Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Overvågning af husdyrsygdomme i udlandet

Fødevarestyrelsen overvåger forekomsten af husdyrsygdomme i udlandet.

​Informationerne om den​ interna​​​tionale husdyrsundhedssituation baseres på en række forskellige kilder. De to vigtigste kilder er:

Fødevarestyrelsen anvender disse inform​​ationer til trusselsvurderinger og artikler om alvorligt smitsomme husdyrsygdomme i Europa. 
 
Oplysninger fra WAHID

Alle de 182 lande, der er medlem af Verde​​nsorganisationen for dyresundhed (OIE), er forpligtet til at indberette forekomsten af husdyrsygdomme. Denne indberetningspligt er afhængig af sygdommen og forekomsten af sygdommen i landet:

  • Ved udbrud af sygdomme i lande/områder, som indtil udbruddet var anset for at være fri for sygdommen, skal udbruddet indberettes til OIE indenfor 24 timer, og samtlige medlemslande orienteres af OIE om udbruddet. 
  • Efter sådanne udbrud skal OIE ugentligt orienteres om udviklingen i epidemien, spredningen af sygdommen, og hvilke bekæmpelsesforanstaltninger der anvendes. 
  • Alle medlemslandene skal halv- og helårligt indberette oplysninger om forekomst af alle sygdomme, der er listet af OIE. 
Samtlige indberetninger om forekomst af husdyrsygdomme er offentligt tilgængelige i OIE's World Animal Health Information Database (WAHID). Oplysningerne om den globale forekomst af husdyrsygdomme offentliggøres endvidere hvert år i publikationen World Animal Health.   ​​

Nogle af medlemslandene overho​lder desværre ikke indberetningspligten, og de halvårlige indberetninger er først tilgængelige flere måneder efter udgangen af den periode, de indeholder oplysninger om. Derfor anvender husdyrsygdomskontoret også andre kilder til informationer om forekomst af sygdomme i udlandet.
 
Oplysninger fra ADIS
Den anden hovedkilde til oplysninger om forekomste​​n af husdyrsygdomme i udlandet er den Europæiske Unions Animal Disease Information System (ADIS).
 
I ADIS anmeldes udbrud af de sygdomme omfattet af Rådets d​irektiv om anmeldelse af dyresygdomme inden for Fællesskabet (82/894/EØF). ADIS omfatter derfor kun oplysninger om udbrud af de internationalt vigtigste husdyrsygdomme i EU, men til gengæld er det meget detaljerede og pålidelige oplysninger.

Indberetningsforpligtelserne i ADIS er ligeledes 24 tim​er ved primær udbrud og efterfølgende ugentlige opdateringer.​
 
Oplysninger fra andre kilder
Udover oplysninger fra OIE og ADIS undersøger Fødeva​​restyrelsen informationer om forekomst af husdyrsygdomme fra andre kilder (fx ProMED-mail, Weekly Epidemiological Record, udenlandske måneds- og årsrapporter, m.v.).
 
Artikler i Dansk Veterinærtidsskrift (DVT)
Fødevarestyrelsen udarbejder løbende​ information om sygdomssituationen i den europæiske husdyrproduktion. Denne information sker i form af artikler i Dansk Veterinærtidsskrift (DVT) og vil kunne findes i deres artikeldatabase.  
 
Ændret 15. marts 2022