Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Fluorstoffer (PFAS) i foder

Læs om PFAS i foder.

​​PFAS vil typisk følge proteinfraktionen, hvorfor proteinrige fodermidler må forventes at have højst indhold af PFAS. Fiskemel er fremstillet af restprodukter af fisk eller af små fisk, hvorfor både ben og fiskelever indgår. Begge dele har et højt proteinindhold, og PFAS vil opkoncentreres i leveren. ​
Har en landmand mistanke om, at hans foder eller afgrøder kan være forurenede, eksempelvis fordi det er høstet i nærheden af en brandøvelsesplads, anbefaler Fødevarestyrelsen, at landmanden får undersøgt, om han står med en risiko, han skal håndtere. Det er altid landmandens ansvar, at hans fødevarer ikke er farlige for forbrugerne. ​​​​​

Spørgsmål og svar om PFAS i foder


Fodermi​​dler

​Hvilke dyr​earter fodres med fiskemel?

Fiskemel kan anvendes i små mængder i produktionen af økologiske æg og økologisk kyllingekød (op til 5 %).

Fiskemel kan også, i små mængder (op til 5 %) og i en begrænset periode, anvendes til konventionelle smågrise, det vil sige indtil de vejer cirka 15 kg. Det er hidtil kun sket undtagelsesvist i praksis, fordi der findes effektive og billigere alternativer.

Til økologiske smågrise kan fiskemel også anvendes (op til 8%), men også her er der tilgængelige alternativer på markedet. Det samme gælder for foder til økologiske, diegivende søer. 

I produktionen af opdrætsfisk anvendes der i gennemsnit 15-25 % fiskemel i foderet.​ 

Indholdet af fluorstoffer i f.eks. økologiske æg bliver halveret inden for en uge, når hønen ikke længere får fiskemel i foderet. Fødevarestyrelsen forventer derfor, at problemet med fluorstoffer i økologiske æg vil være løst inden for få uger. Foderindustrien har mulighed for at bruge andre proteinkilder i stedet for fiskemel. Det kan være f.eks. soja, solsikke, raps og kartoffelprotein.​​


PFAS i foder

Fluorstoffer indgår i Fødevarestyrelsens almindelige årlige kontrol. Her analyseres prøver af grisekød, kylling, okse, æg, mælk, vildtkød, fisk (herunder opdrættet fisk) og skaldyr som sælges i butikkerne.​ Der testes ikke for PFAS i fiskeolie, da det ikke ophober sig i fiskeolie (eller i fedtvæv hos andre dyr). PFAS binder sig derimod til proteiner. Der er meget protein i fiskemel, der bliver fremstillet ved en tørring, der opkoncentrerer PFAS.​


Hvad er indholdet af PFAS i andre fodermidler end fiskemel?

Fødevarestyrelsen har ikke data for PFAS i forskellige fodermidler endnu. PFAS vil typisk følge proteinfraktionen, hvorfor proteinrige fodermidler må forventes at have højst indhold af PFAS. Fiskemel er fremstillet af restprodukter af fisk eller af små fisk, hvorfor både ben og fiskelever indgår. Begge dele har et højt proteinindhold, og PFAS vil opkoncentreres i leveren. 


Regler

Er der grænseværdier for PFAS i foder?

Der er ingen grænseværdier for PFAS i foder. Hverken nationalt eller i EU. Fødevarestyrelsen anvender nogle indikatorværdier for foder og vand til produktionsdyr for at screene for, om der kan være en risiko for, at kød ikke kan overholde EU maksimalgrænseværdierne for PFAS i kød.

Er der regler på vej for PFAS i foder?

EU Kommissionen har haft prioriteret at få fastsat grænseværdier for PFAS i fødevarer først. Disse er trådt i kraft 1. januar 2023. Herefter har det været hensigten at påbegynde forhandlinger om PFAS i foder. En forudsætning for fastsættelse af grænseværdier er dog, at der er et tilstrækkeligt datagrundlag, så der ikke pludselig er forsyningsproblemer.​


Bliver der indsamlet data for PFAS i foder?

EU Kommissionen har lavet en henstilling nr. 2022/1431 til medlemslandene om at indsamle data for PFAS i fødevarer og foder. ​


Ændret 24. februar 2023