Denne hjemmeside bruger cookies til statistik og adgang til deling på de sociale medier med AddThis.

Læs mere i vores cookie FAQ.

Du er her:

Fugleinfluenza-udbrud i Danmark

Læs seneste nyt om fugleinfluenza-udbrud i danske fjerkræbesætninger.

Der er i øjeblikket ingen udbrud af fugleinfluenza hos fjerkræ i Danmark og heller ingen restriktionszoner. Se tidligere udbrud og zoner nedenfor.

Seneste nyt om fugleinfluenza  2017

07-02-2017: Højpatogen fugleinfluenza på Frilandsmuseet i Maribo 

Der blev den 7. februar 2017 konstateret højpatogen fugleinfluenza H5N8 i et lille gåsehold  på Frilandsmuseet i Maribo. Besætningen blev klassificeret "som andre fugle i fangenskab", fordi hverken æg eller kød fra gæssene blev brugt til konsum. På baggrund af dette skulle der ikke oprettes zoner med særlige restriktioner rundt om den smittede besætning.
 
Seneste nyt om fugleinfluenza  2016

22-12-2016: Zonen ved Ålsgårde er nu ophævet

Overvågningszonen omkring hobbyfjerkræbesætningen ved Ålsgårde er ophævet den 22. december 2016.
 

21-11-2016: Højpatogen fugleinfluenza i hobbyfjerkræbesætning ved Ålsgårde i Nordsjælland

Den 21. november 2016 blev konstateret et tilfælde af den alvorlige fugleinfluenza H5N8 i en dansk hobbyfjerkræbesætning ved Ålsgårde i Nordsjælland. Der er tale om den samme type fugleinfluenza, der i den seneste tid er fundet i vilde fugle flere steder i landet. Sygdommen er ikke farlig for mennesker.

31-08-2016: Spærrezone ved Nibe er nu ophævet

Spærrezonen omkring besætningen ved Nibe er ophævet den 31. august 2016.
Se  ophævelsesbekendtgørelsen.

19-08-2016: Spærrezone på Fyn er nu ophævet

Spærrezonen omkring besætningen ved Brenderup på Fyn er ophævet den 19. august 2016. Se ophævelsesbekendtgørelsen.

Den spærrezone, der er etableret omkring besætningen i Nordjylland, forventes ophævet den 31. august 2016.
 

07-08-2016: Lavpatogen fugleinfluenza i nordjysk gråandebesætning

En besætning med gråænder i Nordjylland nær Nibe er ramt af den mindre alvorlige fugleinfluenza H5N2. Besætningen består af 1200 ællinger. For at forebygge smitte og for at forhindre at virus udvikler sig, vil de smittede ællinger blive aflivet. Fødevarestyrelsen opretter en 1 km spærrezone omkring gården.

Læs pressemeddelelsen "Fugleinfluenza i nordjysk gråandebesætning" .

Det er vigtigt, at fjerkræejere overholder restriktionerne indenfor spærrezonen.

I spærrezonen er det ikke tilladt, at:
  • Flytte fjerkræ, andre fugle i fangenskab, æglægningsklart fjerkræ, daggamle kyllinger samt æg indenfor, til og fra spærrezonen,
  • Afholde dyrskuer, udstillinger, markeder, auktioner, kapflyvninger eller enhver anden samling af fjerkræ eller andre fugle i spærrezonen,
  • Udsætte fjervildt til genopbygning af vildtbestanden i spærrezonen,
  • Fjerne eller sprede brugt strøelse, gødning eller gylle i spærrezonen.
Forbuddet mod at flytte fjerkræ, andre fugle i fangenskab, æglægningsklart fjerkræ, daggamle kyllinger samt æg gælder ikke for direkte transit gennem spærrezonen ad vej eller med jernbane.
Tilladelse til flytning kan gives af Veterinærenheden under særlige betingelser.
 

Har du hobbyfjerkræ inden for spærrezonen?

Ejere af hobbyfjerkræ indenfor spærrezonen skal lade deres fjerkræ registrere hos Fødevarestyrelsen for at hjælpe styrelsen til at få kendskab til, hvilke besætninger der ligger i zonen.
 

Sådan registrerer du dit fjerkræ

Du kan ringe til Fødevarestyrelsens kundeservice på tlf. 72 27 69 00 eller skrive til Veterinærenhed Nord på 10@fvst.dk,
Der skal registreres følgende information: Navn, adresse, e-mail, type af fjerkræ og antal.
¨
 

27-07-2016: Lavpatogen fugleinfluenza i fynsk gråandebesætning

En fynsk gråandebesætning er ramt af lavpatogen fugleinfluenza H7N7, som er en mindre alvorlig type. Der iværksættes de nødvendige bekæmpelsesforanstaltninger ved påvisning af lavpatogen fugleinfluenza H7N7 heriblandt aflivning af den smittede besætning. Endvidere opretter Fødevarestyrelsen en 1 km spærrezone omkring gården. Flytning af fugle indenfor og til og fra spærrezonen må kun ske med Fødevarestyrelsens tilladelse.

Smitten i besætningen er opdaget i forbindelse med rutinemæssige overvågningsprøver, der bliver taget som led i den danske handlingsplan mod fugleinfluenza.
 

Det er vigtigt, at fjerkræejere overholder restriktionerne indenfor spærrezonen.

I spærrezonen er det ikke tilladt, at:
  • Flytte fjerkræ, andre fugle i fangenskab, æglægningsklart fjerkræ, daggamle kyllinger samt æg indenfor, til og fra spærrezonen,
  • Afholde dyrskuer, udstillinger, markeder, auktioner, kapflyvninger eller enhver anden samling af fjerkræ eller andre fugle i spærrezonen,
  • Udsætte fjervildt til genopbygning af vildtbestanden i spærrezonen,
  • Fjerne eller sprede brugt strøelse, gødning eller gylle i spærrezonen.
Forbuddet mod at flytte fjerkræ, andre fugle i fangenskab, æglægningsklart fjerkræ, daggamle kyllinger samt æg gælder ikke for direkte transit gennem spærrezonen ad vej eller med jernbane.
Tilladelse til flytning kan gives af Veterinærenheden under særlige betingelser.
 

Har du hobbyfjerkræ inden for spærrezonen?

Ejere af hobbyfjerkræ indenfor spærrezonen skal lade deres fjerkræ registrere hos Fødevarestyrelsen for at hjælpe styrelsen til at få kendskab til, hvilke besætninger der ligger i zonen.
 

Sådan registrerer du dit fjerkræ

Du kan ringe til Fødevarestyrelsens kundeservice på tlf. 72 27 69 00 eller skrive til Veterinærenhed Øst på 12@fvst.dk,
Der skal registreres følgende information: Navn, adresse, e-mail, type af fjerkræ og antal.
 
Seneste nyt om fugleinfluenza 2013

31-05-2013: Lavpatogen fugleinfluenza i rutineprøver udtaget i jysk gråandebesætning

En jysk gråandebesætning er ramt af den mindre alvorlige fugleinfluenza H7N7. Der iværksættes de nødvendige bekæmpelsesforanstaltninger ved påvisning af lavpatogen AI H7N7 heriblandt aflivning efter konkret vurdering. Endvidere opretter Fødevarestyrelsen en 1 km spærrezone omkring gården. Flytning af fugle indenfor og til og fra spærrezonen må kun ske med Fødevarestyrelsens tilladelse.

Smitten i besætningen er opdaget i forbindelse med rutinemæssige overvågningsprøver, der bliver taget som led i den danske handlingsplan mod fugleinfluenza.

Det er vigtigt, at fjerkræejere overholder reglerne om de forebyggende beskyttelsesforanstaltninger mod fugleinfluenza - læs om reglerne under "Forebyggende beskyttelsesforanstaltninger".
 

Har du hobbyfjerkræ inden for spærrezonen?

Ejere af hobbyfjerkræ indenfor spærrezonen skal lade deres fjerkræ registrere i Fødevarestyrelsen for at hjælpe styrelsen til at få kendskab til, hvilke besætninger der ligger i zonen.

Sådan registrerer du dine fjerkræ


 

Seneste nyt om fugleinfluenza 2012

Nye regler om fugleinfluenza

Den 9. juni 2012 træder følgende to bekendtgørelser i kraft
  1. Bekendtgørelse nr. 522 af 6. juni 2012 om forebyggende beskyttelsesforanstaltninger mod aviær influenza. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 126 af 26. februar 2008 om forebyggende foranstaltninger mod aviær influenza.
  2. Bekendtgørelse nr. 524 af 6. juni 2012 om ændring af bekendtgørelse om opdræt af fjervildt.
Du kan læse om reglerne på siderne om:
 

Fokus på tidlig varsling for fugleinfluenza i erhvervsfjerkræhold

Fødevarestyrelsen gennemfører en oplysnings- og kontrolkampagne for at minde om reglerne om tidlig varsling for fugleinfluenza og kontrollere, at reglerne bliver overholdt.

Informationsmaterialet sendes ud til erhvervsfjerkræproducenter sammen med et action card om tidlig varsling med angivelse af kontaktoplysninger.

 
Seneste nyt om fugleinfluenza 2011
14. juni: Der er konstateret flere udbrud af lavpatogen fugleinfluenza af typen H7N7 i Tyskland. Læs mere under "Fugleinfluenza i udlandet".

Undersøgelser af virus viser sammenhæng til det virus, der blev påvist i Holland i maj 2011, og til et virus påvist i en tysk zoo i Niedersachsen i 2010. Virus tilhører også en klynge af aviær influenzavirus af typen H7 påvist hos vilde fugle i Polen i 2009.

9. juni: Ingen af de ænder på danske gårde, som muligvis kunne have pådraget sig fugleinfluenza, var smittede med sygdommen. Det viser laboratorieprøver fra de seks danske besætninger, som var under mistanke for at have fået den lavpatogene fugleinfluenzatype H7.

7. juni: Fødevarestyrelsen undersøger i øjeblikket seks mindre danske andebesætninger for fugleinfluenza. Besætningerne har alle modtaget franske ænder via Tyskland, hvor seks besætninger er ramt af lavpatogene fugleinfluenzatype af typen H7. Læs mere under "Fugleinfluenza i udlandet".
 
30. maj: Fødevarestyrelsen gennemfører en oplysnings- og kontrolkampagne, der sætter fokus på fugleinfluenza.

Kampagnen skal gøre opmærksom på reglen om adskillelse af ænder og gæs fra andet fjerkræ og kontrollere, at reglen bliver overholdt.
 
 
17. februar: Ny bekendtgørelse om pligt til overvågning for aviær influenza i fjerkræ og opdrættet fjervildt træder i kraft.

Ændringerne i forhold til den ophævede bekendtgørelse nr. 127 af 26. februar 2008 er følgende:

I besætninger med ænder, gråænder og gæs er antallet af blodprøver, der skal udtages, ændret fra 45 stk. til 20 stk.

I besætninger, hvorfra fjerkræ skal videreomsættes, kan undersøgelser for fugleinfluenza foretaget i besætningen hvorfra fjerkræet er omsat anvendes, hvis hvert af følgende forhold gør sig gældende i besætningen, hvorfra fjerkræet skal videreomsættes: Der kun tilføres dyr fra én besætning, der kun tilføres og holdes én fjerkræart, dyrene indsættes i en tom, rengjort og desinficeret stald, og dyrene holdes som indegående.
 
Informationsskrivelsen ved omsætning af fjerkræ og opdrættet fjervildt er ændret.
 
Hvis du skal eksportere
Hvis du skal eksportere, kan du læse mere om retningslinjer og evt. restriktioner her.
 
Andre relevante sider

 

 

Meld fund af døde fugle med ny appMeld fund af døde fugle med ny apphttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Fugleinfluenza_App.aspx02328aspx0htmlEmneside
Hvad skal du gøre med dit fjerkræ under en fugleinfluenzaepidemi?Hvad skal du gøre med dit fjerkræ under en fugleinfluenzaepidemi?https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Hvad_skal_du_goere_med_dit_fjerkrae_under_en_fugleinfluenzaepidemi.aspx019280aspx0htmlEmneside
Dyrlægers rolle ved udbrud af fugleinfluenzaDyrlægers rolle ved udbrud af fugleinfluenzahttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Dyrlaegers_rolle_ved_udbrud_af_fugleinfluenza.aspx02258aspx0htmlEmneside
Undgå fugleinfluenza i udlandetUndgå fugleinfluenza i udlandethttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Rejse-i-udlandet-og-fugleinfluenza.aspx02575aspx0htmlEmneside
Lavpatogen fugleinfluenza hos fjerkræ og fugleLavpatogen fugleinfluenza hos fjerkræ og fuglehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Lavpatogen-fugleinfluenza-hos-fjerkræ-og-fugle.aspx02471aspx0htmlEmneside
Zoner og områder med fugleinfluenzaZoner og områder med fugleinfluenzahttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Zoner-og-områder-med-fugleinfluenza.aspx02700aspx0htmlEmneside
Fugleinfluenza hos svømmefugleFugleinfluenza hos svømmefuglehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Svømmefugle-og-fugleinfluenza.aspx02644aspx0htmlEmneside
Fugleinfluenza - aktuel situationFugleinfluenza - aktuel situationhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Fugleinfluenza_den_aktuelle_situation.aspx019231aspx0htmlEmneside
Fugleinfluenza og smittebeskyttelseFugleinfluenza og smittebeskyttelsehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Fugleinfluenza-og-smittebeskyttelse.aspx02332aspx0htmlEmneside
Zoner ved højpatogen fugleinfluenza hos fjerkræ og fugle i fangenskabZoner ved højpatogen fugleinfluenza hos fjerkræ og fugle i fangenskabhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Zoner-ved-højpatogen-fugleinfluenza-hos-fjerkræ-og-fugle-i-fangenskab.aspx02701aspx0htmlEmneside
Spørgsmål og svar om fugleinfluenzaSpørgsmål og svar om fugleinfluenzahttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Spoergsmaal-og-svar-om-fugleinfluenza.aspx02618aspx0htmlEmneside
Højpatogen H5N1 i vilde fugleHøjpatogen H5N1 i vilde fuglehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Højpatogen-H5N1-i-vilde-fugle.aspx02364aspx0htmlEmneside
Opdræt af fjervildtOpdræt af fjervildthttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Opdræt-af-fjervildt-og-fugleinfluenza.aspx02531aspx0htmlEmneside
Smittebeskyttelse i fjerkræbesætningerSmittebeskyttelse i fjerkræbesætningerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Smittebeskyttelse-i-fjerkræbesætninger.aspx02612aspx0htmlEmneside
Fugleinfluenza-udbrud i udlandetFugleinfluenza-udbrud i udlandethttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Fugleinfluenza-i-udlandet.aspx02330aspx0htmlEmneside
A- og B-områder ved udbrud af H5N1 i fjerkræA- og B-områder ved udbrud af H5N1 i fjerkræhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/A--og-B-områder-ved-udbrud-af-H5N1-i-fjerkræ.aspx02189aspx0htmlEmneside
Regler for adskillelse af fugle -og fjerkræarterRegler for adskillelse af fugle -og fjerkræarterhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Fugleinfluenza-og-regler-for-adskillelse-af-arter.aspx02331aspx0htmlEmneside
Aviær Influenza - retningslinjer for udstedelse af certifikater til tredjelandeAviær Influenza - retningslinjer for udstedelse af certifikater til tredjelandehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Aviaer-Influenza-retningslinier-for-udstedelse-af-certifikater-til-tredjelande.aspx019227aspx0htmlEmneside
Fugleinfluenza hos hobbyfjerkræFugleinfluenza hos hobbyfjerkræhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Hobbyfjerkræ-og-fugleinfluenza.aspx02363aspx0htmlEmneside
Forebyggende beskyttelsesforanstaltninger mod fugleinfluenzaForebyggende beskyttelsesforanstaltninger mod fugleinfluenzahttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Forebyggende-beskyttelsesforanstaltninger-mod-fugleinfluenza.aspx02320aspx0htmlEmneside
Overvågning for fugleinfluenza i fjerkræ og opdrættet fjervildtOvervågning for fugleinfluenza i fjerkræ og opdrættet fjervildthttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Overvågning-af-fugleinfluenza-i-fjerkræ-og-opdrættet-fjervildt.aspx017671aspx0htmlEmneside
Overvågning for fugleinfluenzaOvervågning for fugleinfluenzahttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Overvaagning-for-fugleinfluenza.aspx019230aspx0htmlEmneside
FugleinfluenzaFugleinfluenzahttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Fugleinfluenza.aspx02327aspx0htmlEmneside

Ændret 7. marts 2018