Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Samlesteder

Samlesteder er virksomheder, som er godkendt af Fødevarestyrelsen til samlinger af kvæg, svin, får, geder eller heste fra forskellige husdyrbrug, så de danner sendinger, der er bestemt til flytninger inden for Unionen eller eksport til tredjelande.

​​Samlesteder skal for at kunne blive godkendt både leve på til de dyresundhedsmæssige krav til indretning og drift, som fremgår af bekendtgørelse nr. 754/2019 og de dyrevelfærdsmæssige krav til godkendelse og drift, som fremgår af bekendtgørelse nr. 21/2016.

Derudover skal samlesteder være oprettet som besætning i CHR, og skal således leve op til kravene i bekendtgørelse nr. 1407/2018.

Den ansvarlige for samlestedet skal foretage indberetninger af modtagelsen af dyr til samlestedet samt afgang af dyr fra samlestedet indenfor 7 dage fra henholdvis modtagelsen eller afsendelsen i henhold til kravene i bekendtgørelse nr. 744/2019.

  • Flytninger af dyr, som indgår i nationale omsætninger, skal indberettes via svineflyttedatabasen (enten app'en 'Flytning af svin'​ eller på *svineflyt.fvst.dk'.
  • Flytninger af svin, som flyttes til et samlested med henblik på udførsel, skal indberettes af eksportøren via Fødevarestyrelsens Eksportportal.
    Gå til Eksportportalen
    • Fra den 1. oktober 2019 kan eksportøren vælge at oplysningerne automatisk overføres fra Eksportportalen til Svineflyttedatabasen.

Derudover skal de overholde relevante bestemmelser i transportforordningen 1/2005 og bestemmelser om håndtering af døde produktionsdyr, jf. reglerne i biproduktforordningen.
Så til siden om håndteringen af døde dyr


​Lister over samlestalde i Danmark og EU

Samlesteder i ​Danmark

EU's list​er over sa​mlesteder ​​

Lovstof og regler

Bekendtgørels​e nr. 754 af 22. juli 2019 om dyresundhedsmæssige krav til samlesteder og handelsbesætninger

Bekendtgørelse nr. 21 af 7. januar 2016 om beskyttelse af dyr på samlesteder og samlinger af dyr

Bekendtgørelse nr. 1407 af 30. november 2018 om registrering af besætninger i CHR

Bekendtgørelse nr. 744 af 12. juli 2019 om mærkning, registrering og flytning af kvæg, svin, får eller geder

Ændret 17. september 2019