Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Pesticidrester i foder

Der er fastsat grænseværdier for restindholdet af alle pesticider i en lang række afgrøder. En del af disse afgrøder anvendes til foder.

Pesticidrester i foder er reguleret i samme lovgivning som pesticidrester i fødevarer, bortset fra en række "gamle" chlorerede pesticider, der er reguleret i Direktiv 2002/32 om uønskede stoffer i foderstoffer.

Der er typisk ikke fastsat grænseværdier for pesticider i forarbejdede foderafgrøder, dele af foderafgrøder, rest- og biprodukter o.l. Ved fund af pesticidrester i fodertyper, som der ikke er fastsat grænseværdier for, skal der foretages en konkret vurdering af et analyseresultat for at afgøre, om indholdet er acceptabelt eller ej.

Grænseværdierne for pesticider er fastsat i ændringer til EU's pesticidrammeforordning 396/2005. For de "gamle" chlorerede pesticider er det grænseværdierne i direktiv 2002/32 om uønskede stoffer

Oversigt over reglerne på foderområdet

Det kan være svært at læse grænseværdierne i forordningsteksterne. Derfor har Kommissionen lavet en lettere tilgængelig database med tilhørende søgemaskine: 

Se oversigt over pesticider i Kommissionens pesticid-​database​

 

Ændret 1. februar 2022