Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Særstatus for salmonella i kyllingekød og æg

Danmark fik særstatus for salmonella i konsumæg i 2012.
I 2018 fik Danmark derudover særstatus for salmonella i kyllingekød.

Særstatus for salmonella i kyllingekød betyder, at der kan stilles krav om fravær af alle salmonellatyper i kyllingekød, der bliver indført til landet. I praksis skal alle partier kyllingekød, der bliver indført til Danmark, være undersøgt og fundet fri for salmonella.
 
Særstatus for salmonella i konsumæg betyder, at æg, som indføres til Danmark, skal stamme fra flokke, som er undersøgt og fundet fri for salmonella.

Baggrunden for at opnå særstatus er en lang række indsatser i handlingsplaner, som har ført til en succesfuld bekæmpelse af salmonella i danske fjerkræflokke. Virksomheder, der indfører konsumæg til Danmark, skal derfor stille krav til deres udenlandske leverandører om at certificere, at æggene stammer fra fjerkræflokke, der er undersøgt efter et fast prøveprogram og fundet fri for salmonella. 

Særstatus for konsumæg og kyllingekød giver en ekstra sikkerhed for forbrugerne. 

Her kan du læse svar på en række hyppigt stillede spørgsmål om særstatus for salmonella i kyllingekød.

1. Hvilke typer af kyllingekød og hvilke produktgrupper er omfattet af den danske salmonella særstatus?

Særstatus omfatter fersk eller frosset kyllingekød, herunder også hakket kød. Kødprodukter, tilberedt og maskinsepareret kød er ikke omfattet af særstatus.


2. Hvilke krav er der til import af kyllingekød, der bruges i industrien til varmebehandlede produkter? 

Ved import af kød er kravene til kødet de samme, uanset om kødet skal sælges fersk, eller om det skal bruges til varmebehandlede produkter. Import af kødprodukter, tilberedt eller maskinsepareret kød, er ikke omfattet af særstatus.

3. Kan danske producenter sende kød til Sverige og Finland uden at tage ekstra prøver?

Ja, der er ikke regler om, at det danske kød skal undersøges yderligere for salmonella. EU har vurderet, at det danske kontrolprogram sikrer, at der ikke er salmonella i dansk kyllingekød. Derfor er der ikke krav om ekstra undersøgelser.

 
4. Hvornår træder reglerne i kraft?

Reglerne træder i kraft 22. marts 2018. Forordningen kan ses her.


5. Er kyllingekød, der importeres fra tredjelande, også omfattet af reglerne?

Ja, særstatus gælder alt fersk eller frosset kyllingekød, der bliver importeret til Danmark.


6. Må danske kyllingeflokke slagtes i udlandet, hvis de er salmonella positive?

Producenter, der har en kontrakt med et udenlandsk slagteri om fast at levere slagtekyllinger, vil fortsat kunne levere positive flokke til slagtning, hvis slagteriet vil modtage dem.


7. Er det fortsat tilladt at anprise dansk kyllingekød som "salmonellafrit", når Danmark har særstatus?

Med særstatus skal alt kyllingekød på det danske marked være fri for salmonella. Derfor er det ikke længere lovligt at mærke med "salmonellafri". Dog må virksomhederne gerne opbruge den emballage, de har fået trykt, inden særstatus blev vedtaget.


8. Gælder salmonellagarantien for kyllingekød indført både fra andre EU-lande og fra tredjelande?

Salmonellagarantien gælder for kyllingekød, der bliver indført fra:
  • Andre EU-lande, bortset fra Sverige og Finland, samt Island, Schweiz og Liechtenstein. Sverige, Finland og Norge har selv salmonellagaranti for kyllingekød. Derfor skal der ikke stilles garanti for produkter fra disse lande.
  • Alle tredjelande.

9. Skal kyllingekød altid ledsages af et handelsdokument?

Kyllingekød, der bliver indført til Danmark fra alle lande, bortset fra Sverige, Finland og Norge, skal ledsages af et handelsdokument.
 

10. Hvor finder jeg handelsdokumentet?

Du finder en model af det handelsdokument, der skal ledsage kyllingekød til Danmark, i bilag IV til Kommissionens forordning (EF) nr. 1688/2005 af 14. oktober 2005 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 for så vidt angår særlige garantier vedrørende salmonella for sendinger til Finland og Sverige af visse typer kød og æg. Her finder du også en beskrivelse af, hvordan du skal udfærdige handelsdokumentet.
 

11. Skal kyllingekød fra Sverige, Finland og Norge ledsages af handelsdokument?

Kyllingekød fra Sverige, Finland og Norge kan indføres uden handelsdokument, da disse lande har salmonellagaranti for kyllingekød.
 

12. Må kyllingekød sendes til Danmark, inden handelsdokumentet er udarbejdet?

Kyllingekød må først sendes til Danmark, når handelsdokumentet er udarbejdet som dokumentation for, at salmonellagarantien er opfyldt.
 

13. Skal originaleksemplaret af handelsdokumentet ledsage kyllingekødet til modtagevirksomheden?

Det originale handelsdokument må gerne sendes elektronisk eller med kurer til bestemmelsesvirksomheden. Ved elektronisk fremsendelse skal bestemmelsesvirksomheden kunne fremlægge dokumentation for handelsdokumentets ægthed.
 

14. Hvor skal handelsdokumentet præsenteres / sendes til?

Handelsdokumentet skal præsenteres/sendes til bestemmelsesvirksomheden. Hvis kyllingekødet omlæsses eller opsplittes på danske lagre, inden kødet transporteres til bestemmelsesvirksomheden, skal handelsdokumentet sendes til bestemmelsesvirksomheden – og ikke til lagrene for omlæsning.
 

15. Hvor længe skal handelsdokumentet opbevares?

Handelsdokumentet bør opbevares på bestemmelsesvirksomheden så længe kyllingekødet, som handelsdokumentet vedrører, bliver opbevaret på virksomheden. Dog mindst et år.
 

16. Må producenten skrive flere udskæringer af samme batch på handelsdokumentet?

Ja.
 

17. Skal kyllingekød, der sendes fra Danmark til Sverige, Finland og Norge, ledsages af handelsdokument?

Nej, da Danmark, Sverige, Finland og Norge har samme salmonellagaranti for kyllingekød. 
Ændret 4. december 2020