Denne hjemmeside bruger cookies til statistik og adgang til deling på de sociale medier med AddThis.

Læs mere i vores cookie FAQ.

Du er her:

Slutpunkter for animalske biprodukter og afledte produkter

Animalske biprodukter er produkter af animalsk oprindelse, der ikke er bestemt til konsum. Som udgangspunkt er animalske biprodukter omfattet af Biproduktforordningens bestemmelser.

​​​​​Slutpunkt

For nogle animalske biprodukter er der defineret et slutpunkt.

Når der er defineret et slutpunkt for et animalsk biprodukt, er det pågældende animalske biprodukt ikke længere underlagt kravene i Biproduktforordningen.

Det betyder rent praktisk, at der fx ikke er krav om, at det animalske biprodukt skal:

  • mærkes som et animalsk biprodukt,

  • ledsages af et handelsdokument under transport,

  • transporteres af en transportør, der er registreret efter Biproduktforordningen, eller

  • sendes til en modtager, der er godkendt eller registreret efter Biproduktforordningen.


​Slutpunkt for huder og skind
Der er defineret et slutpunkt for huder og skind, der stammer fra hovdyr, når huder eller skind er godkendt til konsum. Alle andre huder er omfattet af Biproduktforordningens bestemmelser. 
 
Det betyder, at når kravene til slutpunktet er opfyldt, må huder og skind udleveres fra slagterier uden restriktioner. Privatpersoner kan altså få udleveret skind og huder fra slagteri.
 
Huder og skind, der stammer fra hovdyr, og som er godkendt til konsum:
  • er ikke omfattet af Biproduktforordningens bestemmelser, 
  • må udleveres fra slagterier, 
  • skal ikke ledsages af et handelsdokument efter Biproduktforordningens bestemmelser, 
  • må udleveres til en virksomhed, der ikke er registreret eller godkendt efter Biproduktforordningen,
  • og der er ikke krav om, at transportøren er registreret efter Biproduktforordningen.
Betegnelsen hovdyr omfatter uparrettåede hovdyr (herunder heste) og parrettåede hovdyr (herunder klovdyr, fx får, svin og kvæg).
 
Huder og skind er defineret som et slutpunkt i art 3, pkt. d i Gennemførelsesforordningen til Biproduktforordningen (se links​ under "Lovstof og regler").

Huderne er slutpunkt, når de opfylder kravene i bilag XIII, kap V, pkt. C 1 i 142/2011 – dvs. når de har status som konsum.
 

Huder og skind, der ikke opfylder slutpunkt

Huder og skind, der stammer fra hovdyr, og som ikke er godkendt til konsum, er omfattet af Biproduktforordningens bestemmelser.
 
I tilfælde af behov for udlevering af huder, som ikke er godkendt til konsum, skal Fødevarestyrelsen kontaktes.
 
For huder, der som udgangspunkt er omfattet af Biproduktforordningen, kan der gives tilladelse til at undtage Biproduktforordningens bestemmelser. Tilladelsen gives efter artikel 20 pkt. 1 og 4 i Gennemførelsesforordningen.
 
Tilladelse kan gives ved private, ikke kommercielle formål. Tilladelser skal gives af Fødevarestyrelsens lokale veterinærenhed.
 
Lovstof og regler

 

 

Animalske biprodukter fra rugerierAnimalske biprodukter fra rugerierhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Animalske_biprodukter_fra_rugerier.aspx039939aspx0htmlEmneside
Brændingsanlæg til husdyrgødningBrændingsanlæg til husdyrgødninghttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Braendingsanlaeg_til_husdyrgoedning.aspx039990aspx0htmlEmneside
Kompostering af køkken- og madaffaldKompostering af køkken- og madaffaldhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Kompostering_af_koekken_og_madaffald.aspx040245aspx0htmlEmneside
KomposteringsanlægKomposteringsanlæghttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Komposteringsanlaeg.aspx040246aspx0htmlEmneside
Indsamling af køkken- og madaffald samt tidligere fødevarer til biogasanlægIndsamling af køkken- og madaffald samt tidligere fødevarer til biogasanlæghttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Indsamling_af_kokken_og_madaffald_samt_tidligere_fodevarer_til_biogasanlaeg.aspx040210aspx0htmlEmneside
Animalske biprodukter til særlige fodringsformålAnimalske biprodukter til særlige fodringsformålhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Animalske-biprodukter-til-saerlige-fodringsformaal.aspx039941aspx0htmlEmneside
BiogasanlægBiogasanlæghttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Biogasanlæg.aspx039982aspx0htmlEmneside
Anvendelse af animalske biprodukter til undervisning, forskning, diagnostik og andre specifikke formålAnvendelse af animalske biprodukter til undervisning, forskning, diagnostik og andre specifikke formålhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Anvendelse-af-animalske-biprodukter-til-undervisning-forskning-diagnostik-og-andre-specifikke-formaal.aspx039954aspx0htmlEmneside
Generelt om animalske biprodukterGenerelt om animalske biprodukterhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Generelt_om_animalske_biprodukter.aspx040121aspx0htmlEmneside
Køkken- og madaffaldKøkken- og madaffaldhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Køkken--og-madaffald.aspx040242aspx0htmlEmneside
Organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler med animalsk indholdOrganiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler med animalsk indholdhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Organiske-gødningsstoffer-og-jordforbedringsmidler-med-animalsk-indhold.aspx040347aspx0htmlEmneside
Egenkontrol for animalske biprodukterEgenkontrol for animalske biprodukterhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Egenkontrol-for-animalske-biprodukter.aspx040042aspx0htmlEmneside
Petfood-virksomhederPetfood-virksomhederhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Petfoodvirksomheder.aspx040374aspx0htmlEmneside
Samlecentraler for pelsdyrfoderSamlecentraler for pelsdyrfoderhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Samlecentraler-for-pelsdyrfoder.aspx040423aspx0htmlEmneside
Døde dyrDøde dyrhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Døde-dyr.aspx040022aspx0htmlEmneside
Samhandel med animalske biprodukterSamhandel med animalske biprodukterhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Samhandel-med-animalske-biprodukter.aspx040422aspx0htmlEmneside
Godkendelse og registrering efter forordningen om animalske biprodukterGodkendelse og registrering efter forordningen om animalske biprodukterhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Godkendelse-og-registrering-af-biproduktvirksomhed.aspx040131aspx0htmlEmneside
Import fra 3.-lande af animalske biprodukterImport fra 3.-lande af animalske biprodukterhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Import-fra-3.-lande-af-animalske-biprodukter.aspx040179aspx0htmlEmneside

Ændret 10. juli 2018