Denne hjemmeside bruger cookies til statistik og adgang til deling på de sociale medier med AddThis.

Læs mere i vores cookie FAQ.

Du er her:

Pesticidrester i foder

Der er fastsat grænseværdier for restindholdet af alle pesticider i en lang række afgrøder. En del af disse afgrøder anvendes til foder.

Pesticidrester i foder er reguleret i samme lovgivning som pesticidrester i fødevarer, bortset fra en række "gamle" chlorerede pesticider, der er reguleret i Direktiv 2002/32 om uønskede stoffer i foderstoffer.

Der er typisk ikke fastsat grænseværdier for pesticider i forarbejdede foderafgrøder, dele af foderafgrøder, rest- og biprodukter o.l. Ved fund af pesticidrester i fodertyper, som der ikke er fastsat grænseværdier for, skal der foretages en konkret vurdering af et analyseresultat for at afgøre, om indholdet er acceptabelt eller ej.

Grænseværdierne for pesticider er fastsat i ændringer til EU's pesticidrammeforordning 396/2005, se den relevante lovgivning under ”EU: Restindhold af pesticider” på Foder - l​ovstof.

For de "gamle" chlorerede pesticider er det grænseværdierne i direktiv 2002/32 om uønskede stoffer, der er gældende. Dette direktiv findes under "EU: Uønskede stoffer" via ovenstående link.

Det kan være svært at læse grænseværdierne i forordningsteksterne. Derfor har Kommissionen lavet en lettere tilgængelig database med tilhørende søgemaskine:

Se oversigt over pesticider i Kommissionens pesticiddatabase​

Ændret 22. november 2018