Denne hjemmeside bruger cookies til statistik og adgang til deling på de sociale medier med AddThis.

Læs mere i vores cookie FAQ.

Du er her:

Plast

Plast er et af de mest anvendte fødevarekontaktmaterialer. Plast anvendes både som redskab og som flerlagsmateriale til indpakning.

​​​I fremstilling af plast indgår der udover monomerer en række kemiske stoffer som blødgørere, stabilisatorer, farvestoffer m.v.

Der er fastsat EU-regler for plast til kontakt med fødevarer i Forordning nr. 10/2011. I disse regler er der bl.a. en udtømmende positivliste over, hvilke monomerer, additiver og andre udgangsstoffer der må benyttes. 

For alle stoffer eller stofgrupper på denne liste er der grænser enten som en totalmigrationsgrænse eller som specifik migration. Totalmigrationsgrænsen er fastsat i EU og betyder, at det generelt ikke accepteres, at der totalt afgives mere end 60 mg stof/kg fødevare fra plast, uanset om stofferne er vurderet som sundhedsskadelige eller ej. Det skyldes, at man heller ikke af hygiejniske grunde vil have af­smit­ning fra plast til maden.

Plastbestemmelserne indeholder specielle regler for plastvarer, hvori polyvinylchlorid (PVC) indgår. Monomerindholdet af vinylchlorid (VCM) er reguleret dels som indhold i plasten, dels som indhold i fødevarerne. 

 
Definition af plast
Plast er defineret bredt som organiske makromolekylære forbindelser fremkommet ved polymerisation, polykondensation, polyaddition og lignende kemiske reaktioner. Plast kan også være fremstillet ved kemiske ændringer af naturlige makromolekylære forbindelser, og der kan indgå andre stoffer og materialer i plast.
 
Plastforordningens særlige fremstillings- og anvendelsesbestemmelser finder anvendelse på materialer, der udelukkende er fremstillet af plast, og på materialer, der er kombineret af flere lag plast.
 
De kombinerede flerlagsmaterialer kan være klæbet sammen, være coekstruderet, eller være sammensat på en hvilken som helst anden måde, men alle lag skal bestå af plast. Plastmaterialer af PVC er ligeledes omfattet af disse bestemmelser.
 
Et plast/papirmateriale eller metalfolie overtrukket med plast er altså ikke omfattet af forordningens specifikke regler for plast, uanset at plastlaget er i kontakt med fødevarer. Dette skyldes, at problematikken omkring måling af migration fra sådanne materialer ikke er fuldt afklaret i EU-regi. For sådanne materialer gælder de generelle bestemmelser i Forordning nr. 1935/2004 om materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer.
 
Fluorerede polymerer, fx polytetrafluorethylen (PTFE), betra​​gtes som plast, og dermed gælder Plastforordningens regler for disse materialer. Dog, hvis de fluorerede polymerer anvendes som overfladelag, fx på stegepander, er de ikke o​mfattet af Plastforordningens grænseværdier, og der skal i stedet ske en konkret vurdering af anvendelsen efter Forordning nr. 1935/2004 artikel 3.
 
Ftalater
Ftalater kan tilsættes som blødgørere i visse typer af plast. 
 
Grænseværdierne for visse ftalater har vist sig at være vanskelige at forstå. Fødevarestyrelsen og DTU har derfor udarbejdet en oversigt over disse grænseværdier og forståelsen af dem. Oversigten er drøftet med de øvrige EU-lande, således at der er enighed om, hvordan reglerne skal forstås. 
Genvundet plast
Plast kan også fremstilles ved genvinding. Anvendelse af genvundet plast til kontakt med fødevarer er omfattet af særlige regler, der bl.a. kræver, at de råvarer, der anvendes til genvinding, skal overholde kravene i Forordning nr. 10/2011 om plast, og at processen til fremstilling af sådan plast skal være forhåndsgodkendt.
 
Godkendelsen foretages efter en vurdering fra EU’s Fødevaresikkerhedsautoritet, EFSA, som er i gang med vurderingerne af de ansøgninger, der er indsendt for eksisterende processer. Det forventes, at vurderinger af disse eksisterende processer er færdig ca. i 2014. Derefter skal Kommissionen udarbejde et register over processer, der er vurderet og fundet acceptable. 
Materialer, der ikke betragtes som plast
Materialer, der ikke er plast iflg. Forordningens definition, er: 
 1. elastomere materialer af naturgummi og syntetisk gummi
 2. papir og pap - også ved tilsætning af plast
 3. ionbytterharpikser (resiner)
 4. folie af celluloseregener​ater
 5. silikoner
 6. overfladebelægninger fremstillet af 
  a. paraffinvoks
  b. mikrokrystallinsk voks
  c. blandinger af paraffinvoks og mikrokrystallinsk voks
  d. blandinger af paraffinvoks og mikrokrystallinsk voks med plast
Disse materialer kunne ud fra et kemisk synspunkt betragtes som omfattet af definitionen for plast, men er altså ikke omfattet af reglerne for plast. 

Disse materialer er omfattet af de generelle regler i Forordning nr. 1935/2004.  
 
Biocider i plast
Bakteriehæmmende stoffer, biocider, bruges i mindre udstrækning for at få en desinficerende virkning på plastoverflader (fx på skærebrætter).
 
Anvendelsen af additiver, der udelukkende fungerer som overfladebiocider, og som er bestemt til at forblive i det færdige plastmat​eriale eller den ​færdige plastgenstand, er specifikt reguleret i Danmark. Det er kun de biocider, der er listet på en positivliste, der må anvendes, og kun med de restriktioner og/eller specifikationer, der er anført. De biocider, der er tilladt iflg. de danske regler,​ som findes i Bekendtgørelse nr. 822/2013, er alle vurderet af EU’s Fødevaresikkerhedsautoritet, EFSA. 

Lovstof og regler
 

 

 

SilikonerSilikonerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Silikoner.aspx02602aspx0htmlEmneside
TræTræhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Træ.aspx02653aspx0htmlEmneside
Porcelæn og fajancePorcelæn og fajancehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Fajance.aspx02290aspx0htmlEmneside
KorkKorkhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Kork.aspx02458aspx0htmlEmneside
IonbyttereIonbytterehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Ionbyttere.aspx02432aspx0htmlEmneside
TrykfarveTrykfarvehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Trykfarve.aspx02659aspx0htmlEmneside
StenmaterialerStenmaterialerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Stenmaterialer.aspx02629aspx0htmlEmneside
GummiGummihttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Gummi.aspx02350aspx0htmlEmneside
MaterialetyperMaterialetyperhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Materialetyper.aspx02494aspx0htmlEmneside
TekstilerTekstilerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Tekstiler.aspx02649aspx0htmlEmneside
Additiver og dual-use additiverAdditiver og dual-use additiverhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Additiver-og-dual-use-additiver.aspx02160aspx0htmlEmneside
Sundhedsmæssige vurderinger af fødevarekontaktmaterialerSundhedsmæssige vurderinger af fødevarekontaktmaterialerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Sundhedsmæssig-vurdering-af-fødevarekontaktmaterialer.aspx02632aspx0htmlEmneside
FlerlagsmaterialerFlerlagsmaterialerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Flerlagsmaterialer.aspx02305aspx0htmlEmneside
LimLimhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Lim.aspx02474aspx0htmlEmneside
Etiketter og afsmitningEtiketter og afsmitninghttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Etiketter-og-afsmitning.aspx02286aspx0htmlEmneside
KeramikKeramikhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Keramik.aspx02442aspx0htmlEmneside
Aktiv og intelligent emballageAktiv og intelligent emballagehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Aktiv-og-intelligent-paking.aspx02170aspx0htmlEmneside
Overfladebehandlinger og lakkerOverfladebehandlinger og lakkerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Overfladebehandlinger-og-lakker.aspx02538aspx0htmlEmneside
Analyser af fødevarekontaktmaterialerAnalyser af fødevarekontaktmaterialerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Analyser-af-fødevarekontaktmaterialer.aspx018603aspx0htmlEmneside
GenbrugsflaskerGenbrugsflaskerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Genbrug.aspx02336aspx0htmlEmneside
Papir og papPapir og paphttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Papir-og-pap.aspx02547aspx0htmlEmneside
Brugt procesudstyrBrugt procesudstyrhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Brugt-procesudstyr.aspx02219aspx0htmlEmneside
GlasGlashttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Glas.aspx02340aspx0htmlEmneside
Metaller og legeringerMetaller og legeringerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Metaller-og-legeringer.aspx02497aspx0htmlEmneside
Kontrol af plastredskaber fra Kina og HongkongKontrol af plastredskaber fra Kina og Hongkonghttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Kontrol-af-plastredskaber-fra-Kina-og-Hong-Kong.aspx02454aspx0htmlEmneside
​Mærkning af fødevarekontaktmaterialer​Mærkning af fødevarekontaktmaterialerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Mærkning.aspx02484aspx0htmlEmneside

Ændret 16. august 2017