Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

RASFF - Rapid Alert System for Food and Feed

RASFF er EU-Kommissionens meddelelsessystem til forbrugerbeskyttelse, når det gælder fødevare- og foderulykker.

​RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) er et varslingssystem mellem EU-landene samt Norge, Island, Schweiz og Lichte​​nstein. Varslingssystemet skal sikre en hurtig udveksling af oplysninger, når en myndighed i et land opdager, at foder, fødevarer eller fødevarekontaktmaterialer udgør en sundhedsrisiko for mennesker og/eller dyr.

Enhver foranstaltning, der begrænser markedsføringen (tilbagetrækning, tilbagekaldelse m.v.), som involverer mere end ét land, skal udmeldes via varslingssystemet (artikel 50 i fødevareforordningen).
 

Fødevarestyrelsen som kontaktpunkt

Hvert land har et kontaktpunkt, der har ansvar for at modtage og videresend​​e oplysninger fra medlemslandet til EU Kommissionen eller omvendt. Fødevarestyrelsen er det nationale kontaktpunkt for Danmark.

Fødevarestyrelsen modtager løbende varslinger, når der er fundet forbudte eller uønskede stoffer i foder, fødevarer eller fødevarekontaktmaterialer, eller overskridelse af en grænseværdi. Fødevarestyrelsen vurderer derefter, om der skal handles på sagen i Danmark. Fødevarestyrelsen har også pligt til via Rapid Alert-systemet at advare de andre lande om en evt. risiko ved foder, fødevarer eller fødevarekontaktmaterialer fra Danmark.

Hvis Fødevarestyrelsen vurderer, at en varsling kan have betydning for danske forbrugere eller virksomheder, skal der handles. Det kan være i form af fx kontakt til involverede virksomheder, andre myndigheder, undersøgelser og hvis nødvendigt markedsføringsforbud, beslaglæggelse, tilbagekaldelse, tilbagetrækning eller destruktion af foderet, fødevaren eller fødevarekontaktmaterialet.
 

Læs mere

På EU Kommissionens hjemmeside om RASFF kan du finde:

  • årsrapporter med oplysninger om tidligere varslinger,
  • ugeoversigter over varslinger, samt
  • en database for varslinger indenfor forskellige områder, fx kemiske forureninger eller patogener.

Historik
Den 21. februar 2002 indledtes et samarbejde mellem medlemsstaterne i EU samt Norge og Island i form af et varslingssystem til brug i situationer, hvor foder kan udgøre en alvorlig og akut risiko for forbrugere. Det skete som en udvidelse af det allerede eksisterende varslingssystem for fødevarer. Varslingssystemet ”Rapid Alert System for Food and Feed”, i daglig tale kaldet Rapid Alert-systemet, er en del af EU's meddelelsessystemer til forbrugerbeskyttelse. ​
 
Relevant lovgivning
Se reglerne om generelle​ principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed:
Fødevareforordningen (Europa-Parlamentets og Rå​dets Forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002)

Se reglerne om fastsættelse af gennemførelsesforanstaltninger for det hurtige varslingssystem for fødevarer og foder:
 
 
Ændret 22. februar 2022