Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Regler om egenkontrol i fødevarevirksomheder

Reglerne om egenkontrol i fødevarevirksomheder er fastlagt i EU-forordninger. Reglerne er uddybet og forklaret med eksempler i Fødevarestyrelsens vejledning om egenkontrol.

​​​Alfabetisk​​ liste over ord om egenkontrol

Reglerne om egenkontrol finder du i følgende afsnit:​

Fødevareforordnin​gen, artikel 17, stk. 1

Her står d​​en overordned​e regel om, at virksomheder både skal overholde reglerne og selv holde øje med, at de overholder dem (dvs. ansvar og egenkontrol).

Bestemmelsen gælder i forhold til alle fødevareregler. De​r nævnes intet krav om skriftlighed, så der er udelukkende krav om skriftlig egenkontrol, når det står i den enkelte regel.

Artikel 17 står på side 18 i den konsoliderede udgave af Fødevar​eforordningen.

Fødevareforordningen: Konsolideret udgave​ af 2009-08-07

Hygiejneforordningen, artike​l 4, stk. 2

Her står, at fødevarevirksomheder skal overholde de ​​almindelige hygiejnebestemmelser. Heller ikk​​e her er der krav o​m skriftlighed, så disse hygiejnereglerne kan overholdes med "Gode arbejdsgange".

Artikel 4 står på side 7 i den konsolid​​erede udgave.

Hygiejneforordningen: Konsolid​​eret udgave af 2009-04-20

Hygiejneforordningen, arti​kel 5

Her står, at​ fødevarevirksomheder skal føre skriftlig egenko​ntrol efter de såkaldte HACCP-principperne på de områder, hvor der kan være en risiko for fødevaresikkerheden.

Artikel 5 står på side 8 i den konsoliderede udgave på lin​ket ovenfor.​

Vejledning om fødevaresikkerhed for fødevaredetailhandlere, herunder fødevaredonation.

​​D​et er en vejledning i ledelsessystemer for fødevaresikkerhed for fødevaredetailhandlere, herunder donation. Der gives en oversigt over basisprogrammer/Gode arbejdsgange som EFSA anbefaler i forbindelse med donation.

Kommissionens vejledning fra 2020 om fødevaresikkerhed for fødevaredetailhandlere, herunder fødevaredonation

Kommissionens vejledning om ledelsessystem for fødevaresikkerhed

Vejledning​​en er udvidet til også at beskrive PRP’er (prerequisite programmes, gode arbejdsgange) og HACCP (hazard analysis and critical control points, risikoanalyse og kritiske kontrolpunkter) i et ledelsessystem for fødevaresikkerhed.

Kommissionens vejledning fra 2022 om implementering af ledelsessystemer for fødevaresikkerhed

Fødevarestyrelsens egenkontrolvejledning

Beskriver indgående alle de forskellige områder, der kan være omfattet af en virksomheds egenkontr​​​ol.

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder, december 2021​​

Ændret 21. november 2022