Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Registrering af danske akvakulturanlæg

Alle danske akvakulturbrug er registreret i Fødevarestyrelsens Centrale Husdyrbrugsregister (CHR) med informationer om akvakulturbruget og dets sundhedsstatus.
 

​Akvakulturbrugs sundhedsstatus er kategoriseret i henhold til Rådets direktiv 2006/88/EF.​

Siden den 18. maj 2021 er der identificeret flere udbrud med fiskesygdommen infektiøs hæmatopoietisk nekrose (IHN) i Danmark.

Fødevarestyrelsen har suspenderet Danmarks status som værende fri for IHN frem til 1. november 2021.​ Suspensionen er en overgangsforanstaltning, som Fødevarestyrelsen finder nødvendig indtil sygdommen er inddæmmet. 

Danske ørreddambrug er enten godkendt som værende fri for hæmorrhagisk virusseptikæmi (VHS, ”Egtved-syge”) eller er omfattet af overvågningsprogrammet, som er en del af det godkendte bekæmpelsesprogram for VHS.

Alle havbrug har sundhedsstatus "udefineret" for VHS, idet der i de vilde fiskebestande i de danske havområder findes visse typer af VHS-virus, der kan smitte ørreder.

Hele Danmark inklusive danske havområder er af EU godkendt som værende fri for sygdommen forårsviræmi hos karper (SVC) i henhold til Kommissionens Beslutning 2010/221/EF.

Akvakulturbrug kan også opnå sygdomsfri status med hensyn til infektiøs pankreasnekrose (IPN) og bakteriel nyresygdom (BKD).

Adgang til registret

På CHR's hjemmeside er der adgang til registret over danske akvakulturbrug. Klik på ikonet med "Aquaculture farms", og en liste fremkommer. Listen kan gemmes i Excel, hvor det er muligt at fremsøge forskellige akvakulturbrug eller sortere i oplysningerne.
Link til CHR's hjemmeside

 
Følgende oplysninger er registreret for hvert akvakulturbrug
  • navnet på akvakulturbruget,
  • i hvilket vandløb det er beliggende (alternativt information om, hvorvidt det er et marint akvakulturbrug eller et recirkuleringsanlæg),
  • beskrivelse af, hvilken fiskeart der findes i akvakulturbruget,
  • oplysninger om akvakulturbruget (CHR-nummer, besætningsnummer, dambrugsnummer m.v.),
  • oplysninger om ejeren af akvakulturbruget, samt
  • oplysninger om akvakulturbrugets sundhedsstatus ved angivelse af sundhedskategorien for blandt andet sygdommene IHN, VHS, ISA, IPN, BKD, SVC og KHV.
Lovstof og regler
 
 
Ændret 21. september 2021