Denne hjemmeside bruger cookies til statistik og adgang til deling på de sociale medier med AddThis.

Læs mere i vores cookie FAQ.

Du er her:

Rabiesantistof-titreringstest

Ved ikke-kommerciel flytning fra ikke-listede tredjelande samt kommerciel import fra visse tredjelande af hund, kat eller fritte til EU er der blandt andet krav om, at dyret har fået foretaget en rabiesantistof-titreringstest (også kaldet en rabiesblodprøve).

​Testen foretages for at bevise rabiesvaccinationens effektivitet hos dyret, der kommer fra tredjelande, hvor der typisk forekommer rabies, eller som ikke har et af EU-godkendt rabiesovervågningsprogram.

Det betyder, at dyret mindst 30 dage efter rabiesvaccinationen skal have udtaget en blodprøve hos en praktiserende dyrlæge. Blodprøven skal dyrlægen sende til et EU-godkendt laboratorium, og de findes i både EU-landene og i flere tredjelande.
 
Se Liste over EU-godkendte laboratorier i tredjelande

Man må selv bestemme hvilket laboratorie, blodprøven sendes til, når bare der er tale om et laboratorie, som har en gyldig godkendelse. Så hvis der ikke er et laboratorie i det land, som dit dyr befinder sig i, så sendes blodprøven blot til et andet lands laboratorie. 

Der er laboratorier, hvis godkendelse er udløbet. Disse må ikke længere anvendes, men de fremgår stadig af listen, da der kan være dyr, som stadig rejser med laboratorieresultater, som endnu er gældende, fordi de er udført før godkendelsen udløb.

Resultatet af testen skal vise mindst 0,5 IU/ml eller derover.
 
Først 3 måneder efter datoen for udtagelsen af blodprøven, og såfremt resultatet er testen svarer til ovennævnte, må dyret tages med til Danmark (EU).

Så længe rabiesvaccinationen vedligeholdes – det vil sige, at dyret revaccineres rettidigt – vil det ikke være nødvendigt at tage rabiesantistof-titreringstesten igen. Hvis man derimod glemmer at få revaccineret sit dyr indenfor gyldighedsperioden af den forrige vaccination, vil rabiesantistof-titreringstesten ikke længere være gyldig, og proceduren må foretages igen. 
 
Hvis resultatet bliver mindre end 0,5 IU/ml, anbefaler Fødevarestyrelsen, at dyret vaccineres mod rabies igen, og at der efter yderligere 30 dage foretages en ny test. 
 
Ved for lavt resultat trods vaccinationer 
Da der – omend meget sjældent – forekommer dyr, som trods flere vaccinationer mod rabies, aldrig får et højt nok resultat (de såkaldte non-reagenter), gør Fødevarestyrelsen opmærksom på, at sådanne dyr ikke kan tages med til Danmark (EU), da det ikke kan dokumenteres, at rabiesvaccinationen har virket. Der kan ikke dispenseres fra kravet om gyldig rabiesantistof-titreringstest.
 
Det kan heller ikke anbefales at tage en non-reagent med ud af Danmark til et ikke-listet tredjeland, da man ikke kan få dyret med tilbage til Danmark. Lad derfor dyret blive hjemme. 
 
Undtagelse fra kravet om​ 3 måneders ventetid efter blodprøve
Hvis et EU-dyr får foretaget rabiesantistoftitreringstesten og alle krav til indførsel er attesteret i dyrets pas, inden dyret føres ud af EU's område, er der ikke krav om, at det skal vente i 3 måneder, før det kan genindføres til Danmark (EU).

Skal du være væk i længere tid med dit dyr, så sørg for at få dyret rettidigt revaccineret. Vær dog opmærksom på, at dyrlæger fra lande, som ikke er medlem af EU, ikke må attestere i EU-selskabsdyrspasset. Her må revaccinationen attesteres i en vaccinationsbog eller -attest, som så sammen med passet senere vil kunne bruges som baggrundsdokumentation til udstedelse af et veterinærcertifikat.

​Visse tredjelande stiller desuden også krav om en gyldig rabiesantistof-titreringstest ved indførsel til deres område.
Lovstof og regler

 

 

EU-krav om behandling mod rævens dværgbændelormEU-krav om behandling mod rævens dværgbændelormhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/EU-krav-om-behandling-mod-Raevens-Dvaergbaendelorm.aspx028191aspx0htmlEmneside
ID-mærkningID-mærkninghttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/ID-mærkning.aspx028285aspx0htmlEmneside
Indgangssteder for ikke-kommerciel flytning af kæledyrIndgangssteder for ikke-kommerciel flytning af kæledyrhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Indgangssteder-for-indførsel-af-kæledyr.aspx028333aspx0htmlEmneside
Smitterisici ved indførsel af hunde til Danmark fra andre landeSmitterisici ved indførsel af hunde til Danmark fra andre landehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Smitterisici-ved-indfoersel-af-hunde-til-Danmark-fra-andre-lande.aspx028573aspx0htmlEmneside
EU selskabsdyrspasEU selskabsdyrspashttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/EU-Selskabsdyrspas.aspx028192aspx0htmlEmneside
RabiesvaccinationRabiesvaccinationhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Rabiesvaccination.aspx028518aspx0htmlEmneside
Gadehunde og andre herreløse dyr fra udlandetGadehunde og andre herreløse dyr fra udlandethttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Gadehunde-og-andre-herreloese-dyr-fra-udlandet.aspx028243aspx0htmlEmneside
Info til dyrlæger om rejse med kæledyr Info til dyrlæger om rejse med kæledyr https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Info-til-dyrelæger-om-rejse-med-kæledyr-.aspx028347aspx0htmlEmneside

Ændret 16. maj 2018