Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Overvågning for fugleinfluenza

Det er Fødevarestyrelsens opgave at arbejde for, at danske fugle og fjerkræ ikke bliver smittet med fugleinfluenza.

​​​​Sammen med andre myndigheder følger Fødevarestyrelsen nøje med i, hvor fugleinfluenzaen er i udbrud.

I Danmark er der et overvågningsprogram for fugleinfluenza i besætninger med fjerkræ og opdrættet fjervildt og i vilde fugle.


Overvågning for fugleinfluenza i vilde fugle

Fødevarestyrelsen overvåger og undersøger i samarbejde med Veterinærinstituttet og andre samarbejdspartnere foreko​msten af fugleinfluenza i vilde fugle. Overvågningen er en del af det EU-baserede overvågningsprogram for fugleinfluenza, der har været gennemført siden 2003.

Resultaterne af overvågningen viser, at de lavpatogene former af fugleinfluenza naturligt findes blandt danske vandfugle, især svømmeænder.

DTU Veterinærinstituttets rapport om 
Overvågning af aviær influenza i vilde fugle i Danmark i 2003-2011 giver en oversigt over overvågningsaktiviteterne rettet mod aviær influenza i Danmark i perioden 2003‐2011 med fokus på den aktive og den passive virologiske overvågning af vilde fugle indsamlet på forskellige lokaliteter i Danmark. Endvidere gives der en kort beskrivelse af overvågningen i fjerkræ og opdrættet fjervildt og en sammenfatning af udbrud af aviær influenza i fjerkræ i samme periode. 

Resultaterne af undersøgelserne for fugleinfluenza i vilde fugle kan også følges i den offentlige oversigt. Fra 2011 er det kun resultaterne af undersøgelse af de døde vilde fugle, der lægges ind i den offentlige oversigt:
Læs mere i resultaterne for fugleinfluenza i vilde fugle

 
Indberet fund af døde og syge vilde fugle
Fødevarestyrelsen er interesseret i at få indberetninger om fund af døde og syge vilde fugle. Dette kan nemlig være tegn på, at fuglene er smittet med højpatogen fugleinfluenza.
 
Læs mere om, hvilke fugle Fødevarestyrelsen ønsker besked om, og hvordan du skal forholde dig på denne side: 
  ​
Samarbejdsmyndigheder for overvågning af fugleinfluenza
  • DTU Veterinærinstituttet 
    Hjemmesiden​ har informationer om prøveresultater for fugleinfluenza, fakta om fugleinfluenzatyper og informationer om smitte til andre dyr.
  • Statens Serum Institut 
    Hjemmesiden har informationer om spredning af fugleinfluenza blandt mennesker og rejsevejledninger til berørte lande.
  • Sundhedsstyrelsen
    Hjemmesiden har information om, hvordan mennesker kan beskytte sig mod fugleinfluenza.

Læs mere om fugleinfluenza


 
Ændret 13. september 2019