Gå til navigation Gå til Hovedindhold

Denne hjemmeside bruger cookies til statistik og adgang til deling på de sociale medier med AddThis.

Læs mere i vores cookie FAQ.

Du er her:

Slagtning hos landmanden

En landmand har forskellige muligheder for at få slagtet sine dyr – typisk bliver dyrene transporteret levende til slagtning på et slagteri. Men der er også flere muligheder for at slagte dyrene på bedriften, uden at gå på kompromis med fødevaresikkerhed, dyrevelfærd m.v., og en ny mulighed forventes klar fra starten af 2020.

Autoriseret slagteri på bedriften
Landmanden kan på sin bedrift etablere et autoriseret slagteri. Slagteriet skal være tilpasset produktionen, men der er fleksibilitet i forhold til fx opstaldningsforhold, vaskeplads til transportmidler, antal lokaler og indretningsmæssige krav i forhold til aktiviteter.
Mobile slagterier
Landmanden kan benytte et mobilt slagteri, som kører ud til bedriften. Det mobile slagteri skal leve op til fødevarelovgivningens krav til et autoriseret, mobilt slagteri.

 

Gårdslagtning – ny mulighed fra starten af 2020
Der er en ny model undervejs – den såkaldte "gårdslagtning" – som Fødevarestyrelsen forventer klar i starten af 2020. Initiativet imødekommer de landmænd, som gerne vil undgå transport af de levende dyr til slagteriet. Fødevarestyrelsen er sammen med erhverv og interessenter i fuld gang med at afdække og finde løsninger for gårdslagtning, hvor et autoriseret slagteri kan slagte hos landmanden. Det vil indebære, at dyrene kan blive bedøvet og afblødt på bedriften under slagteriets autorisation. Efter afblødningen bliver slagtekroppen transporteret til slagteriet til videre slagtemæssig behandling. Slagteriet har således ansvar for bedøvelse og afblødning og for, at både dyrevelfærd og hygiejne er i orden, når landmanden vælger gårdslagtning. Derudover er slagtningen omfattet af Fødevarestyrelsens kontrol.
 
Slagteriet kan have en mobil enhed med faciliteter til bedøvelse og afblødning, og til transport af slagtekroppen til slagteriet. Fødevarestyrelsen arbejder lige nu med vejledningsmateriale for modellen, som forventes klar fra starten af 2020.
 
Nødslagtning og slagtning af uhåndterlige "vilde" dyr
Nødslagtning af dyr uden for et slagteri er som udgangspunkt kun for dyr, der er kommet til skade ude hos landmanden og derfor, ud fra en dyrevelfærdsmæssig betragtning, ikke kan transporteres levende til slagteriet.
Det er stadig tilladt, at  slagte efter principperne for nødslagtning af meget uhåndterlige "vilde" dyr, der kan være til skade for dem selv og for mennesker ved transport til slagteri.
 

Læs mere her i Hygiejnevejledningen afsnit 46.1 Nødslagtning af dyr uden for slagteri

Læs mere her i Hygiejnevejledningen afsnit 46.2 Slagtning af vilde dyr på bedriften

Læs mere i denne guide om Nødslagtning - hvad skal jeg gøre som besætningsejer

Læs mere i denne guide: "Hvornår kan et dyr nødslagtes?"

Læs mere i denne guide: "Hvordan godkender jeg som dyrlæge en nødslagtning?"

 

Hjemmeslagtning
Ved hjemmeslagtning forestår landmanden selv slagtningen eller får hjælp til at slagte fra et mobilt slagteanlæg, ofte slagtebusser, der kommer ud på bedriften. Hjemmeslagtede dyr er alene til brug i landmandens/ejerens egen husholdning.
 

Læs mere her i Hygiejnevejledningen afsnit 47. Hjemmeslagtning

Læs mere her i Hygiejnevejledningen afsnit 47.3. Egenkontrol ved hjemmeslagtning