Denne hjemmeside bruger cookies til statistik og adgang til deling på de sociale medier med AddThis.

Læs mere i vores cookie FAQ.

Du er her:

Pesticidrester i foder

Der er fastsat grænseværdier for restindholdet af alle pesticider i en lang række afgrøder. En del af disse afgrøder anvendes til foder.

Pesticidrester i foder er reguleret i samme lovgivning som pesticidrester i fødevarer, bortset fra en række "gamle" chlorerede pesticider, der er reguleret i Direktiv 2002/32 om uønskede stoffer i foderstoffer.

Der er typisk ikke fastsat grænseværdier for pesticider i forarbejdede foderafgrøder, dele af foderafgrøder, rest- og biprodukter o.l. Ved fund af pesticidrester i fodertyper, som der ikke er fastsat grænseværdier for, skal der foretages en konkret vurdering af et analyseresultat for at afgøre, om indholdet er acceptabelt eller ej.

Grænseværdierne for pesticider er fastsat i ændringer til EU's pesticidrammeforordning 396/2005, se den relevante lovgivning under ”EU: Restindhold af pesticider” på Foder - l​ovstof.

For de "gamle" chlorerede pesticider er det grænseværdierne i direktiv 2002/32 om uønskede stoffer, der er gældende. Dette direktiv findes under "EU: Uønskede stoffer" via ovenstående link.

Det kan være svært at læse grænseværdierne i forordningsteksterne. Derfor har Kommissionen lavet en lettere tilgængelig database med tilhørende søgemaskine:

Se oversigt over pesticider i Kommissionens pesticiddatabase​

 

 

Fremmedlegemer i foderFremmedlegemer i foderhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Fremmedlegemer-i-foder.aspx02324aspx0htmlEmneside
Risici i foder – oversigtRisici i foder – oversigthttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Risici-i-foder-oversigt.aspx02580aspx0htmlEmneside
Radioaktivitet i foderRadioaktivitet i foderhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Radioaktivitet-i-foder.aspx02572aspx0htmlEmneside
Uønskede stoffer i foderUønskede stoffer i foderhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Uoenskede-stoffer-i-foder.aspx02678aspx0htmlEmneside
Sundheds- eller miljøskadeligt foderSundheds- eller miljøskadeligt foderhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Sundheds--eller-miljøskadeligt-foder.aspx02631aspx0htmlEmneside
Forbudte stoffer i foderForbudte stoffer i foderhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Forbudte-stoffer-i-foder.aspx02318aspx0htmlEmneside
Salmonella i foderSalmonella i foderhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Salmonella-i-foder.aspx02592aspx0htmlEmneside
Mykotoksiner i foderMykotoksiner i foderhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Mykotoksiner-i-foder.aspx02507aspx0htmlEmneside
Kogalskab og kød- og benmelKogalskab og kød- og benmelhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Kogalskab-og-kød--og-benmel.aspx02445aspx0htmlEmneside
BynkeambrosieBynkeambrosiehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolresultater/Sider/Bynkeambrosie.aspx018705aspx0htmlEmneside

Ændret 2. august 2017