Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Rengøring af transportmidler

Rengør og desinficer altid dit transportmiddel efter hver transport af køer, grise, får og geder.

Rengøring og desinfektion forhindrer, at transportmidler spreder smitte med alvorlige sygdomme som afrikansk svinepest og mund- og klovesyge hos klovbærende dyr i Danmark og mellem landene.

Rengør og desinficer altid dit transportmiddel indvendigt og udvendigt umiddelbart efter aflæsning af klovbærende dyr

Rengør og desinficer altid dit transportmiddel indvendigt og udvendigt umiddelbart efter aflæsning af klovbærende dyr. Det gælder forvogn, anhænger og trailer. 
Du rengør ved at vaske, så al synlig snavs er fjernet og derefter desinficeres transportmidlet. Desinfektionsmidlet virker kun, hvis det bruges på rene overflader.
 

Rengør og desinficer støvler og redskaber

Smitte kan gemme sig i gødning, strøelse, spyt og blod fra smittede dyr. Smitte kan også overføres med støvler, drivplader, padler m.m., som du anvender ved drivning af dyr. Det samme gælder for redskaber, der bruges til rengøring af transportmidlet. Redskaberne og de steder i transportmidlet, hvor de opbevares, skal holdes rene. Redskaber med revner og sprækker kan ikke gøres ordentlig rene. Husk at desinficere efter rengøring. Desinfektionsmidlet virker kun, hvis det bruges på rene overflader.
 

Fødevarestyrelsen gennemfører en informations- og kontrolkampagne om rengøring og desinfektion af transportmidler til svin og kvæg for at styrke indsatsen mod indslæbning af alvorlige husdyrsygdomme. Kontrolkampagnen gennemføres i perioden 1. oktober 2020 til 15. april 2021.
 
 
 
Hvor rengøres og desinficeres transportmidlerne?
Da formålet er at forhindre spredning af sygdomme mellem dyr og besætninger, skal man rengøre og desinficere på det nærmest mulige sted, straks efter at dyrene er læsset af.
 
Steder, hvor dyr samles, som fx slagterier eller dyrskuer, bør have faciliteter til rengøring og desinfektion, så det kan gøres straks efter aflæsning af dyr på stedet.  På samme måde bør man kunne rengøre og desinficere transportmidler m.v. i besætninger med køer, grise, får og geder.
 
Eksport og import af dyr
Når man eksporterer dyr til et andet EU-land, skal man rengøre og desinficere transportmidlet på en vaskeplads, der er godkendt i det pågældende land. 
Efter import af dyr til Danmark skal man rengøre og desinficere transportmidlerne på en vaskeplads, der er godkendt hertil af Fødevarestyrelsen. Du finder link til liste over godkendte vaskepladser nedenfor. 
 
Særligt for pendulkørsel
Ved pendulkørsel kan man vente med at rengøre transportmidlerne, til transporterne er afsluttet samme dag. Med pendulkørsel menes flere på hinanden følgende transporter af dyr mellem de samme to besætninger eller mellem en besætning og et græsningsareal. 

Transport af dyr til eller fra et marked, samlested, dyrskue eller slagteri er ikke omfattet af pendulkørsel, og man kan derfor ikke undlade at rengøre og desinficere.
 
Optegnelser over rengøring og desinfektion
De, der tra​nsporterer dyrene, skal føre optegnelser over rengøring og desinfektion med angivelse af sted, dato og tidspunkt, samt oplysning om, hvilket desinfektionsmiddel der er brugt.
 
Optegnelserne skal opbevares i mindst 3 år.
 
Vejledning 
 
Lovstof og regler
 
 
Ændret 16. september 2020