Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Salmonella i foder

Både foder- og fødevarevirksomheder skal forebygge og bekæmpe salmonella i foder.

Fodervirksomheder, herunder primærproducenter af foder (landbrug), og fødevarevirksomheder, der leverer bi- og restprodukter til foderbrug (fx restauranter, bagere og grøntforretninger) skal bekæmpe og forebygge salmonella i foder.

Hvis der er salmonella i foder, skyldes det typisk enten forurenede råvarer eller krydskontaminering. Olieholdige fodermidler, fx sojakager/skrå, rapskager/skrå, og fiskemel er de fodermidler, der oftest er forurenet med salmonella. 

Fund af salmonella i foder
Hvis en virksomhed finder salmonella i foder, må virksomheden ikke markedsføre foderet, uanset salmonella-serotype. Og virksomheden skal vurdere, om foderet kan være farligt. Hvis foderet er farligt, skal virksomheden trække foderet tilbage fra markedet.
 
Læs mere  om vurdering af fund af salmonella i Fodervejledningen
Læs mere om, hvordan virksomheder skal tilbagetrække og tilbagekalde foder i Tilbagetrækningsvejledningen på Fødevarestyrelsens hjemmeside www.fvst.dk.

Fødevarestyrelsen kan informeres via denne kontaktformular
Fødevarestyrelsen kontrollerer, at virksomheden overholder reglerne for salmonella i foder. Fx ved at tage prøver for salmonella særlig kritiske steder i produktionen og ved at tjekke rengøring og indretning. Fødevarestyrelsen kontrollerer også, om virksomheden følger sit kontrolprogram for salmonella.

 
Særlige regler for salmonella i foder til høns, kyllinger og kalkuner
Dansk producerede høns, kyllinger og kalkuner har et meget lavt niveau af salmonella. Hvis der er salmonella i foder, kan det have store konsekvenser for denne produktion. Derfor er der særlige regler for foder til disse dyrearter. Læs mere i Fodervejledningenom særlige regler for foder til høns, kyllinger og kalkuner.
 
Kontrolresultater for salmonella i foder

 

I 2008 udgav EFSA en rapport om mikrobiologiske risici i foder. Se en artikel om rapporten på dansk samt link til rapporten på engelsk:


Regler og krav til foder og fodervirksomheder står i Bekendtgørelse om foder og foderstofvirksomheder og Foderhygiejneforordningen. 

 
Ændret 14. september 2020