Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Sådan får du autorisation til at arbejde som veterinærtekniker i Danmark

Som autoriseret veterinærtekniker kan du assistere dyrlæger med forskellige opgaver, fx i forbindelse med udtagning af blodprøver. Du kan søge om autorisation, hvis du er dansk statsborger eller statsborger i et andet EU-land.

For at få en autorisation som veterinærtekniker skal du kunne sige ja til følgende:

  1. Du arbejder under en dyrlæges ledelse og ansvar.
  2. Du har modtaget undervisning i en række grundlæggende områder i forhold til autorisationen.
Hvis du kun midlertidigt eller lejlighedsvis skal udføre veterinærtekniske opgaver, kan du nøjes med at melde midlertidigt virke som veterinærtekniker.

Du må først udføre opgaver som veterinærtekniker, når du har modtaget en autorisation fra Fødevarestyrelsen.

Ansøgningen skal indeholde

Du skal skrive en ansøgning, der svarer på disse spørgsmål:

  1. Hvilken slags diagnostiske prøver skal du udtage? 
  2. Hvilket formål skal de diagnostiske prøver bruges til?
Ved ansøgningen skal vedlægges dokumentation for den undervisning, du har modtaget af en dyrlæge, fx i form af en erklæring fra dyrlægen.

Send ansøgningen til Fødevarestyrelsen
Send din ansøgning til:

Fødevarestyrelsen
Stationsparken 31
2600 Glostrup

Mærk kuverten "Veterinærtekniker".

Fødevarestyrelsen vender tilbage til dig, når der er truffet afgørelse om autorisationen. Der vil højst gå fire uger, efter at Fødevarestyrelsen har modtaget din ansøgning og alle nødvendige dokumenter.

Lovstof og regler
Du kan læse mere på siden Autorisationer på veterinærområdet – lovstof under punktet "Autorisation af veterinærteknikere".

Ændret 17. september 2020