Denne hjemmeside bruger cookies til statistik og adgang til deling på de sociale medier med AddThis.

Læs mere i vores cookie FAQ.

Du er her:

Sante F audits

Sante F er EU-kommissionens kontrolkontor på fødevare- og veterinærområdet.

Sante F gennemfører regelmæssige audits i Danmark. Formålet for Sante F er bl.a. at se om Fødevarestyrelsen lever op til EU-reglerne, om Fødevarestyrelsens kontrol lever op til EU’s krav, og at sikre at der er ensartethed i EU. På Fødevarestyrelsens område gennemfører Sante F audits inden for dyresundhed, dyrevelfærd, foder- og fødevaresikkerhed og økologi.

I Danmark er kontoret for International Handel Fødevarestyrelsen koordinator for alle Sante F audits til Danmark. International Handel koordinerer også med andre styrelser, som er involveret i en audit. Det er både styrelser i Miljø- og Fødevareministeriet f.eks. Miljøstyrelsen og Landbrugsstyrelsen og uden for f.eks. Lægemiddelstyrelsen.

Sante F, der før hed Food and Veterinary Office (FVO), har i 2016 skiftet navn til ”Health and Food Audits and Analysis”, i daglig tale Sante F. Navnet er valgt, da kontoret hører under EU-Kommissionens generaldirektorat for sundhed og fødevaresikkerhed (DG SANTE), direktorat F. Sante F offentliggør hvert år en plan over, hvilke audits de vil gennemføre i EU-landene og tredjelande. 

 

Sante F audits 2019
I 2019 har Sante F planlagt 3 audits:

  • Veterinær medicin og restkoncentrationer i levende dyr og animalske produkter (forordning 96/23/EF)
  • Fisk og fiskeprodukter
  • Import kontrol - Fødevarer og levende dyr

I 2018 har Sante F planlagt 3 audits:

  • Beskyttede geografiske betegnelser (Geographical indications PDO, PGI, TSG)
  • Spiseklar fødevarer (Ready-to-eat-food)
  • Insekter som foder (Feed use of insects) AFLYST.

 

Audits
Når Sante F er på auditbesøg i Danmark vil der oftest blive besøgt et antal virksomheder. Virksomhederne vælges ud fra Sante F’s ønsker og praktiske og logistiske hensyn. Virksomhedstypen afhænger af hvilket område Sante F skal auditere.

Når Sante F gennemfører audits i Danmark, er det en kontrol af Fødevarestyrelsens kontrol i besætninger, virksomheder og på laboratorierne. Det er ikke kontrol af den enkelte virksomhed, der besøges. Fødevarestyrelsen og virksomheden kan ikke sige nej til, at Sante F deltager ved kontrolbesøg i virksomhederne. Vi har forpligtelse til at hjælpe Sante F og dermed sikre, at Sante F kan se de dokumenter og områder, de ønsker at se.

Virksomheder, der får besøg, vil blive varslet inden besøget. Normalt vil Sante F observere hvordan Fødevarestyrelsen udfører kontrollen. Nogle gange ønsker Sante F at se, hvordan Fødevarestyrelsen udtager prøver. Sante F stiller spørgsmål til kontrollen og til virksomheden, og de vil se dokumenter f.eks. kontrolrapporter og egenkontrol.

Virksomheden skal kun betale for tiden brugt i relation til den tilsynsførendes kontrol. Hvis kontrolbesøget tager ekstra tid, fordi Sante F deltager ved kontrolbesøget, skal virksomheden ikke betale for den ekstra tid. Hvis der er gennemført det normale antal ordinære kontrolbesøg i kalenderåret, skal virksomheden ikke betale for kontrolbesøget med mindre tilsynet er et opfølgende tilsyn eller lignende.

Efter hver audit udarbejder Sante F en rapport med de fund de har gjort, deres konklusioner i forhold til om myndighederne lever op til EU-kravene og anbefalinger til Fødevarestyrelsen.  I rapporterne nævnes ikke hvilke virksomheder der er besøgt under auditten.

   

 "Fact finding missions"
Sante F gennemfører også ”fact finding missions” med virksomhedsbesøg. Fact finding missions minder meget om Sante F audits, men deres opgave er mere undersøgende: Hvordan gennemføres kontrollen i Danmark, er der særligt gode måder at gennemføre kontrollen (god praksis), er der problemer med EU-reglerne m.v. Ofte vil relevante brancheorganisationer/virksomheder blive spurgt om deres holdning til EU-reglerne.

  

Study visits
Sante F arrangerer også study visits, hvor nationale eksperter fra EU-lande mødes og udveksl​er erfaringer f.eks. om hvordan kontrollen organiseres og udføres. Study visits er mere uformelle. Udover værtslandet og Sante F deltager der typisk fire andre lande. Et af formålene er at finde eksempler på god praksis. Ved study visits kan der også være virksomhedsbesøg.
 
Samlede rapporter om kontrolmetoder og organisering
Med baggrund i Sante F’s ”study visits” i EU-lande, fact finding missions og audits udarbejder Sante F en række samlede rapporter (overview reports). I denne type rapporter bliver der gennemgået eksempler på gode kontrolmetoder, organisering af kontrollen mm. (”god praksis”). Blandt andet i rapporterne for ”HACCP” og ”Dyrevelfærd under transport” er dele af Fødevarestyrelsens kontrolsystem flere gange nævnt som eksempler på god praksis.
 
Læs mere

 

Ændret 19. november 2018