Denne hjemmeside bruger cookies til statistik og adgang til deling på de sociale medier med AddThis.

Læs mere i vores cookie FAQ.

Du er her:

Samlesteder

Samlesteder er markeder og særlige stalde, der er beregnet til at samle dyr med henblik på handel.

​​Definitionen dækker de steder, som tidligere var kendt som mark​​eder og slagtekvægmarkeder.

Dyrene kommer ofte fra man​ge forskellige besætninger og sendes videre fra samlestedet med henblik på handel.​​​

Samlesteder betragtes i CHR​​-sammenhæng som enhver anden besætning, og samlestedet skal derfor være registreret i CHR. En producent, der sender kvæg, svin, får eller geder til et samlested, skal indenfor 7 dage indberette afsendelsen af dyrene til CHR, og samlestedet skal ligeledes indenfor 7 dage indberette modtagelsen af dyrene til CHR.

​Lister over samlestalde i Danmark og EU

Samlesteder og ekspo​rtisolationsstalde i ​Danmark

EU's list​er over sa​mlesteder ​​

Lovstof og regler

Bekendtgørels​e nr 54 af 15. januar 2016

Bekendtgørelse nr. 21 af 7. januar 2016 om beskyttelse af dyr på samlesteder og samlinger af dyr

 

 

Registrering af danske akvakulturanlægRegistrering af danske akvakulturanlæghttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Register-over-danske-akvakulturanlæg.aspx040396aspx0htmlEmneside
LandbrugsindberetningLandbrugsindberetninghttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Landbrugsindberetning.aspx040274aspx0htmlEmneside
Mærkning af dyrMærkning af dyrhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Mærkning-af-dyr.aspx040295aspx0htmlEmneside
Det Centrale HusdyrbrugsRegister (CHR)Det Centrale HusdyrbrugsRegister (CHR)https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Centrale-HusdyrbrugsRegister,-CHR.aspx039998aspx0htmlEmneside

Ændret 16. maj 2018