Denne hjemmeside bruger cookies til statistik og adgang til deling på de sociale medier med AddThis.

Læs mere i vores cookie FAQ.

Du er her:

Petfood-virksomheder

​Petfood-virksomheder, som fremstiller foder til selskabsdyr af animalsk materiale, skal være godkendt efter forordningen om animalske biprodukter.

​Petfood-virksomheder skal go​​dkendes efter artikel 24, stk. 1, e) i forordningen om animalske biprodukter. Der er krav om egenkontrol efter HACCP-principperne. 

Petfood må kun fremstilles af kategori 3-materiale. Der er forskel på, hvilke typer af kategori 3-materiale der må anvendes til fremstilling af henhold​svis forarbejdet foder til selskabsdyr og råt foder til selskabsdyr. Det fremgår af artikel 35 i forordningen om animalske biprodukter, hvilke typer materialer der kan anvendes til fremstilling af forarbejdet foder til selskabsdyr og råt foder til selskabsdyr.

Petfood-virksomheder, som fremstiller foder til selskabsdyr, skal have passende faciliteter til fuldstændig sikker oplagring og behandling af de modtagne råvarer og produkter. Ikke anvendt animalsk materiale og rester skal bortskaffes efter reglerne i forordningen om animalske biprodukter.

Bestemmelserne om identifikation, transport​​ og sporbarhed af animalske biprodukter og afledte produkter skal altid være opfyldt. 

Se generelle b​estemmelser om animalske biprodukter

Der er specifikke betingelser for fremstillingen af forarbejdet foder til selskabsdyr, tyggepinde, tyggeben og råt foder ​til selskabsdyr og mikrobiologiske krav i Gennemførelsesforordningen, bilag XIII, kapitel I og II. 

Der skal udtages stikprøver til analyse af, om produkterne ​lever op til mikrobiologiske krav for salmonella- og enterobakterier.

Der er en fejl i den danske oversættelse ​​af Gennemførelsesforordningen, kapitel II, punkt 6 under enterobakterier, hvor der står M=500 i 1 g. Der skal i stedet stå M=5000 i 1 g, som der står i den engelske udgave af forordningen.

Du kan finde et link til reglerne under "Lovstof og regler".

 
Lovstof og regler
 

 

 

Animalske biprodukter fra rugerierAnimalske biprodukter fra rugerierhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Animalske_biprodukter_fra_rugerier.aspx039939aspx0htmlEmneside
Brændingsanlæg til husdyrgødningBrændingsanlæg til husdyrgødninghttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Braendingsanlaeg_til_husdyrgoedning.aspx039990aspx0htmlEmneside
Kompostering af køkken- og madaffaldKompostering af køkken- og madaffaldhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Kompostering_af_koekken_og_madaffald.aspx040245aspx0htmlEmneside
KomposteringsanlægKomposteringsanlæghttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Komposteringsanlaeg.aspx040246aspx0htmlEmneside
Indsamling af køkken- og madaffald samt tidligere fødevarer til biogasanlægIndsamling af køkken- og madaffald samt tidligere fødevarer til biogasanlæghttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Indsamling_af_kokken_og_madaffald_samt_tidligere_fodevarer_til_biogasanlaeg.aspx040210aspx0htmlEmneside
Animalske biprodukter til særlige fodringsformålAnimalske biprodukter til særlige fodringsformålhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Animalske-biprodukter-til-saerlige-fodringsformaal.aspx039941aspx0htmlEmneside
Slutpunkter for animalske biprodukter og afledte produkterSlutpunkter for animalske biprodukter og afledte produkterhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Slutpunkter-for-animalske-biprodukter-og-afledte-produkter.aspx040433aspx0htmlEmneside
BiogasanlægBiogasanlæghttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Biogasanlæg.aspx039982aspx0htmlEmneside
Anvendelse af animalske biprodukter til undervisning, forskning, diagnostik og andre specifikke formålAnvendelse af animalske biprodukter til undervisning, forskning, diagnostik og andre specifikke formålhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Anvendelse-af-animalske-biprodukter-til-undervisning-forskning-diagnostik-og-andre-specifikke-formaal.aspx039954aspx0htmlEmneside
Generelt om animalske biprodukterGenerelt om animalske biprodukterhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Generelt_om_animalske_biprodukter.aspx040121aspx0htmlEmneside
Køkken- og madaffaldKøkken- og madaffaldhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Køkken--og-madaffald.aspx040242aspx0htmlEmneside
Organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler med animalsk indholdOrganiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler med animalsk indholdhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Organiske-gødningsstoffer-og-jordforbedringsmidler-med-animalsk-indhold.aspx040347aspx0htmlEmneside
Egenkontrol for animalske biprodukterEgenkontrol for animalske biprodukterhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Egenkontrol-for-animalske-biprodukter.aspx040042aspx0htmlEmneside
Samlecentraler for pelsdyrfoderSamlecentraler for pelsdyrfoderhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Samlecentraler-for-pelsdyrfoder.aspx040423aspx0htmlEmneside
Døde dyrDøde dyrhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Døde-dyr.aspx040022aspx0htmlEmneside
Samhandel med animalske biprodukterSamhandel med animalske biprodukterhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Samhandel-med-animalske-biprodukter.aspx040422aspx0htmlEmneside
Godkendelse og registrering efter forordningen om animalske biprodukterGodkendelse og registrering efter forordningen om animalske biprodukterhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Godkendelse-og-registrering-af-biproduktvirksomhed.aspx040131aspx0htmlEmneside
Import fra 3.-lande af animalske biprodukterImport fra 3.-lande af animalske biprodukterhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Import-fra-3.-lande-af-animalske-biprodukter.aspx040179aspx0htmlEmneside

Ændret 18. juli 2018