Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Personlig hygiejne

​Du kan nemt komme til at sprede virus og bakterier, når du håndterer fødevarer. Hvis din personlige hygiejne ikke er god nok, kan du sprede bakterier og virus fra dig selv, dit tøj og fra fødevarer til andre fødevarer eller til andre mennesker.

​​Vask hænder grundigt og ofte, når du laver mad, og hold i det hele taget en god personlig hygiejne ved madlavning. Så undgår du at sprede bakterier og virus fra dig selv til fødevarer og mellem fødevarer.
 

Husk at vaske hænder ved madlavning

Du skal vaske dine hænder, både før du laver mad og undervejs i madlavningen. F.eks. mellem håndtering af forskellige råvarer som kød og æg, og inden du håndterer den færdige mad.​
 
Vask også hænder efter toiletbesøg, eller hvis du har hostet eller fx rørt ved sår. Der kan nemlig komme tarmbakterier eller bakterier fra svælg og sår over i maden.
 
Det kan være nødvendigt helt at holde sig væk fra madlavning, hvis man har sår på fingre og arme – eller hvis man f.eks. har diarré, som kan smitte andre mennesker via maden.


Personlig hygiejne i fødevarevirksomheder
Der er regler for personlig hygiejne og regler for personalets beklædning i forskellige typer af fødevarevirksomheder. Hvis man arbejder med håndtering af fødevarer i fødevarevirksomheder, skal man have en god personlig renlighed, så man ikke smitter andre med virus og bakterier via maden.
 
Arbejdstøjet skal være rent. Normalt skal tøjet skiftes dagligt eller oftere, afhængigt af arbejdets karakter.
 
 
Sygdom blandt personale
Personer, der lider af en sygdom, som kan overføres gennem fødevarer, må ikke arbejde i en fødevarevirksomhed, hvis de kan sprede sygdomsbakterier eller virus til fødevarerne.


Her i hygiejnevejledningen kan du finde eksempler på sygdomme og symptomer, der kan overføres via fødevarer:

22. Forholdsregler ved sygdom i fødevarevirksomheder (foedevarestyrelsen.dk)

Hvis du har mistanke om sygdom, der kan overføres via fødevarer, skal du give din leder besked. Virksomhedslederen må i nødvendigt omfang spørge ind til medarbejderens symptomer for at afgøre, om der er en risiko for smitte via fødevarer. 

Det er lederens ansvar og forpligtigelse ifølge fødevarelovgivningen at træffe de nødvendige foranstaltninger, hvis der er risiko for, at medarbejderen kan have overført sygdom via fødevarer eller overflader og udstyr. I den situation skal virksomheden måske nulstilles for at undgå spredning af smitte.

Da man kan udskille norovirus i afføringen, anbefaler Statens Serum Institut, at køkkenpersonale først går på arbejde igen tidligst 48 timer efter, at symptomerne er væk.

Køkkenpersonale bør endvidere være særligt omhyggelige med hygiejnen, hvis de passer syge børn eller omgås andre syge, f.eks. familiemedlemmer eller samboende. Hyppig håndvask og rent tøj er også med til at nedbringe risikoen for smitte.​


Vask hænder efter kontakt med dyr
Vask altid hænder efter kontakt med dyr. Det er aktuelt, fx når børn og voksne besøger gårde og zoologiske haver, eller når man rører ved kæledyr i børneinstitutioner og i hjemmet.
 
Når man rører ved dyr, kan bakterier som salmonella og campylobacter blive overført fra dyr til mennesker og til madvarer.  
 
Forældre og pædagoger bør sørge for, at børn vasker hænder, efter at de har rørt ved dyr eller indsamlet æg i hønsehuset. Det er især vigtigt at vaske hænderne inden madlavning eller spisning.
 
Lovstof og regler
 
 
 
Ændret 26. maj 2023