Denne hjemmeside bruger cookies til statistik og adgang til deling på de sociale medier med AddThis.

Læs mere i vores cookie FAQ.

Du er her:

Antibiotika til dyr

I Danmark er der et stort fokus på ansvarlig brug af antibiotika til dyr, så vi i videst muligt omfang kan undgå udvikling af antibiotikaresistens.

For at forebygge resistensudvikling g​​​ælder der i Danmark en del regler specifikt for antibiotika.

 

Regler for brug antibiotika

Alle antibiotika til dyr er receptpligtige. Antibiotika må i Danmark alene bruges til behandling af sygdomme og ikke som vækstfremmer eller til forebyggelse af sygdomme.
 

Kun dyrlæger kan ordinere antibiotika
Dyrlæger må kun have 5-10 % avance på salg af antibiotika.

Ønsker en landmand at bruge antibiotika til produktionsdyr i en længere periode, skal han have en sundhedsrådgivningsaftale med en dyrlæge. 

Brug af visse, kritisk vigtige antibiotika (fluorokinoloner) til produktionsdyr kræver en sikker laboratoriediagnose, der viser, at andre antibiotika ikke er anvendelige.

Landmænd og dyrlæger må ikke anvende andet end simple penicilliner til behandling af yverbetændelse hos kvæg, medmindre en laboratorieundersøgelse kan godtgøre, at det er nødvendigt. 

Landmænd og dyrlæger må ikke foretage rutinemæssig goldbehandling af køer ved brug af antibiotika.
Dyrlægers anvisning af behandlingsperioder for antibiotika
Forkert brug af antibiotika har en ugunstig indflydelse på udvikling af antibiotikaresistens. Fødevarestyrelsen vil derfor have fokus på, at dyrlægen har foretaget en velunderbygget veterinærfaglig vurdering, når der anvises behandlinger af én dags varighed for infektioner – ikke mindst, når der i produktresumeet for det pågældende lægemiddel er anført en længere behandlingsperiode.
 

Regler

Dyrlægen skal jf. medicinbekendtgørelsen for dyrlæger bl.a. anvise "nøjagtig angivelse af lægemidlernes dosering, administrationsvej og behandlingsperiode". Fødevarestyrelsen vurderer, at det heraf følger, at dyrlægen skal anvise den fulde behandlingsperiode, som dyrlægen vurderer er nødvendig for at behandle dyret. Fødevarestyrelsen vurderer desuden, at det ikke er nøjagtigt, hvis dyrlægen angiver et interval ved fx at skrive, at dyret skal behandles i "3-5 dage" eller at behandlingen "kan gentages".
 
Landmanden skal, jf. medicinbekendtgørelsen for dyreejere anvende receptpligtige lægemidler i overensstemmelse med dyrlægens anvisning. Fødevarestyrelsen vurderer, at dyrlægen skal kontaktes, såfremt der skulle være behov for at forlænge den behandlingsperiode, der fremgår af anvisningen. Fødevarestyrelsen vurderer på den baggrund, at den besætningsansvarlige ikke på egen hånd må forlænge eller gentage en anvist behandling, såfremt denne måtte vise sig utilstrækkelig.
 
Der gøres i øvrigt opmærksom på, at den besætningsansvarlige ved indledning af en behandling jf. medicinbekendtgørelsen for dyreejere skal føre optegnelser, når behandlingen indledes. Fødevarestyrelsen vurderer, at det heraf følger, at den besætningsansvarlige skal føre daglige optegnelser, hvis dyrlægen har anvist én dags behandlingsperiode, og landmanden gentager behandlingen en eller flere følgende dage.

 

På lovstofsiden for lægemidler finder du reglerne for denne sides indhold under punkterne "Om dyreejers anvendelse af lægemidler til dyr" og "Om dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering af lægemidler til dyr".​

 

 

Antibiotikabehandling af yverbetændelse hos kvægAntibiotikabehandling af yverbetændelse hos kvæghttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Antibiotikabehandling_af_yverbetaendelse_hos_kvaeg.aspx018252aspx0htmlEmneside
Kursus i lokalbedøvelse af pattegrise forud for kastrationKursus i lokalbedøvelse af pattegrise forud for kastrationhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Kursus_i_lokalbedoevelse_af_pattegrise_forud_for_kastration.aspx05259aspx0htmlEmneside
Behandling af nytårsangst hos hunde og katte med lægemidlerBehandling af nytårsangst hos hunde og katte med lægemidlerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Behandling_af_nytaarsangst_hos_hunde_og_katte_med_laegemidler.aspx017302aspx0htmlEmneside
Lokalbedøvelse af pattegrise forud for kastrationLokalbedøvelse af pattegrise forud for kastrationhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Lokalbedoevelse_af_pattegrise_forud_for_kastration.aspx05260aspx0htmlEmneside
Zinkholdige lægemidler til dyr (zinkoxid)Zinkholdige lægemidler til dyr (zinkoxid)https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Zinkholdige-laegemidler-til-dyr.aspx02699aspx0htmlEmneside
Progesteronspiraler til brunstsynkronisering af køerProgesteronspiraler til brunstsynkronisering af køerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Progesteronspiraler-til-brunstsynkronisering-af-koeer.aspx02564aspx0htmlEmneside
Antiparasitære lægemidler til dyrAntiparasitære lægemidler til dyrhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Antiparasitaere-laegemidler-til-dyr.aspx02186aspx0htmlEmneside
KaskadereglenKaskadereglenhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Kaskadereglen.aspx02439aspx0htmlEmneside
Når dyreejeren skal behandle sine produktionsdyr med lægemidlerNår dyreejeren skal behandle sine produktionsdyr med lægemidlerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Dyreejeres-anvendelse-af-medicin.aspx02249aspx0htmlEmneside
Dyrlægers økonomiske uafhængighed af medicinalvirksomhederDyrlægers økonomiske uafhængighed af medicinalvirksomhederhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Dyrlægers-økonomiske-uafhængighed-af-medicinalvirksomheder.aspx02259aspx0htmlEmneside
Foder og lægemidlerFoder og lægemidlerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Foder-og-lægemidler.aspx02308aspx0htmlEmneside
DyrlægerDyrlægerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Dyrlæger.aspx02256aspx0htmlEmneside
Behandlingsvejledning til svin og kvægBehandlingsvejledning til svin og kvæghttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Behandlingsvejledning-til-svin-og-kvæg.aspx02200aspx0htmlEmneside
ADD og antibiotikaforbrug ADD og antibiotikaforbrug https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/ADD-og-antibiotikaforbrug-i-kvæg--og-svinebesætninger.aspx02161aspx0htmlEmneside
Antibiotikaresistente bakterierAntibiotikaresistente bakterierhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Antibiotikaresistens.aspx02184aspx0htmlEmneside
Dyrlægeregistret VetRegDyrlægeregistret VetReghttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Dyrlægeregistret---VetReg.aspx02257aspx0htmlEmneside
Veterinære lægemiddelrester i fødevarer Veterinære lægemiddelrester i fødevarer https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Veterinære-lægemiddelrester-i-fødevarer--.aspx02688aspx0htmlEmneside
VetStatVetStathttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/VetStat.aspx02689aspx0htmlEmneside
Valg af lægemidler til dyrValg af lægemidler til dyrhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Valg-af-lægemidler-til-dyr.aspx02682aspx0htmlEmneside
Maksimalgrænseværdi (MRL)Maksimalgrænseværdi (MRL)https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Maksimale-grænseværdier-(MRL).aspx02490aspx0htmlEmneside
Flokbehandling af svin med antibiotikaFlokbehandling af svin med antibiotikahttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Flokbehandling-af-svin-med-antibiotika.aspx02306aspx0htmlEmneside
Initiativer for antibiotika og antibiotikaresistensInitiativer for antibiotika og antibiotikaresistenshttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Initiativer-for-antibiotika-og-antibiotikaresistens.aspx018751aspx0htmlEmneside
Gult kortGult korthttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Gult-kort.aspx02349aspx0htmlEmneside
Indførsel af lægemidler til dyrIndførsel af lægemidler til dyrhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Import-af-lægemidler.aspx02388aspx0htmlEmneside
Lægemidler til dyrLægemidler til dyrhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Lægemidler-til-dyr.aspx02467aspx0htmlEmneside
Grænseværdier for antibiotikaforbrugGrænseværdier for antibiotikaforbrughttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Grænseværdier-for-antibiotikaforbrug-og-dødelighed.aspx02347aspx0htmlEmneside

Ændret 2. august 2017