Gå til navigation Gå til hovedindhold

Denne hjemmeside bruger cookies til statistik og adgang til deling på de sociale medier med AddThis.

Læs mere i vores cookie FAQ.

Du er her:

Rekvireret vejledning

Læs mere og bestil rekvireret vejledning om emner indenfor fødevarelovgivningen. Læs også om muligheden for at få en forhåndsgodkendelse af indretningen af din virksomhed.


​Bestil rekvireret vejledning:  

 

Hvad er rekvireret vejledning?
Rekvireret vejledning er et tilbud til virksomheder om mod betaling at få vejledning om et emne indenfor fødevarelovgivningen.

Den rekvirerede vejledning er i princippet den samme som den vejledning, som Fødevarestyrelsen allerede yder for at opfylde sine forvaltningsretlige forpligtelser som offentlig myndighed. Det særlige er, at Fødevarestyrelsen vejleder om de emner, som virksomheden specifikt har ønsket, og at det sker på et tidspunkt, som er aftalt på forhånd og passer ind i virksomhedens produktion eller aktiviteter.

Vejledningen vil typisk foregå som en dialog mellem virksomheden og Fødevarestyrelsens medarbejder.
 
Hvorfor bestille rekvireret vejledning?   
Den vejledning, Fødevarestyrelsen yder ved rekvireret vejledning, er i princippet den samme som den vejledning, styrelsen allerede i dag yder ved for eksempel et almindigt kontrolbesøg eller ved henvendelse til Kunderådgivningen i Fødevarestyrelsen. Men hvor Fødevarestyrelsen under et kontrolbesøg normalt vejleder om forhold, som naturligt dukker op i forbindelse med kontrolbesøget, er det ved rekvireret vejledning virksomheden, der angiver temaet for vejledningen.

Du kan bestille rekvireret vejledning på et tidspunkt, der passer ind i virksomhedens produktion eller aktiviteter.
 ​​​
Hvem kan bruge ordningen om rekvireret vejledning?
Ordningen om rekvireret vejledning er et tilbud til ejere eller ledere af fødevarevirksomheder og nye ejere af fødevarevirksomheder. Ordningen er ikke rettet mod rådgivere eller konsulenter, men virksomheden kan efter de almindelige regler om partsrepræsentation lade sig bistå af disse under den rekvirerede vejledning.

Ordningen kan benyttes af både allerede registrerede og kommende fødevarevirksomheder,
 ​
Hvad kan jeg bestille rekvireret vejledning om? Hvilke emner er omfattet af ordningen?
Du kan bestille rekvireret vejledning hos Fødevarestyrelsen inden for følgende emner:
 1. Risikoanalyse
 2. HACCP-baseret egenkontrol
 3. Indretning og drift
 4. Autorisation og registrering
 5. Mikrobiologiske kriterier
 6. Fødevarekontaktmaterialer
 7. Kemiske forureninger
 8. Tilsætningsstoffer mv
 9. Fødevarer til særlige grupper
 10. Fødevarer tilsat næringsstoffer
 11. Kosttilskud
 12. Mærkning, herunder næringsdeklaration
 13. Ernærings- og sundhedsanprisninger
 14. Import
 15. Eksport

Hvad koster rekvireret vejledning?
Rekvireret vejledning faktureres med en timesats, som pt. udgør 804 kr. Du betaler for både Fødevarestyrelsens forberedelse, tilstedetid ved besøget og eventuel efterbehandling. Betalingen opgøres pr. påbegyndt kvarter. 
 
Du kan forvente, at et vejledningsmøde af én times varighed typisk vil indebære fire timers forberedelse og efterbehandling, hvilket vil betyde at du bliver faktureret for i alt fem timer. Hvis vejledningen finder sted  uden for Fødevarestyrelsen, skal du også betale et transportgebyr.

Nogle gange kan der være behov for, at det er to tilsynsførende, der udfører den rekvirerede vejledning, fx hvis du ønsker vejledning om flere emner. Du skal betale for det samlede tidsforbrug, som alle medarbejdere i Fødevarestyrelsen har brugt på sagen. Hvis fx to tilsynsførende samlet har brugt 8 timer, faktureres 8 x timesatsen. 

Du skal også betale for de omkostninger,​ Fødevarestyrelsen har haft, hvis det for at gennemføre vejledningen er nødvendigt at indhente ekstern bistand.
 ​
Skal jeg også betale for Fødevarestyrelsens transport?
Ja, hvis den rekvirerede vejledning finder sted uden for Fødevarestyrelsens lokalitet, fx i din virksomhed eller på et andet sted efter dit ønske, skal du også betale et transportgebyr på 579 kr.
 
Hvor foregår rekvireret vejledning?
Vejledningen foregår på din virksomhed, hos Fødevarestyrelsen eller en anden lokalitet udpeget af dig. Fødevarestyrelsen møder med en eller flere tilsynsførende med viden inden for de områder, der er indgået aftale om at yde rekvireret vejledning om.
 
Hvor længe varer et rekvireret vejledningsbesøg?
Normalt vil rekvireret vejledning tage en time. Hvis du ønsker, at den rekvirerede vejledning skal være af kortere eller længere varighed, skal du aftale det nærmere med Fødevarestyrelsen.
 
Hvordan foregår rekvireret vejledning?
Vejledningen foregår på din virksomhed, hos Fødevarestyrelsen eller en anden lokalitet udpeget af dig. Fødevarestyrelsen møder med en eller flere medarbejdere med viden inden for de områder, der er indgået aftale om at yde rekvireret vejledning om.

Normalt vil rekvireret vejledning tage én time. Hvis du ønsker, at den rekvirerede vejledning skal være af kortere eller længere varighed, skal du aftale det nærmere med Fødevarestyrelsen.

Efter den rekvirerede vejledning udarbejder Fødevarestyrelsen en kortfattet dokumentation af, hvad der er ydet vejledning om.
 
Hvem udfører den rekvirerede vejledning?
​Det er Fødevarestyrelsens tilsynsførende fra fødevareenhederne, der udfører den rekvirerede vejledning. Du kan ikke forvente, at det er den samme tilsynsførende, som normalt fører tilsyn med din virksomhed, der også udfører den rekvirerede vejledning. Nogle gange kan der være behov for, at det er to tilsynsførende, der udfører den rekvirerede vejledning, fx hvis du ønsker vejledning om flere emner. Du skal betale for det samlede tidsforbrug, som alle medarbejdere i Fødevarestyrelsen har brugt på sagen. 
 
I helt særlige tilfælde kan der være behov for at indhente bistand fra Fødevarestyrelsens ansatte i fagenhederne i hovedkontoret.
 
Hvilke oplysninger er nødvendige for at udfylde blanketten?
Inden du går i gang med at udfylde blanketten, skal du have dit CVR-nummer klar. Hvis din virksomhed ikke har et CVR-nr. endnu eller ikke skal have et efter CVR-lovgivningen, vil du blive bedt om at oplyse dit CPR-nummer. CPR-nummeret er nødvendigt, da Fødevarestyrelsen skal kunne kommunikere gennem sikker digital post i forbindelse med sagsbehandlingen.

Læs mere om dine rettigheder som registreret og klagevejledning:
 
 
I blanketten skal du sætte flueben ved det eller de specifikke emner, du ønsker vejledning om. Der er også et felt, hvor du kan beskrive mere detaljeret, hvad du ønsker vejledning om. Det hjælper Fødevarestyrelsen til at være bedst muligt klædt på til den rekvirerede vejledning.  

Du skal også tage stilling til, hvor du ønsker den rekvirerede vejledning skal finde sted. Fx om det er hos din virksomhed, på en af Fødevarestyrelsens lokaliteter eller eventuelt et helt tredje sted.
 
Hvordan foregår sagsbehandlingen?
Når Fødevarestyrelsen modtager din bestilling, kontakter styrelsen dig for at aftale et tidspunkt for den rekvirerede vejledning. Hvis der er brug for yderligere oplysninger, vil det også blive afklaret.

Fødevarestyrelsen udarbejder og sender herefter et aftaleudkast til dig, hvori rammerne for besøget er nærmere fastsat.

Du vil blive bedt om at sende aftalen tilbage til Fødevarestyrelsen i underskrevet stand ved brug af Fødevarestyrelsens kontaktformular inden en nærmere fastsat frist. Hvis du returnerer inden fristen, finder den rekvirerede vejledning sted på det aftalte tidspunkt. Hvis ikke du returnerer inden for fristen, foretager Fødevarestyrelsen ikke videre i sagen.
 
Send blanket til bestilling af rekvireret vejledning
Du kan bestille rekvireret vejledning ved at udfylde og indsende til Fødevarestyrelsen:
 
 
Hvor hurtigt kan I komme?
Vi kan tidligst komme, 14 dage efter vi modtager bestillingen. I bestillingsblanketten kan du angive ønsket uge og dag, og vi vil herefter kontakte dig for at aftale nærmere om tidspunktet.
 
Hvad er forskellen på konsulentbistand og rekvireret vejledning?
Fødevarestyrelsen kan udelukkende vejlede generelt om emner indenfor lovgivningen og kan ikke yde rådgivning i forhold til vurdering af konkrete produkter eller hjælp til udarbejdelse af konkret materiale.
 
Når I alligevel er på rekvireret besøg i min virksomhed, kan I så ikke godkende min indretning eller mit produkt samtidig?
Nej, Fødevarestyrelsen kan kun vejlede under det rekvirerede besøg. Hvis du ønsker en godkendelse af indretningen, kan du søge om forhåndsgodkendelse af indretningen. Det er en anden ordning.
 
 
Hvorfor er økologi ikke omfattet af ordningen?
Det skyldes, at der endnu ikke er hjemmel i økologiloven til at indføre regler om rekvireret vejledning.​
 
Får jeg et resumé fra besøget?
Nej, men Fødevarestyrelsen udarbejder en kort dokumentation af, hvad der er ydet vejledning om. Det får du udleveret som en kontrolinformationsblanket. Dokumentationen skal ikke hænges op sammen med kontrolrapporten.
 
​Får min sædvanlige tilsynsførende besked om resultatet?
Ja, din sædvanlige tilsynsførende vil få besked og se dokumentationen fra vejledningsbesøget.
 
Kan vejledningen foregå på andre sprog end dansk?
Nej, vejledningen foregår på dansk, men du er velkommen til at tage egen tolk med.
 
Ændret 6. januar 2020