Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Restriktionsbekendtgørelse, fødevarer

Gældende restriktionsbekendtgørelse og beskrivelser af de seneste ændringer.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Restriktionsbekendtgørelsen ændres jævnligt, typisk som følge af, at de EU-retsakter, der omhandler importrestriktio​ner for fødevarer, ændres, og disse ændringer skal integreres i dansk lovgivning.


Restriktionsbekendtgørelsen henviser, i det omfang det er muligt, blot til den underligg​ende EU-lovgivning. 


Find restriktionsbekendtgørelsen her (retsinfo)

De seneste ændringer i restriktionsbekendtgørelsen kan ses herunder. Tidligere udgaver kan findes på retsinfo.dk. 

Nyt om import og samhandel. Tilmeld dig her, hvis du ønsker at abonnere på nyhedsbreve. ​​​​​


​​​26. april 2022
​​Bekendtgørelsen er opdateret, da der er (gen)indført forbud mod indførsel af toskallede bløddyr til konsum fra Tyrkiet (forbuddet er gældende fra 6. maj 2022)​​
​​​22. marts 2022
​Bekendtgørelsen er opdateret som følge af ændringer i nogle af de bagvedliggende EU forordninger. Det er primært forordning (EU) 2019/1793, som senest ændret ved gennemførelsesforordning (EU) 2021/2246, samt ny forordning (EU) 2021/1533 vedr. fødevarer og foder, der har oprindelse i eller er afsendt fra Japan efter ulykken i Fukushima. Dertil er der foretaget redaktionelle ændringer.​
​​​​​​11. januar 2021 
Bekendtgørelsen er ændret som følge af ændringer i restriktioner for afrikansk svinepest overfor Belgien, Tyskland og Rumænien.
15. september 2020 
Bekendtgørelsen samler bestemmelser fra tre tidligere restriktionsbekendtgørelser for hhv. fødevarer, foder og fødevarekontaktmaterialer i en, samlet restriktionsbekendtgørelse. Dertil er der i EU vedtaget enkelte nye importrestriktioner, ligesom enkelte EU retsakter er blevet opdateret. Dette er indarbejdet i den gældende bekendtgørelse.
10. december 2019
Baggrunden for udstedelsen af den nye bekendtgørelse:
  • Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1787 af 24. oktober 2019 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2016/6 om særlige importbetingelser for foder og fødevarer, der har oprindelse i eller er afsendt fra Japan efter ulykken på atomkraftværket i Fukushima (Japanrestriktion).
    Gennemførelsesforordningen er indarbejdet i §§ 14 og 35
  • Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/1994 af 28. november 2019 om ændring af bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU om dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af afrikansk svinepest i visse medlemsstater.
    Gennemførelsesafgørelsen er indarbejdet i §§ 7, 8, 10, 13, 18, 20, 22, 23, 26 og 29
  • Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793 af 22. oktober 2019 om midlertidig forøgelse af den offentlige kontrol og beredskabsforanstaltninger, der regulerer indførsel til Unionen af visse varer fra visse tredjelande, til gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 og (EF) nr. 178/2002 og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 669/2009 og gennemførelsesforordning (EU) nr. 884/2014, (EU) 2015/175, (EU) 2017/186 og (EU) 2018/1660.
    Gennemførelsesforordningen er indarbejdet i §§ 41 og 50
  • Herudover er der foretaget redaktionelle ændringer af bekendtgørelserne, så de er i bragt i overensstemmelse med terminologien i forordning (EU) 2017/625.
 

 

 

 
 

 


 

 
 
​ 
Ændret 5. maj 2022