Denne hjemmeside bruger cookies til statistik og adgang til deling på de sociale medier med AddThis.

Læs mere i vores cookie FAQ.

Du er her:

Overvågning for fugleinfluenza i fjerkræ og opdrættet fjervildt

Her kan du læse om, hvordan fjerkræ- og fuglehold sikres bedst muligt mod smitte med fugleinfluenza.

​​​​​Overvågningen for fugleinfluenza skal sikre, at smitte med fugleinfluenza i ​et fjerkræ- eller fuglehold bliver opdaget så hurtigt som muligt. Det begrænser smittespredningen og omkostningerne ved bekæmpelsen.​

Hvornår skal man kontakte Fødevarestyrelsen
Man har pligt til straks at konta​kte Fødevarestyrelsen ved følgende specifikke hændelser i et fjerkræ- eller fuglehold:

 

I erhvervsfjerkræhold:

 • Et fald i indtagelsen af foder eller vand på over 20 % inden for et døgn
 • Et fald i ægproduktionen, udover det normale produktionsniveau, på samlet over 5 % i mere end 2 dage
 • En overdødelighed på 3 ​% i løbet af 3 dage i forhold til den forventede dødelighed for den pågældende fjerkrætype og alder

I hobbyfjerkræhold:

 • Væsentligt fald i foder- eller vandindtagelsen
 • Væsentligt fald i ægproduktionen
 • Usædvanlig dødelighed
Hvornår skal man kontakte praktiserende dyrlæge

Ved følgende sygdomstegn på fugleinfluenza i dit fjerkræ- eller fuglehold skal du kontakte en praktiserende dyrlæge:

 • Kraftigt ydelsesfald
 • Væsentlig forøget sygelighed eller dødelighed
 • Luft­vejs­symptomer
 • Øjenbetændelse med tåreflåd
 • Betændelse i hovedets husrum
 • Diarré og eventuelt væskeansamlinger
 • Blåfarvning af huden, især i hovedet
Svømme­fug­le viser kun svage el​ler ingen kliniske sympto­mer på smitte med fugleinfluenza.
Rutineovervågning for fugleinfluenza
Ejere af høns, kalkuner, ænder, gæs samt opdrættet fjervildt skal sørge for, at der rutinemæssigt inds​endes prøver til undersøgelse for fugleinfluenza, hvis de har mere end 100 stk. af sådanne dyr.

Rutineovervågnin​​gen omfatter:
 • Centralopdrætningsflokke på avlsvirksomheder, centralopdrætnings- og opdrætningsvirksomheder (hønniker) med mere end 100 stk. høns.
 • Konsumægsvirksomheder med mere end 100 stk. udegående konsumægshøns.
 • Slagtekyllingevirksomheder med mere end 100 stk. udegående slagtekyllinger.
 • Avls-, centralopdrætnings- og formeringsvirksomheder med mere end 100 stk. kalkuner.
 • Slagtekalkunvirksomheder med mere end 100 stk. slagtekalkuner.
 • Avls-, centralopdrætnings eller formeringsvirksomheder med mere end 100 stk. ænder eller gæs.
 • Slagteands- eller slagtegåsvirksomhed med mere end 100 stk. udegående slagteænder, herunder gråænder til slagtning og/eller slagtegæs.
 • Besætninger med mere end 100 stk. gråænder.
 • Besætninger med mere end 100 stk. fasaner og agerhøns inkl. stenhøns og rødhøns.
 • Besætninger, hvorf​ra der omsættes (handles), og hvor der på omsætningstidspunktet findes mere end 100 stk. fjerkræ eller opdrættet fjervildt.
Hvilke prøver og antal prøver der skal udtages, står i bekendtgørelse om pligt til overvågning for aviær influenza hos fjerkræ og opdrættet fjervildt (se under "Lovgivning").

Se: Vejledning til udtagning og indsendelse af fugleinfluenza-rutineprøve

Prøverne skal altid sendes sammen med en udfyldt blanket fra DTU Veterinærinstituttet med oplysninger om besætningen. Du finder indsendelsesblanketten på DTU Veterinærinstituttets hjemmeside.

Købere skal have en informationsskrivelse (attest)

Ved handel med fjerkræ:​

Handler man med fjerkræ og har mere​​ end 100 dyr på omsætningstidspunktet, skal dyrene være ledsaget af en attest - en informationsskrivelse. Informationsskrivelsen skal være udfyldt og underskrevet af sælger og skal indeholde oplysninger om, at besætningen inden for de seneste 3 måneder har været undersøgt for fugleinfluenza med et negativt resultat.


Ved handel med opdrættet fjervildt

Handler man med opdrættet fjervildt og har mere end 100 dyr på omsætningstidspunktet, skal dyrene være ledsaget af en attest - en informationsskrivelse. Informationsskrivelsen skal være udfyldt og underskrevet af sælger og skal indeholde oplysninger om, at besætningen inden for de seneste 2 måneder har været undersøgt for fugleinfluenza med et negativt resultat.​

 
Lovstof og regler
Gå til siden "Dyresygdomme - lovstof". 

 

 

Meld fund af døde fugle med ny appMeld fund af døde fugle med ny apphttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Fugleinfluenza_App.aspx02328aspx0htmlEmneside
Hvad skal du gøre med dit fjerkræ under en fugleinfluenzaepidemi?Hvad skal du gøre med dit fjerkræ under en fugleinfluenzaepidemi?https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Hvad_skal_du_goere_med_dit_fjerkrae_under_en_fugleinfluenzaepidemi.aspx019280aspx0htmlEmneside
Dyrlægers rolle ved udbrud af fugleinfluenzaDyrlægers rolle ved udbrud af fugleinfluenzahttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Dyrlaegers_rolle_ved_udbrud_af_fugleinfluenza.aspx02258aspx0htmlEmneside
Undgå fugleinfluenza i udlandetUndgå fugleinfluenza i udlandethttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Rejse-i-udlandet-og-fugleinfluenza.aspx02575aspx0htmlEmneside
Lavpatogen fugleinfluenza hos fjerkræ og fugleLavpatogen fugleinfluenza hos fjerkræ og fuglehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Lavpatogen-fugleinfluenza-hos-fjerkræ-og-fugle.aspx02471aspx0htmlEmneside
Zoner og områder med fugleinfluenzaZoner og områder med fugleinfluenzahttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Zoner-og-områder-med-fugleinfluenza.aspx02700aspx0htmlEmneside
Fugleinfluenza hos svømmefugleFugleinfluenza hos svømmefuglehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Svømmefugle-og-fugleinfluenza.aspx02644aspx0htmlEmneside
Fugleinfluenza og smittebeskyttelseFugleinfluenza og smittebeskyttelsehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Fugleinfluenza-og-smittebeskyttelse.aspx02332aspx0htmlEmneside
Zoner ved højpatogen fugleinfluenza hos fjerkræ og fugle i fangenskabZoner ved højpatogen fugleinfluenza hos fjerkræ og fugle i fangenskabhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Zoner-ved-højpatogen-fugleinfluenza-hos-fjerkræ-og-fugle-i-fangenskab.aspx02701aspx0htmlEmneside
Fugleinfluenza - aktuel situationFugleinfluenza - aktuel situationhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Fugleinfluenza_den_aktuelle_situation.aspx019231aspx0htmlEmneside
Spørgsmål og svar om fugleinfluenzaSpørgsmål og svar om fugleinfluenzahttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Spoergsmaal-og-svar-om-fugleinfluenza.aspx02618aspx0htmlEmneside
Højpatogen H5N1 i vilde fugleHøjpatogen H5N1 i vilde fuglehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Højpatogen-H5N1-i-vilde-fugle.aspx02364aspx0htmlEmneside
Opdræt af fjervildtOpdræt af fjervildthttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Opdræt-af-fjervildt-og-fugleinfluenza.aspx02531aspx0htmlEmneside
Smittebeskyttelse i fjerkræbesætningerSmittebeskyttelse i fjerkræbesætningerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Smittebeskyttelse-i-fjerkræbesætninger.aspx02612aspx0htmlEmneside
Fugleinfluenza-udbrud i udlandetFugleinfluenza-udbrud i udlandethttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Fugleinfluenza-i-udlandet.aspx02330aspx0htmlEmneside
A- og B-områder ved udbrud af H5N1 i fjerkræA- og B-områder ved udbrud af H5N1 i fjerkræhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/A--og-B-områder-ved-udbrud-af-H5N1-i-fjerkræ.aspx02189aspx0htmlEmneside
Regler for adskillelse af fugle -og fjerkræarterRegler for adskillelse af fugle -og fjerkræarterhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Fugleinfluenza-og-regler-for-adskillelse-af-arter.aspx02331aspx0htmlEmneside
Aviær Influenza - retningslinjer for udstedelse af certifikater til tredjelandeAviær Influenza - retningslinjer for udstedelse af certifikater til tredjelandehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Aviaer-Influenza-retningslinier-for-udstedelse-af-certifikater-til-tredjelande.aspx019227aspx0htmlEmneside
Fugleinfluenza hos hobbyfjerkræFugleinfluenza hos hobbyfjerkræhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Hobbyfjerkræ-og-fugleinfluenza.aspx02363aspx0htmlEmneside
Forebyggende beskyttelsesforanstaltninger mod fugleinfluenzaForebyggende beskyttelsesforanstaltninger mod fugleinfluenzahttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Forebyggende-beskyttelsesforanstaltninger-mod-fugleinfluenza.aspx02320aspx0htmlEmneside
Fugleinfluenza-udbrud i DanmarkFugleinfluenza-udbrud i Danmarkhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Sidste-nyt-om-fugleinfluenza.aspx02601aspx0htmlEmneside
Overvågning for fugleinfluenzaOvervågning for fugleinfluenzahttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Overvaagning-for-fugleinfluenza.aspx019230aspx0htmlEmneside
FugleinfluenzaFugleinfluenzahttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Fugleinfluenza.aspx02327aspx0htmlEmneside

Ændret 30. november 2018