færre kontrolbesøg. Fremover får virksomhederne fx mulighed for på samme kontrolbesøg at få kontrolleret sin gårdbutik og få vejledning om fx dyrevelfærd.
 • Forhåndsanmelde flere kontrolbesøg, så virksomheden bedre kan planlægge sin arbejdstid.
Starthjælp til nye småskalavirksomheder
Fødevarestyrelsen vil gøre det lettere og mindre tidskrævende for småskalavirksomheder at komme godt fra start ved bl.a.:  
 • Udvidet starthjælp til nystartede virksomheder.
 • Guides, der giver overblik over relevante regler og krav.
 • Guide til risikoanalyse og egenkontrol med udgangspunkt i aktiviteter, som småskalavirksomheder kan genkende.
 • At gøre det nemmere for stalddørssælgere at blive korrekt registreret.  

 

Nemmere adgang til information for småskalavirksomheder
Fødevarestyrelsen vil:  
 • Gøre det lettere for småskalavirksomheder at finde relevant information på Fødevarestyrelsens hjemmeside. 
 • Holde informationsmøder for gårdbaserede og nye fødevarevirksomheder.
 • Udbrede kendskabet til Fødevarestyrelsens Innovationskorps, som kan bidrage til at afklare regler og muligheder og derved hjælpe virksomhederne i deres idéudvikling.
 
Større udsyn – inspiration fra omverdenen
De udfordringer, som småskalavirksomheder oplever, er ikke unikke for Danmark. Derfor er det vigtigt at hente viden og inspiration udefra. For at lære og fortsat søge bedre løsninger for småskalavirksomheder vil Fødevarestyrelsen:
 • Fortsætte arbejdet med kunderejser og kundeinterviews – sammen med bl.a. branche- og interesseorganisationer.
 • Lave nabotjek for småskalavirksomheders vilkår i Sverige og Frankrig.
 • Indgå i et samarbejde med Århus Universitet for bl.a. at måle effekten af initiativerne i Småskalapakken.
 
Læs mere
Fødevareminister Mogens Jensen har annonceret den nye Småskalapakke med en pressemeddelelse den 25. oktober 2019 fra Miljø- og Fødevareministeriet:  

Læs pressemeddelelsen "Små fødevarevirksomheder skal have færre kontrolbesøg" her

Ændret 6. november 2019