Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

EU-listen

Positivlisten er blevet til EU-listen. Positivlisten var den officielle fortegnelse over de fødevaretilsætningsstoffer, der måtte bruges i fødevarer før 1. juni 2013.

 

I databasen findes oversigten over tilladte tilsætningsstoffer og de fødevarekategorier, som tilsætningsstofferne må anvendes i. Desuden findes den samlede lovgivning, der ligger til grund for EU-listen.

Reglerne for anvendelse af tilsætningsstoffer fremgår primært af Europa-Parlamentet og Rådets forordning nr. 1333/2008 om fødevaretilsætningsstoffer (tilsætningsforordningen).

Læs tilsætningsforordningen nr. 1333/2008

Vær opmærksom på at forordning 1333/2008 løbende ændres med nye tilsætningsstoftilladelser. For at være sikker på at få seneste konsoliderede udgave, skal du finde forordningen via EUR-Lex. 

Åbn EUR-Lex databasen for europæisk lov

 

Tilsætningsstofforordningen indeholder fem bilag:

Bilag I er en liste over samtlige funktionelle grupper for tilsætningsstoffer. Alle tilsætningsstoffer skal kunne kategoriseres i mindst én af grupperne. De funktionelle grupper skal angives ved mærkning af tilsætningsstoffer. Hvis et tilsætningsstof kan have flere funktioner, skal den primære funktion/kategori angives.

Bilag II findes som forordning 1129/2011 og er fællesskabslisten over tilsætningsstoffer og deres anvendelse i fødevarer. Bilaget erstatter den danske fortegnelse over tilsætningsstoffer, Positivlisten. 

Bilag III findes som forordning 1130/2011 og er fællesskabslister over tilsætningsstoffer til tilsætningsstoffer, aromaer, enzymer og næringsstoffer. 

Bilag IV er en liste over traditionelle fødevarer, for hvilke der er forbud mod anvendelse af visse kategorier af tilsætningsstoffer. Dette omfatter konserveringsstoffer (undtagen sorbinsyre) i traditionel dansk leverpostej og konserveringsstoffer og farvestoffer i kødboller (frikadeller).

Bilag V lister seks farvestoffer, som skal forsynes med advarselsmærkningen ”kan have en negativ indvirkning på børns aktivitet og koncentrationsevne”, når de anvendes i færdigpakkede fødevarer.

Læs mere om regler for ti​lsætningsstoffer.

 
Ændret 16. juli 2021