Denne hjemmeside bruger cookies til statistik og adgang til deling på de sociale medier med AddThis.

Læs mere i vores cookie FAQ.

Du er her:

Petfood-virksomheder

​Petfood-virksomheder, som fremstiller foder til selskabsdyr af animalsk materiale, skal være godkendt efter Biproduktforordningen.

​Petfood-virksomheder skal go​​dkendes efter artikel 24, stk. 1, e) i Biproduktforordningen. Der er krav om egenkontrol efter HACCP-principperne. 

Petfood må kun fremstilles af kategori 3-materiale. Der er forskel på, hvilke typer af kategori 3-materiale der må anvendes til fremstilling af henhold​svis forarbejdet foder til selskabsdyr og råt foder til selskabsdyr. Det fremgår af artikel 35 i Biproduktforordningen, hvilke typer materialer der kan anvendes til fremstilling af forarbejdet foder til selskabsdyr og råt foder til selskabsdyr.

Petfood-virksomheder, som fremstiller foder til selskabsdyr, skal have passende faciliteter til fuldstændig sikker oplagring og behandling af de modtagne råvarer og produkter. Ikke anvendt animalsk materiale og rester skal bortskaffes efter reglerne i Biproduktforordningen.

Bestemmelserne om identifikation, transport​​ og sporbarhed af animalske biprodukter og afledte produkter skal altid være opfyldt. 

Se generelle b​estemmelser om animalske biprodukter

Der er specifikke betingelser for fremstillingen af forarbejdet foder til selskabsdyr, tyggepinde, tyggeben og råt foder ​til selskabsdyr og mikrobiologiske krav i Gennemførelsesforordningen, bilag XIII, kapitel I og II. 

Der skal udtages stikprøver til analyse af, om produkterne ​lever op til mikrobiologiske krav for salmonella- og enterobakterier.

Der er en fejl i den danske oversættelse ​​af Gennemførelsesforordningen, kapitel II, punkt 6 under enterobakterier, hvor der står M=500 i 1 g. Der skal i stedet stå M=5000 i 1 g, som der står i den engelske udgave af forordningen.

Du kan finde et link til Biproduktforor​d​​ningen og Gennemførelsesforordningen under "Lovstof og regler".

 
Lovstof og regler
 

 

 

Animalske biprodukter fra rugerierAnimalske biprodukter fra rugerierhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Animalske_biprodukter_fra_rugerier.aspx017687aspx0htmlEmneside
Kompostering af køkken- og madaffaldKompostering af køkken- og madaffaldhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Kompostering_af_koekken_og_madaffald.aspx018947aspx0htmlEmneside
Tekniske virksomhederTekniske virksomhederhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Tekniske-virksomheder.aspx02648aspx0htmlEmneside
Importbetingelser for prøver fra dyr til forskning og diagnosticeringImportbetingelser for prøver fra dyr til forskning og diagnosticeringhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Importbetingelser-for-prøver-fra-dyr-til-forskning-og-diagnosticering.aspx02391aspx0htmlEmneside
Indsamling af køkken- og madaffald samt tidligere fødevarer til biogasanlægIndsamling af køkken- og madaffald samt tidligere fødevarer til biogasanlæghttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Indsamling_af_kokken_og_madaffald_samt_tidligere_fodevarer_til_biogasanlaeg.aspx02419aspx0htmlEmneside
Animalske biprodukter til særlige fodringsformålAnimalske biprodukter til særlige fodringsformålhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Animalske-biprodukter-til-saerlige-fodringsformaal.aspx02178aspx0htmlEmneside
Slutpunkter for animalske biprodukter og afledte produkterSlutpunkter for animalske biprodukter og afledte produkterhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Slutpunkter-for-animalske-biprodukter-og-afledte-produkter.aspx02607aspx0htmlEmneside
Køkken- og madaffaldKøkken- og madaffaldhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Køkken--og-madaffald.aspx02448aspx0htmlEmneside
Anvendelse af animalske biprodukter til undervisning, forskning, diagnostik og andre specifikke formålAnvendelse af animalske biprodukter til undervisning, forskning, diagnostik og andre specifikke formålhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Anvendelse-af-animalske-biprodukter-til-undervisning-forskning-diagnostik-og-andre-specifikke-formaal.aspx02188aspx0htmlEmneside
BiogasanlægBiogasanlæghttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Biogasanlæg.aspx02208aspx0htmlEmneside
Generelt om animalske biprodukterGenerelt om animalske biprodukterhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Generelt_om_animalske_biprodukter.aspx017510aspx0htmlEmneside
Organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler med animalsk indholdOrganiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler med animalsk indholdhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Organiske-gødningsstoffer-og-jordforbedringsmidler-med-animalsk-indhold.aspx02534aspx0htmlEmneside
Egenkontrol for animalske biprodukterEgenkontrol for animalske biprodukterhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Egenkontrol-for-animalske-biprodukter.aspx02263aspx0htmlEmneside
Samlecentraler for pelsdyrfoderSamlecentraler for pelsdyrfoderhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Samlecentraler-for-pelsdyrfoder.aspx02596aspx0htmlEmneside
Anvendelse af bi- og restprodukter i foderAnvendelse af bi- og restprodukter i foderhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Anvendelse-af-animalske-biprodukter-og-andre-biprodukter-i-foder.aspx02187aspx0htmlEmneside
Døde dyrDøde dyrhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Døde-dyr.aspx02247aspx0htmlEmneside
Samhandel med animalske biprodukterSamhandel med animalske biprodukterhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Samhandel-med-animalske-biprodukter.aspx02594aspx0htmlEmneside
Godkendelse og registrering efter forordningen om animalske biprodukterGodkendelse og registrering efter forordningen om animalske biprodukterhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Godkendelse-og-registrering-af-biproduktvirksomhed.aspx02343aspx0htmlEmneside
Import fra 3.-lande af animalske biprodukterImport fra 3.-lande af animalske biprodukterhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Import-fra-3.-lande-af-animalske-biprodukter.aspx02392aspx0htmlEmneside

Ændret 5. september 2017