Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Overvågning af antibiotikaresistens

Fødevarestyrelsen overvåger forekomsten af antibiotikaresistens i forskellige typer af bakterier i dyr og fødevarer.

Formålet med overvågningen er at følge udviklingen af forskellige typer resistens og efter behov igangsætte tiltag, der kan reducere forekomsten af resistens. Overvågningen bruges også til at følge op på allerede igangsatte tiltag.

Fødevarestyrelsens overvågning af antibiotikaresistens består af en obligatorisk overvågning, som er fastlagt af EU, suppleret med en række overvågningsprojekter som Fødevarestyrelsen fastlægger hvert år.
 

EU-overvågning af antibiotikaresistens i dyr og kød

I EU-overvågningen bliver dyr og kød undersøgt for resistente salmonella, campylobacter, E. coli og ESC-producerende E. coli bakterier. Der er tale om en rullende overvågning, som i lige år overvåger slagtekyllinger og kyllinge – og kalkunkød, og i ulige år overvåger kalve under 1 år og svin samt svine-, kalve- og oksekød". Der kører desuden et mindre supplerende projekt for de modsatte dyrearter i samme år, således at alle dyrearter overvåges hvert år.  


Find reglerne for EU overvågning her​Fødevarestyrelsens supplerende overvågning af antibiotikaresistens i dyr og kød

Den supplerende overvågning bliver tilrettelagt, så den støtter op om igangværende initiativer over for antibiotikaresistens. Fødevarestyrelsens overvågning har særlig fokus på bakterier og resistenstyper, som har betydning for mennesker.

 

Afrapportering

EU overvågningen bliver afrapporteret af EFSA
 
 

Fødevarestyrelsens projekter bliver afrapporterer dels her i

DANMAP og dels

på Fødevarestyrelsens hjemmeside

Se kontrolresultaterne her på Fødevarestyrelsens hjemmeside. 


 
 
Ændret 16. marts 2023