Gå til navigation Gå til hovedindhold

Denne hjemmeside bruger cookies til statistik og adgang til deling på de sociale medier med AddThis.

Læs mere i vores cookie FAQ.

Du er her:

Rabiesvaccination af hunde, katte og fritter

​En vaccination, som beskytter imod sygdommen rabies, også kaldet hundegalskab.

​​​​Der findes rabiesvacciner til mange forskellige dyrearter, men vaccinationen anvendes særligt til hunde og katte, som fx skal rejse med deres ejer eller eksporteres til et andet land.
 
Din dyrlæge kan anbefale den bedste vaccine til dit dyr.
 
 
Gyldig vaccination
Den dyrlæge, der vaccinerer et dyr, som skal ud at rejse med sin ejer eller udføres fra Danmark, skal sikre, at vaccinen foretages i overensstemmelse med kravene hertil i Kæledyrsforordningen (bilag III i Forordning 576/2013).
 
Det betyder blandt andet, at hunde, katte eller fritter, der vaccineres imod rabies med henblik på at kunne rejse eller ud- eller indføres, skal være mindst 12 uger gamle, før de får vaccinen.

Rabiesvaccinationer af dyr, der er vaccineret i overensstemmelse med den gamle Kæledyrsforordning, Forordning 998/2003 (som var gældende til og med 28. december 2014), og hvor vaccinationen er foretaget før den 29. december 2014, vil være gyldige også efter den 29. december 2014. Dyrene skal dog efterfølgende revaccineres i overensstemmelse med den nye Kæledyrsforordning, Forordning 576/2013.

Der skal gå mindst 21 dage, fra dyret er vaccineret imod rabies første gang, før det må udføres fra eller indføres til Danmark. Det afhænger dog af, hvornår der indtræder beskyttende immunitet efter vaccinationen. Det kan være forskelligt fra vaccine til vaccine. Tal med din dyrlæge herom.
 
Dog vil der skulle gå mindst 4 måneder fra vaccinationsdatoen, hvis der er tale om en indførsel til Danmark fra et ikke-listet tredjeland alt efter, hvornår dyret blodprøves med henblik på at få foretaget en rabiesantistoftitreringstest.

Gå til siden om Rabiesantistoftitreringstest.
 
Hvis dyret skal udføres til et tredjeland, kan der være krav om, at der går mindst 30 dage, før det må indføres. Dette vil typisk fremgå af tredjelandets importkrav.
 
Rettidig revaccination
En vaccine er gyldig i den periode, som fremgår af markedsføringstilladelsen. Det vil sige, at hvis dyret fortsat skal være beskyttet imod rabies, skal det revaccineres, inden gyldighedsperioden fra den første/forrige vaccination udløber. Det er vigtigt, at du som ejer er opmærksom på, at dit dyr bliver rettidigt revaccineret mod rabies, særligt hvis dyret tit tages med ud på rejse.
 
Hvis dyret ikke revaccineres i tide, starter vaccinationsprotokollen forfra. Dette er også tilfældet, selvom der eventuelt kun er tale om få dage eller uger. Det kan der ikke dispenseres fra.
 
Det skal fremgå af EU-selskabsdyrspasset eller andre certifikater, som skal ledsage dyret på rejsen, hvilken vaccine der er givet, og hvornår samt hvor længe den er gyldig.
 
Hvis dyret revaccineres rettidigt, stilles der typisk ikke krav om, at der skal gå en vis tid, før det må udføres.
 
Det skal dog kunne dokumenteres i passet/veterinærcertifikatet ved, at den forrige vaccination også er angivet her, så det kan ses, at den seneste vaccination er en gyldig revaccination.
 
ID-mærkning kommer før rabiesvaccinationen
Dyret skal ID-mærkes før eller samtidig med rabiesvaccinationen. Hvis vaccinationsdatoen er tidligere end ID-mærkningsdatoen, vil vaccinationen ikke være gyldig.
 
Baggrunden for reglerne
Der er regler for ind- og udførsel af hunde, katte og fritter, fordi der med ind- eller udførslen er risiko for spredning af rabies (hundegalskab), særligt ved indførsel af hunde, katte og fritter fra lande uden for EU. 

EU-Kommissionen har i den forbindelse udarbejdet plakater, som rejsende vil møde i lufthavne, på havne og ved andre grænser, som skal huske alle på, at indførsel af hunde, katte og fritter er omfattet af særlige krav. Der er også udarbejdet en video om EU's arbejde for at udrydde rabies i EU og forhindre indslæben af sygdommen fra lande udenfor EU.  
 
Læs mere om r​abies
 
Lovstof og regler
 
Ændret 1. november 2019