Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Skadedyr, fx rotter og mus, i fødevarevirksomheder

Fødevarevirksomheder skal sørge for, at virksomhedens lokaler er sikret mod skadedyr, og skadedyr skal bekæmpes.

Virksomheden skal sikre sig effektivt mod skadedyr, fx rotter, mus, måger, duer, kakerlakker og andre insekter m.m., som kan have betydning for fødevaresikkerheden. Det indebærer bl.a., at virksomheden skal være effektivt sikret både udenfor og i lokalerne, så der ikke kan komme skadedyr ind i virksomheden. Virksomhedens forebyggelse mod og bekæmpelse af skadedyr kan ske i samarbejde med skadedyrsbekæmpere.
 
Forebyggelse mod og bekæmpelse af skadedyr er dækket af regler i både fødevare- og  miljølovgivningen.
 

 

Anmeldelse af fund af rotter

Hvis virksomheden konstaterer rotter, skal det straks anmeldes til kommunen. Rottebekæmpelse er kommunalbestyrelsens ansvar og må kun udføres af autoriserede personer. Kommunalbestyrelsen underretter Fødevarestyrelsen om fund af rotter i fødevarevirksomheder. 

Det er den lokale fødevareenhed, der fører tilsyn med, at virksomheden har styr på at undgå problemer med skadedyr.

 

Læs mere her på Miljøstyrelsens hjemmeside  

Læs mere  her i Hygiejnevejledningens afsnit 18. Skadedyr i fødevarevirksomheder

Læs mere i Hygiejneforordningen, artikel 5 og Hygiejneforordningen, bilag II, kapitel IX, punkt 4 - på denne side om Hygiejneregler

Læs mere her i Miljøstyrelsens bekendtgørelse om bekæmpelse af rotter m.v. 
Læs mere her i Vejledning: Rotter, mus og fødevarevirksomheder

 
Ændret 17. januar 2020