Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Røgaroma

Røgaromaer anvendes for at give fødevarer en smag af røg eller for at supplere smagen af en anden aroma

​​Røgaromaer fremstilles af kondenseret røg ved forbrænding af træ. Røgaromaens kvalitet afhænger af, hvilken træsort der​​​ anvendes, hvilken metode der anvendes til at frembringe røg, træets vandindhold, samt temperaturen og iltkoncentrationen under røgfremstillingen.

Røgaromaer anvendes til gendannelse af rø​g til røgning af fødevarer, eller de tilføres fødevarer ved fx​ spray, pensling eller påsmøring.

Røgede fødevarer giver generelt anled​​ning til en vis sundhedsmæssig bekymring, navnlig med hensyn til eventuel forekomst af polycykliske aromatiske hydrocarboner (PAH).

Da røgaromaer fremstilles af røg​​, der fraktioneres og renses, anses det generelt for sundhedsmæssigt mindre problematisk at anvende røgaromaer end traditionel røgning. 

Regler for og sikkerhedsvurdering af røgaroma
Røgaromaer er reguleret ved forordning 2065/2003 om røgaromaer, som anvendes eller er bestemt til anvendelse i eller på fødevarer.​

Ifølge røgaromaforordningen er der u​​​darbejdet en fællesskabsliste over godkendte røgaromaer (primærprodukterne) i forordning 1321/2013 om EU-listen over godkendte røgaromaprimærprodukter til anvendelse uden videre forarbejdning i eller på fødevarer og/eller til fremstilling af afledte røgaromaer.

Røgaromaer bliver kun godkendt til anvendelse i eller ​på fødevare​​r, hvis det er tilstrækkelig godtgjort, at

  • det ikke indebærer​ risici for​​ menneskers sundhed
  • det ikke vildleder forbrugerne
Muligheden for anvendels​e af røgaromaer i flere typer fødevareprodukter, i forhold til traditionel røgning, tages i betragtning i forbindelse med sikkerhedsvurderingen. Der kan til hver godkendelse knyttes særlige anvendelsesbetingelser.​​​Fødevarekategorier for røgaroma
Røgaromaer må kun tilsættes de typer af fødevarer, hvori de er tilladte og i de tilladte mængder. Begrænsningerne fremgår af forordning 1321/2013 om EU-listen over godkendte røgaromaprimærprodukter til anvendelse uden videre forarbejdning i eller på fødevarer og/eller til fremstilling af afledte røgaromaer.

Fødevarekategorierne i EU-listen over fødevaretilsætningsstoffer er blevet opdateret i forordning 601/2014 om ændring af Bilag II til forordning 1333/2008 for så vidt angår fødevarekategorierne for kød samt anvendelse af visse fødevaretilsætningsstoffer i tilberedt kød. Forordning 1321/2013 er endnu ikke blevet opdateret med de ændrede kategorier. Derfor kan nedenstående skema bruges som retningslinje.

Oversigt over erstatning af gamle fødevarekategorier i forordning (EU) 1321/2013

​ ​Forordning 1321/2013

Erstattes af

​8.1.2.Tilberedt kød som defineret i forordning 853/2004​8.2​Tilberedt kød som defineret i forordning 853/2004​
​8.2.Forarbejdet kød​8.3​Kødprodukter​

Mærkning af røgaroma

Ifølge forordning 1169/2011 om fødevareinformation til forbrugerne skal røgaromaer mærkes på én af f​​ølgende måder i ingredienslisten:

  • ​Røgaroma​​
  • Røgaroma fremstillet af X – fx “Røgaroma fremstillet af bøg”
Kun hvis en fødevare er blevet behan​​dlet med en metode, som kan sidestilles med traditionel røgning, men hvor der i stedet for frisk røg er anvendt en gendannet røg fra et røgkondensat eller en røga​​roma, må produktet markedsføres som røget. Det gælder fx ved metoder som ”atomisation”.

Ved brugen af denne metode kan en virksomhed fx skrive ”Røget laks” eller ”Røget pølse” uden på pakken af​​ deres produkt. Produktet skal dog stadig have udtrykket ”røgaroma” eller ”røgaroma fremstillet af X” i ingredienslisten. Er fødevaren tilført røgsmag ved fx spray, pensling eller påsmøring, må produktet ikke markedsføres som røget. 

Lovstof og regler for røgaroma
Ændret 15. december 2021