Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Skuldersår hos svin

Sår på skulderen hos svin kan sammenlignes med liggesår hos mennesker. Det er især søer i farestalden, der udvikler skuldersår. Læs om skuldersår på denne side, og download Fødevarestyrelsens vejledning til vurdering af skuldersår.

​ 

Hvordan opstår skuldersår 
Skuldersårene opstår, når søerne i en læn​gere periode er udsat for vedvarende tryk på skulderen. Det betyder, at dyr, som ligger meget ned, er mere udsatte. Det gælder fx syge dyr eller søer, der giver die til deres pattegrise. Magre dyr er også mere udsatte, fordi deres knogler er mere ubeskyttede. Et vådt og fugtigt underlag, spaltegulve med forskelligt niveau og slidte betongulve øger også risikoen for, at dyrene får skuldersår.
 
Ny klinisk skala til vurdering af skuldersår
Skuldersår er siden 2003 blevet vurderet efter den veterinær-patologiske skala, men det har vist sig at være vanskeligt på det levende dyr at fastlægge graden af et skuldersår ud fra denne skala. Derfor er der udviklet en ny klinisk skala, der kan anvendes af såvel landmand, praktiserende dyrlæge og kontrollør.

Når skuldersår vurderes efter den nye kliniske skala, skal man være opmærksom på, at skalaen kun beskriver typiske skuldersår. Dybe sår er som regel også store, men der kan være undtagelser. Det er derfor vigtigt, at man altid forholder sig kritisk til hvert enkelt sår og sideløbende vurderer, om såret har betydning for soens velbefindende.

Den kliniske skala har tre niveauer:
  • Ingen eller små skuldersår
    • Ingen hudforandringer eller hudforandringer og sår, der på det bredeste sted måler mindre end 2 cm.
  • Lette skuldersår
    • Et tilnærmelsesvist rundt sår med veldefinerede kanter, der på det bredeste sted måler mindst 2 cm, og som ikke er et svært skuldersår. 
  • Svære skuldersår
    • Et tilnærmelsesvist rundt sår med veldefinerede kanter, der på det bredeste sted måler mindst 5 cm og er omgivet af en fortykket rand.
 
Fødevarestyrelsens vejledning til vurdering af skuldersår i forbindelse med kontrol


Resultater fra skuldersårsoptællingen, der blev foretaget i sommeren 2013
Optællingen af skuldersår foregik i sommerperioden (fra den 1. juni til den 31. august 2013), hvor forekomsten af skuldersår antages at være størst. I alt indgik 1229 sobesætninger i undersøgelsen.

Overordnet viste optællingen, at der i danske sobesætninger i optællingsperioden var en lav forekomst (prævalens) af søer med lette og svære skuldersår.

Prævalensen af søer med lette skuldersår i farestalden var således 2,9 %, og prævalensen af søer med svære skuldersår i farestalden var 0,27 %.

Optællingen viste endvidere, at 92 % af alle besætninger havde mindst én so med et let skuldersår, samt at 27 % af alle besætninger havde mindst én so med et svært skuldersår i farestalden.

Skuldersår findes således i langt de fleste besætninger – men i begrænset omfang. 
 
Ændret 15. august 2019