Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Silikoner

Silikoner anvendes bl.a. til bageforme og som overfladebelægning på bagepapir.

​​​​Silikoner er polymere stoffer og komponenter, som alle indeholder polysiloxaner. De er baseret på alkyl -, aryl- eller blandede polysiloxaner som er fremstillet fra chlor​silaner ved hydrolysereaktioner. Polysiloxaner, som bruges til fødevarekontakt, kan indeholde små mængder lavmolekylære siloxaner, lineære eller cykliske samt andre stoffer. 

Silikoner omfatter en række anvendelser – fx brug til bageforme og som overfladebelægning på bagepapir.

Europarådet har udarbejdet​ en resolu​tion om silikoner bestemt til kontakt med fødevarer. Resolutionen kan evt. bruges som vejledning ved vurdering af et konkret produkt. Vær opmærksom på, at listen over stoffer i silikoner ikke er en positivliste over tilladte stoffer. Den kan kun bruges som en støtte til en egentlig vurdering. 

Europarådets resolution om fødevarekontaktmaterialer af silikone 

Lovstof og regler om fødevarekontaktmaterialer
Regler om fødevar​ekontaktmaterialer 
 
 
Ændret 17. maj 2022