Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Undgå fugleinfluenza i udlandet

Undgå at bringe fugleinfluenza med til Danmark fra rejser i udlandet fx ved at undlade kontakt med fjerkræ og fuglesouvenirs.

Som rejsende skal man være særligt opmærksom på ikke at komme i kontakt med fjerkræ på rejser til lande med udbrud af fugleinfluenza.

For at undgå, at man bringer smitten til danske fugle og fjerkræ, opfordres der til, at man følger følgende retningslinjer:

  • Undgå at komme i direkte eller indirekte kontakt med fugle og fjerkræ i de første 48 timer efter hjemkomsten til Danmark, hvis du har haft kontakt med levende fugle eller fjerkræ under dit udlandsophold.
  • Besøger du en fjerkræfarm under rejsen, skal du bruge engangsovertrækstøj og -fodtøj, og efterlade det på ejendommen. Vaskbart overtrækstøj og støvler skal rengøres omhyggeligt, inden ejendommen forlades.
  • Rengør og desinficer omhyggeligt alt, som har været i direkte eller indirekte kontakt med fjerkræ og æg, og som nødvendigvis skal med til Danmark.

 

Fjerkræsmarkeder og besøg på fjerkræfarme
Fugleinfluenza udgør under normale forhold ingen smitterisiko for mennesker. Men store mængder virus formodes at blive udskilt via afføring fra influenzasmittede fugle. Derfor bør  rejsende til lande, hvor der er udbrud af fugleinfluenza, undgå kontakt med levende fjerkræ, fx på markeder, hvor der sælges levende dyr, og besøg på fjerkræfarme. 
 
Smitte via maden
Der er ingen risiko ved at spise fjerkræ, der er gennemstegt eller kogt, da virus ødelægges ved opvarmning. Det gælder også for æg. Hvis man selv laver mad, når man rejser i et land med fugleinfluenza, er god håndhygiejne vigtig. Vask hænderne ofte i varmt vand og sæbe - eller i vask dem i alkoholbaserede desinfektionsmidler. Det minimerer risikoen for smitte ved tilberedning af mad. Virus bliver dræbt af sæbe og varmt vand.
 
Fuglesouvenirs
Vær opmærksom på, at det er forbudt at tage levende fugle, fjerkræ, fjerkræprodukter, æg og madvarer med fjerkrækød med hjem fra lande med udbrud af fugleinfluenza. Toldmyndighederne i Danmark har skærpet kontrollen med indrejsendes bagage fra lande med udbrud af fugleinfluenza.
 
Ændret 18. januar 2017