Denne hjemmeside bruger cookies til statistik og adgang til deling på de sociale medier med AddThis.

Læs mere i vores cookie FAQ.

Du er her:

Plast

Plast er et af de mest anvendte fødevarekontaktmaterialer. Det anvendes både til redskaber og som emballage.

Plast er fremstillet af ens byggesten, såkaldte monomerer, og en række andre kemiske stoffer som for eksempel blødgørere, stabilisatorer og farvestoffer.

Der er fastsat EU regler for plast til kontakt med fødevarer i forordning 10/2011 om plastmaterialer og -genstande bestemt til kontakt med fødevarer. I disse regler er der bl.a. en positivliste over de monomerer, additiver og andre udgangsstoffer der som udgangspunkt må benyttes til fremstilling af fødevarekontaktmaterialer af plast. 

For stofferne på denne liste kan der være fastsat grænser for afsmitning fra plasten til fødevarer eller for indhold i plasten. Derudover er der fastsat en samlet migrationsgrænse for alle fødevarekontaktmaterialer af plast på 60 mg/kg fødevare, uanset stoffernes sundhedsmæssige egenskaber. Grænsen er fastsat på baggrund af det generelle krav i forordning 1935/2004 om, at fødevarekontaktmaterialer ikke må forårsage en uacceptabel ændring af fødevarernes sammensætning.

EU Kommissionen har lavet to vejledninger om reglerne for fødevarekontaktmaterialer af plast.

EU retningslinjer vedrørende forordning 10/2011 om plastmaterialer og -genstande bestemt til kontakt med fødevarer

EU vejledning om forordning 10/2011 om plastmaterialer og -genstande bestemt til kontakt med fødevarer, for så vidt angår oplysninger i forsyningskæden og bilag


Definition af plast
Plast er i forordning 10/2011 defineret som en polymer, der kan være tilsat additiver eller andre stoffer, og som kan fungere som en strukturel hovedbestanddel i færdige materialer og genstande. En polymer er ethvert makromolekylært stof fremstillet ved
  • en polymerisationsproces såsom polyaddition, polykondensation eller ved enhver anden lignende proces med monomerer og andre udgangsstoffer eller
  • kemisk modifikation af naturlige eller syntetiske makromolykyler eller
  • mikrobiel fermentering.
Plastforordningen finder anvendelse på plastmaterialer, flerlagsplastmaterialer og plasten i flerlagsmultimaterialer.
 
Plastflerlagsmaterialer kan være klæbet sammen eller være sammensat på en hvilken som helst anden måde, men alle lag skal bestå af plast.
 
Sammensætningen af plasten i et flerlagsmultimateriale, for eksempel et plast- og papirmateriale eller metalfolie overtrukket med plast, er omfattet af forordningens krav, men skal ikke overholde specifikke restriktioner på indhold i eller afsmitning fra plasten til fødevarer. Grænseværdierne for migration i plastforordningen kan dog anvendes som rettesnor til at sikre, at de generelle bestemmelser i forordning 1935/2004 er overholdt. Et andet eksempel på et flerlagsmultimateriale er en stegepande med et overfladelag af plast, fx polytetrafluorethylen (PTFE).
 
Ftalater
Ftalater kan tilsættes som blødgørere i plast af typen PVC (polyvinylchlorid). 
 
Fødevarestyrelsen og DTU har udarbejdet en oversigt over grænseværdier for ftalater i fødevarekontaktmaterialer og forståelsen af dem. Oversigten er drøftet med de øvrige EU-lande, således at der er enighed om, hvordan reglerne skal forstås. 
 
Genvundet plast
Plast kan fremstilles ved genvinding. Anvendelse af genvundet plast til kontakt med fødevarer er omfattet af forordning 282/2008 om materialer og genstande af genvundet plast bestemt til kontakt med fødevarer. Denne forordning kræver bl.a., at de råvarer, der anvendes til genvinding, skal overholde kravene i forordning 10/2011, og at processen til fremstilling af genvundet plast skal godkendes.
 
EU Kommissionen godkender processer til fremstilling af genvundet plast efter en vurdering af den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, EFSA. EU Kommissionen vil udarbejde et register over processer, der er vurderet og fundet acceptable i et bilag til forordning 282/2008. 
Materialer, der ikke betragtes som plast
Visse polymere materialer er ikke omfattet af kravene i forordning 10/2011 om plastmaterialer og -genstande bestemt til kontakt med fødevarer. Det drejer sig om ionbytterharpikser, gummi, silikone, tryksværte, klæbe- og overfladebehandlingsmidler. Disse materialer er omfattet af de generelle regler i forordning 1935/2004 om materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer.

Termoplastiske elastomerer er omfattet af forordning 10/2011. 
 
Biocider i plast
Bakteriehæmmende stoffer, biocider, bruges i mindre udstrækning for at få en desinficerende virkning på plastoverflader (fx på skærebrætter).
 
Anvendelsen af additiver, der udelukkende fungerer som overfladebiocider og er bestemte til at forblive i det færdige plastmat​eriale eller den ​færdige plastgenstand, er specifikt reguleret i Danmark. Det er kun de biocider, der er listet på en positivliste, der må anvendes, og kun når de anførte restriktioner overholdes. De biocider, der er tilladte ifølge de danske regler,​ findes i bekendtgørelse 1248/2018 om fødevarekontaktmaterialer, og de er alle vurderet af den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, EFSA. Når EUs forordning 528/2012
om tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter er fuldt ud implementeret, så vil den afløse de danske regler.

Lovstof og regler
 

 

 

Porcelæn og fajancePorcelæn og fajancehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Fajance.aspx02290aspx0htmlEmneside
IonbyttereIonbytterehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Ionbyttere.aspx02432aspx0htmlEmneside
StenmaterialerStenmaterialerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Stenmaterialer.aspx02629aspx0htmlEmneside
TræTræhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Træ.aspx02653aspx0htmlEmneside
SilikonerSilikonerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Silikoner.aspx02602aspx0htmlEmneside
KorkKorkhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Kork.aspx02458aspx0htmlEmneside
MaterialetyperMaterialetyperhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Materialetyper.aspx02494aspx0htmlEmneside
TekstilerTekstilerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Tekstiler.aspx02649aspx0htmlEmneside
TrykfarveTrykfarvehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Trykfarve.aspx02659aspx0htmlEmneside
GummiGummihttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Gummi.aspx02350aspx0htmlEmneside
Sundhedsmæssige vurderinger af fødevarekontaktmaterialerSundhedsmæssige vurderinger af fødevarekontaktmaterialerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Sundhedsmæssig-vurdering-af-fødevarekontaktmaterialer.aspx02632aspx0htmlEmneside
FlerlagsmaterialerFlerlagsmaterialerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Flerlagsmaterialer.aspx02305aspx0htmlEmneside
LimLimhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Lim.aspx02474aspx0htmlEmneside
Etiketter og afsmitningEtiketter og afsmitninghttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Etiketter-og-afsmitning.aspx02286aspx0htmlEmneside
KeramikKeramikhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Keramik.aspx02442aspx0htmlEmneside
Aktiv og intelligent emballageAktiv og intelligent emballagehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Aktiv-og-intelligent-paking.aspx02170aspx0htmlEmneside
Additiver og dual-use additiverAdditiver og dual-use additiverhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Additiver-og-dual-use-additiver.aspx02160aspx0htmlEmneside
Analyser af fødevarekontaktmaterialerAnalyser af fødevarekontaktmaterialerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Analyser-af-fødevarekontaktmaterialer.aspx018603aspx0htmlEmneside
Overfladebehandling og lakOverfladebehandling og lakhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Overfladebehandlinger-og-lakker.aspx013428aspx0htmlEmneside
GenbrugsflaskerGenbrugsflaskerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Genbrug.aspx02336aspx0htmlEmneside
Papir og papPapir og paphttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Papir-og-pap.aspx013430aspx0htmlEmneside
Brugt procesudstyrBrugt procesudstyrhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Brugt-procesudstyr.aspx02219aspx0htmlEmneside
GlasGlashttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Glas.aspx02340aspx0htmlEmneside
Metaller og legeringerMetaller og legeringerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Metaller-og-legeringer.aspx013427aspx0htmlEmneside
Kontrol af plastredskaber fra Kina og HongkongKontrol af plastredskaber fra Kina og Hongkonghttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Kontrol-af-plastredskaber-fra-Kina-og-Hong-Kong.aspx017678aspx0htmlEmneside
​Mærkning af fødevarekontaktmaterialer​Mærkning af fødevarekontaktmaterialerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Mærkning.aspx02484aspx0htmlEmneside

Ændret 5. december 2018