Denne hjemmeside bruger cookies til statistik og adgang til deling på de sociale medier med AddThis.

Læs mere i vores cookie FAQ.

Du er her:

Plast

Plast er et af de mest anvendte fødevarekontaktmaterialer. Plast anvendes både som redskab og som flerlagsmateriale til indpakning.

Plast er fremstillet af ens byggesten, såkaldte monomerer, og en række andre kemiske stoffer som for eksempel blødgørere, stabilisatorer og farvestoffer.

Der er fastsat EU regler for plast til kontakt med fødevarer i forordning 10/2011 om plastmaterialer og -genstande bestemt til kontakt med fødevarer. I disse regler er der bl.a. en positivliste over de monomerer, additiver og andre udgangsstoffer der som udgangspunkt må benyttes til fremstilling af fødevarekontaktmaterialer af plast. 

For stofferne på denne liste kan der være fastsat grænser for afsmitning fra plasten til fødevarer eller for indhold i materialet. Derudover er der fastsat en samlet migrationsgrænse for alle fødevarekontaktmaterialer af plast på 60 mg/kg fødevare, uanset stoffernes sundhedsmæssige egenskaber. Grænsen er fastsat på baggrund af det generelle krav i forordning 1935/2004 om, at fødevarekontaktmaterialer ikke må forårsage en uacceptabel ændring af fødevarernes sammensætning.

EU Kommissionen har lavet to vejledninger om reglerne for fødevarekontaktmaterialer af plast.

EU retningslinjer vedrørende forordning 10/2011 om plastmaterialer og -genstande bestemt til kontakt med fødevarer

EU vejledning om forordning 10/2011 om plastmaterialer og -genstande bestemt til kontakt med fødevarer, for så vidt angår oplysninger i forsyningskæden


Definition af plast
Plast er i forordning 10/2011 defineret som en polymer, der kan være tilsat additiver eller andre stoffer, og som kan fungere som en strukturel hovedbestanddel i færdige materialer og genstande. En polymer er ethvert makromolekylært stof fremstillet ved
 • en polymerisationsproces såsom polyaddition, polykondensation eller ved enhver anden lignende proces med monomerer og andre udgangsstoffer eller
 • kemisk modifikation af naturlige eller syntetiske makromolykyler eller
 • mikrobiel fermentering.
Plastforordningen finder anvendelse på plastmaterialer, flerlagsplastmaterialer og plasten i flerlagsmultimaterialer.
 
Plastflerlagsmaterialer kan være klæbet sammen eller være sammensat på en hvilken som helst anden måde, men alle lag skal bestå af plast.
 
Sammensætningen af plasten i et flerlagsmultimateriale, for eksempel et plast- og papirmateriale eller metalfolie overtrukket med plast, er omfattet af forordningens krav, men skal ikke overholde specifikke restriktioner på indhold i eller afsmitning fra plasten til fødevarer. Dette skyldes, at problematikken omkring måling af migration fra sådanne materialer ikke er fuldt afklaret i EU-regi. For sådanne materialer gælder de generelle bestemmelser i Forordning nr. 1935/2004 om materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer.
 
Fluorerede polymerer, fx polytetrafluorethylen (PTFE), betra​​gtes som plast, og dermed gælder Plastforordningens regler for disse materialer. Dog, hvis de fluorerede polymerer anvendes som overfladelag, fx på stegepander, er de ikke o​mfattet af Plastforordningens grænseværdier, og der skal i stedet ske en konkret vurdering af anvendelsen efter Forordning nr. 1935/2004 artikel 3
 
Ftalater
Ftalater kan tilsættes som blødgørere i visse typer af plast. 
 
Grænseværdierne for visse ftalater har vist sig at være vanskelige at forstå. Fødevarestyrelsen og DTU har derfor udarbejdet en oversigt over disse grænseværdier og forståelsen af dem. Oversigten er drøftet med de øvrige EU-lande, således at der er enighed om, hvordan reglerne skal forstås. 
Genvundet plast
Plast kan også fremstilles ved genvinding. Anvendelse af genvundet plast til kontakt med fødevarer er omfattet af særlige regler, der bl.a. kræver, at de råvarer, der anvendes til genvinding, skal overholde kravene i forordning nr. 10/2011 om plast, og at processen til fremstilling af sådan plast skal forhåndsgodkendes.
 
Godkendelsen foretages efter en vurdering af EU’s Fødevaresikkerhedsautoritet, EFSA. Kommissionen skal udarbejde et register over processer, der er vurderet og fundet acceptable i bilag til forordning 282/2008. 
Materialer, der ikke betragtes som plast
Materialer, der ikke er plast iflg. Forordningens definition, er: 
 1. elastomere materialer af naturgummi og syntetisk gummi
 2. papir og pap - også ved tilsætning af plast
 3. ionbytterharpikser (resiner)
 4. folie af celluloseregener​ater
 5. silikoner
 6. overfladebelægninger fremstillet af 
  a. paraffinvoks
  b. mikrokrystallinsk voks
  c. blandinger af paraffinvoks og mikrokrystallinsk voks
  d. blandinger af paraffinvoks og mikrokrystallinsk voks med plast
Disse materialer kunne ud fra et kemisk synspunkt betragtes som omfattet af definitionen for plast, men er altså ikke omfattet af reglerne for plast. 

Disse materialer er omfattet af de generelle regler i Forordning nr. 1935/2004.  
 
Biocider i plast
Bakteriehæmmende stoffer, biocider, bruges i mindre udstrækning for at få en desinficerende virkning på plastoverflader (fx på skærebrætter).
 
Anvendelsen af additiver, der udelukkende fungerer som overfladebiocider, og som er bestemt til at forblive i det færdige plastmat​eriale eller den ​færdige plastgenstand, er specifikt reguleret i Danmark. Det er kun de biocider, der er listet på en positivliste, der må anvendes, og kun med de restriktioner og/eller specifikationer, der er anført. De biocider, der er tilladt iflg. de danske regler,​ som findes i Bekendtgørelse nr. 822/2013, er alle vurderet af EU’s Fødevaresikkerhedsautoritet, EFSA. 

Lovstof og regler
 

 

 

Porcelæn og fajancePorcelæn og fajancehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Fajance.aspx02290aspx0htmlEmneside
IonbyttereIonbytterehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Ionbyttere.aspx02432aspx0htmlEmneside
StenmaterialerStenmaterialerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Stenmaterialer.aspx02629aspx0htmlEmneside
GummiGummihttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Gummi.aspx02350aspx0htmlEmneside
TræTræhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Træ.aspx02653aspx0htmlEmneside
SilikonerSilikonerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Silikoner.aspx02602aspx0htmlEmneside
KorkKorkhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Kork.aspx02458aspx0htmlEmneside
MaterialetyperMaterialetyperhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Materialetyper.aspx02494aspx0htmlEmneside
TekstilerTekstilerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Tekstiler.aspx02649aspx0htmlEmneside
TrykfarveTrykfarvehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Trykfarve.aspx02659aspx0htmlEmneside
Sundhedsmæssige vurderinger af fødevarekontaktmaterialerSundhedsmæssige vurderinger af fødevarekontaktmaterialerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Sundhedsmæssig-vurdering-af-fødevarekontaktmaterialer.aspx02632aspx0htmlEmneside
FlerlagsmaterialerFlerlagsmaterialerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Flerlagsmaterialer.aspx02305aspx0htmlEmneside
LimLimhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Lim.aspx02474aspx0htmlEmneside
Etiketter og afsmitningEtiketter og afsmitninghttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Etiketter-og-afsmitning.aspx02286aspx0htmlEmneside
KeramikKeramikhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Keramik.aspx02442aspx0htmlEmneside
Aktiv og intelligent emballageAktiv og intelligent emballagehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Aktiv-og-intelligent-paking.aspx02170aspx0htmlEmneside
Additiver og dual-use additiverAdditiver og dual-use additiverhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Additiver-og-dual-use-additiver.aspx02160aspx0htmlEmneside
Analyser af fødevarekontaktmaterialerAnalyser af fødevarekontaktmaterialerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Analyser-af-fødevarekontaktmaterialer.aspx018603aspx0htmlEmneside
Overfladebehandlinger og lakkerOverfladebehandlinger og lakkerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Overfladebehandlinger-og-lakker.aspx013428aspx0htmlEmneside
GenbrugsflaskerGenbrugsflaskerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Genbrug.aspx02336aspx0htmlEmneside
Papir og papPapir og paphttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Papir-og-pap.aspx013430aspx0htmlEmneside
Brugt procesudstyrBrugt procesudstyrhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Brugt-procesudstyr.aspx02219aspx0htmlEmneside
GlasGlashttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Glas.aspx02340aspx0htmlEmneside
Metaller og legeringerMetaller og legeringerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Metaller-og-legeringer.aspx013427aspx0htmlEmneside
Kontrol af plastredskaber fra Kina og HongkongKontrol af plastredskaber fra Kina og Hongkonghttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Kontrol-af-plastredskaber-fra-Kina-og-Hong-Kong.aspx017678aspx0htmlEmneside
​Mærkning af fødevarekontaktmaterialer​Mærkning af fødevarekontaktmaterialerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Mærkning.aspx02484aspx0htmlEmneside

Ændret 13. august 2018