Denne hjemmeside bruger cookies til statistik og adgang til deling på de sociale medier med AddThis.

Læs mere i vores cookie FAQ.

Du er her:

Schmallenberg-virus

Schmallenberg-virus (SBV) har siden efteråret 2011 givet anledning til sygdomsproblemer hos drøvtyggere i Europa.

​Efter udelukkelse af flere kendte sygdomme har laboratorieundersøgelser vist, at det drejer sig om et Orthobunyavirus tilhørende en gruppe af vektoroverførte virus. Virus tilhørende samme gruppe er påvist hos drøvtyggere i Asien, Australien, Afrika og Mellemøsten.
 
Det hidtil ukendte virus blev navngivet "Schmallenberg-virus" på grund af den tyske lokalitet, hvor man først fandt virus.
 
På nuværende tidspunkt er viden om sygdommens forløb og betydning endnu begrænset. EU-medlemslandene har samlet viden om forekomst af SBV-tilfælde via indrapportering til EFSA (European Food Safety Authority). EFSA's rapporter offentliggøres på EU's side om Schmallenberg virus.
 
 
Desuden er igangsat en række forskningsprojekter om SBV med støtte fra EU Kommissionen.
 
Der er pt. ingen restriktioner for samhandel med levende dyr, animalske produkter og avlsmateriale i relation til forekomst af SBV.
Nogle tredjelande har reageret på forekomsten af SBV.
 
 
Sygdomstegn
Sygdommen har især vist sig ved fødsel af død- eller svagfødte lam/kid/kalve med medfødte misdannelser af hoved/hjerne, rygsøjle og lemmer.
 
Hos voksne kreaturer er SBV påvist i forbindelse med diarré, feber og nedgang i mælkeydelsen på op til 50 %. Sygdomsperioden hos voksne dyr varer som oftest kun få dage.
 
Det vides ikke, hvor stor en del af dyrene, der gennemløber infektionen uden at vise symptomer.
 
Inkubationsperioden er på få dage.
 
Laboratoriediagnostik 
Der er udviklet laboratorietests til påvisning af virus og til påvisning af antistoffer mod SBV.
 
I Danmark kan undersøgelserne udføres på DTU Veterinærinstituttet.
 
Læs mere under overskriften "Undersøgelser i Danmark i 2012".
 
Smitte og smittespredning
Alt tyder indtil nu på, at SBV overføres med insekter, der bider dyrene. SBV menes at blive spredt med mitter, hvilket betyder, at smittespredningen i vinterperioden forventes at være begrænset.
 
Virus cirkulerer i blodet hos smittede dyr i 1-5 dage, i hvilken periode virus igen kan overføres til insekter, som spreder sygdommen.
 
Påvisning af SBV i dødfødte og nyfødte dyr med misdannelser tyder på, at virus overføres fra moderdyret til fosteret under drægtigheden. Overførsel til fosteret menes at kunne foregå i en begrænset periode i den første del af drægtigheden.
 
Ifølge en risikovurdering udarbejdet af European Centre for Disease prevention and Control (ECDC) er det usandsynligt, at SBV kan forårsage sygdom hos mennesker. Undersøgelser i Tyskland og Nederlandene bekræfter, at smitte med SBV til mennesker ikke er sandsynlig.
  
Forebyggelse og behandling
På nuværende tidspunkt findes der ingen godkendte vacciner mod sygdommen. Der er ingen specifik behandling imod virusinfektionen.
 
Forekomst
I Danmark er SBV er påvist i mitter, som er indsamlet i oktober 2011. Indsamlingen er sket som led i kortlægning af insekter, der kan sprede sygdomme.
 
I maj 2012 blev påvist antistoffer mod SBV i voksne kreaturer, samt virus i en enkelt kalv født med misdannelser. Dette understøtter antagelsen af, at SBV har været i Danmark i 2011. Siden er antistoffer mod SBV påvist i flere prøver udtaget fra danske drøvtyggere.
 
Opdagelsen af SBV blev først gjort i efteråret 2011 i Tyskland. Siden er virus også påvist i besætninger i Nederlandene, Belgien, Frankrig, Storbritannien, Luxembourg, Italien, Spanien, Estland, Irland, Nordirland, Finland, Norge, Sverige, Polen, Østrig og Schweiz.
 
Undersøgelser i Danmark i 2012
Schmallenberg-virus (SBV) er påvist i mange nordeuropæiske besætninger, herunder tyske besætninger tæt ved den danske grænse. Derfor har Fødevarestyrelsen ønsket at undersøge, om sygdommen også har spredt sig til danske besætninger.
 
I foråret 2012 iværksatte Fødevarestyrelsen en ordning, hvor styrelsen betalte for undersøgelse for SBV af dødfødte eller svagfødte lam, gedekid og kalve med misdannelser af hoved, rygsøjle og lemmer.

Sammen med branchen og Den Danske Dyrlægeforening orienterede Fødevarestyrelsen besætningsejere og praktiserende dyrlæger om ordningen.
 
I alt 61 dyr blev undersøgt i perioden marts-maj 2012.
 
Der blev påvist SBV i én kalv undersøgt i forbindelse med ordningen. 
 
Læs mere om Schmallenberg-virus

 

 

Overvågning og bekæmpelse af sygdommeOvervågning og bekæmpelse af sygdommehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Overvågning og bekæmpelse af sygdomme.aspx018839aspx0htmlEmneside
TrikinoseTrikinosehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Trikinose.aspx02658aspx0htmlEmneside
Bovin BesnoitiosisBovin Besnoitiosishttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Bovin-Besnoitiosis.aspx02216aspx0htmlEmneside
LeptospiroseLeptospirosehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Leptospirose.aspx02472aspx0htmlEmneside
TBE (Tick Borne Encephalitis)TBE (Tick Borne Encephalitis)https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/TBE-(Tick-Borne-Encephalitis).aspx02646aspx0htmlEmneside
Dyresygdomme - ikke anmeldepligtigeDyresygdomme - ikke anmeldepligtigehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Dyresygdomme---ikke-anmeldepligtige.aspx09603aspx0htmlEmneside
Overvågning af husdyrsygdomme i udlandetOvervågning af husdyrsygdomme i udlandethttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Overvaagning-af-husdyrssygdomme-i-udlandet.aspx019248aspx0htmlEmneside
Kaninpest (myxomatose)Kaninpest (myxomatose)https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Kaninpest-(Myxomatose).aspx02437aspx0htmlEmneside
VeterinærfondenVeterinærfondenhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Veterinaerfonden.aspx019246aspx0htmlEmneside
ParatuberkuloseParatuberkulosehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Paratuberkulose.aspx019276aspx0htmlEmneside
Aujeszkys sygdomAujeszkys sygdomhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Aujeszkys-sygdom.aspx02193aspx0htmlEmneside
Coccidiostatika til behandling af slagtekalveCoccidiostatika til behandling af slagtekalvehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Coccidiostatika_til_behandling_af_slagtekalve.aspx019228aspx0htmlEmneside
Rabies hos flagermusRabies hos flagermushttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Rabies-hos-flagermus.aspx02568aspx0htmlEmneside
Yellowhead diseaseYellowhead diseasehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Yellowhead-disease.aspx02698aspx0htmlEmneside
TuberkuloseTuberkulosehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Tuberkulose.aspx02660aspx0htmlEmneside
Fatal bleeding calf syndromeFatal bleeding calf syndromehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Fatal-bleeding-calf-syndrom.aspx02300aspx0htmlEmneside
Paramyxovirus 1-infektion hos duerParamyxovirus 1-infektion hos duerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Paramyxovirus-1-infektion-hos-duer.aspx02550aspx0htmlEmneside
Infektiøs hæmatopoietisk nekroseInfektiøs hæmatopoietisk nekrosehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Infektiøs-hæmatopoitisk-nekrose.aspx02424aspx0htmlEmneside
Viral haemorrhagic disease hos kaninerViral haemorrhagic disease hos kaninerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Viral-haemorrhagic-disease-hos-kaniner.aspx015347aspx0htmlEmneside
Equin viral arteritis (EVA)Equin viral arteritis (EVA)https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Equin-viral-arteritis-(EVA).aspx02282aspx0htmlEmneside
MycoplasmaMycoplasmahttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Mycoplasma.aspx02505aspx0htmlEmneside
Overførbar gastroenteritisOverførbar gastroenteritishttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Overførbar-gastroenteritis.aspx02539aspx0htmlEmneside
CysticerkoseCysticerkosehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Cysticerkose.aspx02235aspx0htmlEmneside
Infektiøs pankreasnekroseInfektiøs pankreasnekrosehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Infektiøs-pankreasnekrose.aspx02427aspx0htmlEmneside
KokopperKokopperhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Kokopper.aspx02449aspx0htmlEmneside
Nipahvirus-encephalitisNipahvirus-encephalitishttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Nipah-virus-encephalitis.aspx02514aspx0htmlEmneside
ZoonoserZoonoserhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Zoonoser.aspx02703aspx0htmlEmneside
ByldesygeByldesygehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Byldesyge.aspx02221aspx0htmlEmneside
TrikinerTrikinerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Trikiner.aspx013902aspx0htmlEmneside
Contagiøs equin metritis (CEM)Contagiøs equin metritis (CEM)https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Contagiøs-equin-metritis-(CEM).aspx02232aspx0htmlEmneside
HarepestHarepesthttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Harepest.aspx02354aspx0htmlEmneside
Influenza A hos minkInfluenza A hos minkhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Influenza-A-hos-mink.aspx02428aspx0htmlEmneside
Smitsom svinelammelse Smitsom svinelammelse https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Smitsom-svinelammelse-.aspx02610aspx0htmlEmneside
HønsetyfusHønsetyfushttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Hønsetyfus.aspx02366aspx0htmlEmneside
HvalpesygeHvalpesygehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Hvalpesyge.aspx02369aspx0htmlEmneside
Caprin arthritis encephalitis (CAE)Caprin arthritis encephalitis (CAE)https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Caprin-arthritis-encephalitis-(CAE).aspx02224aspx0htmlEmneside
SalmonelloseSalmonellosehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Salmonellose.aspx02593aspx0htmlEmneside
Cysticerkose hos kvægCysticerkose hos kvæghttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Cysticerkose-hos-kvæg.aspx02236aspx0htmlEmneside
Cysticerkose hos svinCysticerkose hos svinhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Cysticerkose-hos-svin.aspx02237aspx0htmlEmneside
DourineDourinehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Dourine.aspx02248aspx0htmlEmneside
Equin infektiøs anæmiEquin infektiøs anæmihttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Equin-infektiøs-anæmi.aspx02281aspx0htmlEmneside
Infektiøs laryngotracheitis hos hønsInfektiøs laryngotracheitis hos hønshttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Infektiøs-laryngotracheitis-hos-høns.aspx02426aspx0htmlEmneside
Ornitose (chlamydiose)Ornitose (chlamydiose)https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Ornitose-(Clamydiose).aspx02536aspx0htmlEmneside
Forårsviraemi hos karper (SVC)Forårsviraemi hos karper (SVC)https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Forårsviraemi-hos-karper-(SVC).aspx02314aspx0htmlEmneside
Porcin reproduktions- og respirationssygdomPorcin reproduktions- og respirationssygdomhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Porcin-reproduktions--og-respirationssygdom.aspx02559aspx0htmlEmneside
White Spot DiseaseWhite Spot Diseasehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/White-spot-disease.aspx02697aspx0htmlEmneside
Veterinære laboratorierVeterinære laboratorierhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Veterinære-laboratorier.aspx011780aspx0htmlEmneside
Fjerkrækolera (pasteurellose)Fjerkrækolera (pasteurellose)https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Fjerkrækolera-(pasteurellose).aspx02303aspx0htmlEmneside
Kaseøs lymphadenitis (CLA)Kaseøs lymphadenitis (CLA)https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Kaseøs-lymphadenitis-(CLA).aspx02438aspx0htmlEmneside
Parafilaria bovicolainvasionParafilaria bovicolainvasionhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Parafilaria-bovicolainvasion.aspx02549aspx0htmlEmneside

Ændret 16. maj 2018