Denne hjemmeside bruger cookies til statistik og adgang til deling på de sociale medier med AddThis.

Læs mere i vores cookie FAQ.

Du er her:

Petfood-virksomheder

​Petfood-virksomheder, som fremstiller foder til selskabsdyr af animalsk materiale, skal være godkendt efter forordningen om animalske biprodukter.

​Petfood-virksomheder skal go​​dkendes efter artikel 24, stk. 1, e) i forordningen om animalske biprodukter. Der er krav om egenkontrol efter HACCP-principperne. 

Petfood må kun fremstilles af kategori 3-materiale. Der er forskel på, hvilke typer af kategori 3-materiale der må anvendes til fremstilling af henhold​svis forarbejdet foder til selskabsdyr og råt foder til selskabsdyr. Det fremgår af artikel 35 i forordningen om animalske biprodukter, hvilke typer materialer der kan anvendes til fremstilling af forarbejdet foder til selskabsdyr og råt foder til selskabsdyr.

Petfood-virksomheder, som fremstiller foder til selskabsdyr, skal have passende faciliteter til fuldstændig sikker oplagring og behandling af de modtagne råvarer og produkter. Ikke anvendt animalsk materiale og rester skal bortskaffes efter reglerne i forordningen om animalske biprodukter.

Bestemmelserne om identifikation, transport​​ og sporbarhed af animalske biprodukter og afledte produkter skal altid være opfyldt. 

Se generelle b​estemmelser om animalske biprodukter

Der er specifikke betingelser for fremstillingen af forarbejdet foder til selskabsdyr, tyggepinde, tyggeben og råt foder ​til selskabsdyr og mikrobiologiske krav i Gennemførelsesforordningen, bilag XIII, kapitel I og II. 

Der skal udtages stikprøver til analyse af, om produkterne ​lever op til mikrobiologiske krav for salmonella- og enterobakterier.

Der er en fejl i den danske oversættelse ​​af Gennemførelsesforordningen, kapitel II, punkt 6 under enterobakterier, hvor der står M=500 i 1 g. Der skal i stedet stå M=5000 i 1 g, som der står i den engelske udgave af forordningen.

Du kan finde et link til reglerne under "Lovstof og regler".

 
Lovstof og regler
 

 

 

Ændret 18. juli 2018