Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Skadedyr, f.eks. rotter og mus, i fødevarevirksomheder

Fødevarevirksomheder skal sørge for, at virksomhedens lokaler er sikret mod skadedyr, og skadedyr skal bekæmpes.

​​​​​​​Virksomheden skal sikre sig effektivt mod skadedyr, f.eks. rotter, mus, måger, duer, kakerlakker og andre insekter m.m., som kan have betydning for fødevaresikkerheden. Det indebærer bl.a., at virksomheden skal være effektivt sikret både udenfor og i lokalerne, så der ikke kan komme skadedyr ind i virksomheden. Virksomhedens forebyggelse mod og bekæmpelse af skadedyr kan ske i samarbejde med skadedyrsbekæmpere.
 
Forebyggelse mod og bekæmpelse af skadedyr er dækket af regler i både fødevare- og  miljølovgivningen.
 

 

Anmeldels​​​e af fund​​ af rotter

Hvis virksomheden konstaterer rotter, skal det straks anmeldes til kommunen. Rottebekæmpelse er kommunalbestyrelsens ansvar og må kun udføres af autoriserede personer. 

Kommunalbestyrelsen underretter Fødevarestyrelsen om fund af rotter i fødevarevirksomheder. 

Hvis fødevarer kan være ​​forurenet

​Virksomheden skal straks underrette Fødevarestyrelsen, hvis virksomhedslederen antager eller har grund til at antage, at en fødevare, den har bragt i omsætning eller opbevaret på lageret, kan være sundhedsskadelig. F.eks. hvis virksomheden opdager, at den har sendt fødevarer, der kan være kontamineret af rotter eller mus, på markedet.​

Det er den lokale fødevareenhed, der fører tilsyn med, at virksomheden har styr på at undgå problemer med skadedyr.

 

Læs mere på Miljøstyrelsens hjemmeside​ 
Ændret 15. september 2022