Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Rituel slagtning

Det er tilladt at slagte kvæg, får, geder og slagtekyllinger efter religiøse ritualer i Danmark, forudsat at dyret forinden er blevet bedøvet.

​I Danmark foreskriver reglerne efter den nye bekendtgørelse om slagtning og aflivning af dyr, at slagtning efter religiøse ritualer skal foregå med forudgående bedøvelse. Det er desuden en betingelse, at slagtningen finder sted på et slagteri.

Læs Bekendtgørelse nr 135 af 14. februar 2014 om slagtning og aflivning af dyr

Slagterier, der ønsker at foretage slagtning efter religiøse ritualer med forudgående bedøvelse, skal forud anmelde dette til Fødevarestyrelsen.

Blanket til anmeldelse af slagtning efter religiøse ritualer

I Danmark slagtes der hvert år mange dyr efter religiøse ritualer, men der har ikke siden 2004 været anmeldt slagtninger efter religiøse ritualer uden forudgående bedøvelse til Fødevarestyrelsen. Kravet om, at dyr, som slagtes efter religiøse ritualer i Danmark, skal bedøves inden slagtning, trådte i kraft den 17. februar 2014.

Med bestemmelserne i bekendtgørelsen om slagtning og aflivning af dyr lægger Danmark sig i kølvandet på en række andre europæiske lande, bl.a. Norge og Sverige, der har tilsvarende bestemmelser om bedøvelse før slagtning.

Det er fortsat tilladt at importere kød fra dyr, der er slagtet efter religiøse ritualer uden forudgående bedøvelse.

Læs mere om de specifikke regler for religiøs rituel slagtning med forudgående bedøvelse i afsnittene nedenfor samt i Bekendtgørelse om slagtning og aflivning af dyr, som findes under afsnittet om lovstof.
  

Nationale regler for religiøs rituel slagtning med forudgående bedøvelse
EU-reglerne i Rådets Forordning om beskyttelse af dyr på aflivningstidspunktet forhindrer ikke medlemslandene i at bibeholde strengere nationale regler, der har til formål at sikre bedre dyrebeskyttelse på aflivningstidspunktet. I Bekendtgørelse om slagtning og aflivning af dyr er der fastsat supplerende danske regler for slagtning efter religiøse ritualer med forudgående bedøvelse. 
 

Overor​dnede krav:

Det er dyrearterne kvæg, får, geder og slagtekyllinger, som kan slagtes efter religiøse ritualer med forudgående bedøvelse. Betingelser for slagtningen er følgende:
 • Slagtningen skal finde sted på et slagteri.
 • Slagteriet skal anmelde til Fødevarestyrelsen, at det ønsker at foretage slagtning efter religiøse ritualer med forudgående bedøvelse.
 • Det er en betingelse, at kødet fra et dyr, der er slagtet efter religiøse ritualer, helt eller delvist forventes afsat til eller ​afsat med henblik på videresalg til befolkningsgrupper, der efterspørger dyr slagtet efter religiøse ritualer.
 • Slagtningen skal foregå ved, at begge halspulsårer og halsvener manuelt eller mekanisk overskæres med et skarpt redskab, umiddelbart efter at dyret er bedøvet, således at dyret dør ved afblødning, uden at dyret på ny kommer til bevidsthed.

Specifikke krav: 

Til bedøvelse af kvæg, får og geder kan anvendes en ikke-penetrerende boltanordning, inden dyret aflives endeligt ved afblødning under følgende betingelser: 

 • Den ikke-penetrerende boltanordning må ikke anvendes til dyr, der er under 8 måneder gamle eller til tyre, der er 24 måneder gamle eller derover.
 • Be​døvelsen skal udføres med et korrekt tryk på et fastholdt dyr med fikseret hoved.
 • Såfremt dyret ikke bedøves ved første skud med en ikke-penetrerende boltanordning, skal dyret straks skydes med en penetrerende boltanordning eller bedøves ved brug af elektrisk strøm.
 • til fastholdelse af kvæg skal der anvendes en boks, hvor dyret fastholdes i opretstående stilling. Boksen og hovedfikseringen skal kunne justeres efter dyrets størrelse.

Ved aflivning af slagtekyllinger med forudgående bedøvelse i vandbad skal slagteriet bl.a. opfylde følgende krav for at sikre bedøvelsens effekt samt for at sikre hurtig aflivning:

 • Der skal sikres størst mulig ensartethed af slagtekyllingernes størrelse indenfor et slagtehold for at øge bedøvelsens effektivitet.
 • Øget ledningsevne i vandbadet skal sikres ved hjælp af tilsætning af en saltopløsning eller anden opløsning med samme effekt.
 • Der må maksimalt gå 5 sekunder, fra det enkelte dyr forlader vandbadet, til afblødningen af dyret påbegyndes.
 • Indstillingen af de automatiske knive skal kontrolleres ved opstart af hvert slagtehold og løbende efter behov.
​​De fastsatte krav til slagteriet i forbindelse med aflivning af slagtekyllinger med forudgående bedøvels​e i vandbad fremgår af Bekendtgørelse om sla​gtning og aflivning af dyr, som findes under Lovstof herunder​.
 ​
Lovstof
 
Ændret 16. juli 2021