Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Petfood-virksomheder

​Petfood-virksomheder, som fremstiller foder til selskabsdyr af animalsk materiale, skal være godkendt efter forordningen om animalske biprodukter.

​Petfood-virksomheder skal go​​dkendes efter artikel 24, stk. 1, e) i forordningen om animalske biprodukter. Der er krav om egenkontrol efter HACCP-principperne. 

Petfood må kun fremstilles af kategori 3-materiale. Der er forskel på, hvilke typer af kategori 3-materiale der må anvendes til fremstilling af henhold​svis forarbejdet foder til selskabsdyr og råt foder til selskabsdyr. Det fremgår af artikel 35 i forordningen om animalske biprodukter, hvilke typer materialer der kan anvendes til fremstilling af forarbejdet foder til selskabsdyr og råt foder til selskabsdyr.

Petfood-virksomheder, som fremstiller foder til selskabsdyr, skal have passende faciliteter til fuldstændig sikker oplagring og behandling af de modtagne råvarer og produkter. Ikke anvendt animalsk materiale og rester skal bortskaffes efter reglerne i forordningen om animalske biprodukter.

Bestemmelserne om identifikation, transport​​ og sporbarhed af animalske biprodukter og afledte produkter skal altid være opfyldt. 

Læs mere om de generelle bestemmelser om animalske biprodukter her og

Animalske biprodukter her

Der er specifikke betingelser for fremstillingen af forarbejdet foder til selskabsdyr, tyggepinde, tyggeben og råt foder ​til selskabsdyr og mikrobiologiske krav i Gennemførelsesforordningen, bilag XIII, kapitel I og II. 

Der skal udtages stikprøver til analyse af, om produkterne ​lever op til mikrobiologiske krav for salmonella- og enterobakterier.

Du kan finde et link til reglerne under "Lovstof og regler".

 
Lovstof og regler
 
Ændret 18. december 2019