Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Pakningsregler for fodermidler og foderblandinger

Som hovedregel skal fodermidler og foderblandinger markedsføres i lukkede pakninger eller beholdere. Det skal kunne ses, hvis pakken/beholderen har været åbnet

​Fodermidler og foderblandinger skal pakkes efter reglerne i artikel 23 i markedsføringsforordningen.

Når du åbner linket under afsnittet "Lovstof og regler", kommer du til oversigt over reglerne på foderområdet – her finder du "EU: Markedsføringsforordningen".
 

Undtagelse for salg i løs vægt

Følgende fodermidler og foderblandinger kan markedsføres i løs vægt eller i ulukkede pakninger eller beholdere:

 • Fodermidler
 • Foderblandinger der udelukkende er blandinger af helt korn, hele frø eller hele frugter
 • Leverancer mellem producenter indbyrdes
 • Leverancer fra producenter til emballeringsvirksomheder
 • Direkte leverancer fra producenten til brugeren af foderet
 • Foderblandinger til den endelige bruger, dog højst 50 kg, når foderblandingen udtages direkte af en pakning eller beholder, der var lukket
 • Sliksten
Når foderet leveres i løs vægt eller i ulukkede pakninger eller beholdere, skal alle de obligatoriske mærkningsoplysningerne stå i et følgedokument, der leveres sammen med foderet. Følgedokumentet kan for eksempel være fakturaen.

Reglerne om følgedokumenter står i Markedsføringsforordningen, artikel 13, stk. 2.
 

Ulukkede pakninger eller beholdere:

Denne type pakninger og beholdere er ikke åbne, men de kan åbnes og lukkes uden at det kan ses, at de har været åbnet. Levering i en ulukket beholder kan for eksempel være levering af foder i en tankvogn.
 
Undtagelse for salg i løs vægt til den endelige bruger i mængder på højst 20 kg

Følgende fodermidler og foderblandinger kan markedsføres i løs vægt til den endelige bruger:

 • Fodermidler
 • Foderblandinger der udelukkende er blandinger af helt korn, hele frø eller hele frugter
 • Foderblandinger til den endelige bruger, når foderblandingen udtages direkte af en pakning eller beholder, der var lukket
 • Sliksten
Mærkningsoplysningerne kan gives ved opslag på salgsstedet.
 
Dog skal enkelte mærkningsoplysninger gives skriftligt til køberen, for eksempel på fakturaen eller kassebonen:
 • For fodermidler:
  • Udtrykket "Fodermiddel"
  • Fodermidlets navn
  • De obligatoriske angivelser for fodermidlet.
 • For foderblandinger
  • Fodertypen, det vil sige "Fuldfoder", "Tilskudsfoder" eller tilsvarende udtryk
  • Dyrearten eller dyrekategorien, som foderet er beregnet til
  • Brugsanvisningen for foderet.
Undtagelsen står i markedsføringsforordningen, artikel 21, stk. 6.
 
Lovstof og regler

Ændret 15. juli 2021