Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Overvågning for fugleinfluenza i fjerkræ og opdrættet fjervildt

Her kan du læse om, hvordan fjerkræ- og fuglehold sikres bedst muligt mod smitte med fugleinfluenza.

​​​​​Overvågningen for fugleinfluenza skal sikre, at smitte med fugleinfluenza i ​et fjerkræ- eller fuglehold bliver opdaget så hurtigt som muligt. Det begrænser smittespredningen og omkostningerne ved bekæmpelsen.​

Hvornår skal man kontakte Fødevarestyrelsen
Man har pligt til straks at konta​kte Fødevarestyrelsen ved følgende specifikke hændelser i et fjerkræ- eller fuglehold:

 

I erhvervsfjerkræhold:

 • Et fald i indtagelsen af foder eller vand på over 20 % inden for et døgn
 • Et fald i ægproduktionen, udover det normale produktionsniveau, på samlet over 5 % i mere end 2 dage
 • En overdødelighed på 3 ​% i løbet af 3 dage i forhold til den forventede dødelighed for den pågældende fjerkrætype og alder

I hobbyfjerkræhold:

 • Væsentligt fald i foder- eller vandindtagelsen
 • Væsentligt fald i ægproduktionen
 • Usædvanlig dødelighed
Hvornår skal man kontakte praktiserende dyrlæge

Ved følgende sygdomstegn på fugleinfluenza i dit fjerkræ- eller fuglehold skal du kontakte en praktiserende dyrlæge:

 • Kraftigt ydelsesfald
 • Væsentlig forøget sygelighed eller dødelighed
 • Luft­vejs­symptomer
 • Øjenbetændelse med tåreflåd
 • Betændelse i hovedets husrum
 • Diarré og eventuelt væskeansamlinger
 • Blåfarvning af huden, især i hovedet
Svømme­fug­le viser kun svage el​ler ingen kliniske sympto­mer på smitte med fugleinfluenza.

Rutineovervågning for fugleinfluenza
Ejere af høns, kalkuner, ænder, gæs samt opdrættet fjervildt skal sørge for, at der rutinemæssigt inds​endes prøver til undersøgelse for fugleinfluenza, hvis de har mere end 100 stk. af sådanne dyr.

Rutineovervågnin​​gen omfatter:
 • Centralopdrætningsflokke på avlsvirksomheder, centralopdrætnings- og opdrætningsvirksomheder (hønniker) med mere end 100 stk. høns.
 • Konsumægsvirksomheder med mere end 100 stk. udegående konsumægshøns.
 • Slagtekyllingevirksomheder med mere end 100 stk. udegående slagtekyllinger.
 • Avls-, centralopdrætnings- og formeringsvirksomheder med mere end 100 stk. kalkuner.
 • Slagtekalkunvirksomheder med mere end 100 stk. slagtekalkuner.
 • Avls-, centralopdrætnings eller formeringsvirksomheder med mere end 100 stk. ænder eller gæs.
 • Slagteands- eller slagtegåsvirksomhed med mere end 100 stk. udegående slagteænder, herunder gråænder til slagtning og/eller slagtegæs.
 • Besætninger med mere end 100 stk. gråænder.
 • Besætninger med mere end 100 stk. fasaner og agerhøns inkl. stenhøns og rødhøns.
 • Besætninger, hvorf​ra der omsættes (handles), og hvor der på omsætningstidspunktet findes mere end 100 stk. fjerkræ eller opdrættet fjervildt.
Hvilke prøver og antal prøver der skal udtages, står i bekendtgørelse om pligt til overvågning for aviær influenza hos fjerkræ og opdrættet fjervildt (se under "Lovgivning").

Se vejledning til udtagning og indsendelse af fugleinfluenza-rutineprøver

Købere skal have en informationsskrivelse (attest)

Ved handel med fjerkræ:​

Handler man med fjerkræ og har mere​​ end 100 dyr på omsætningstidspunktet, skal dyrene være ledsaget af en attest - en informationsskrivelse. Informationsskrivelsen skal være udfyldt og underskrevet af sælger og skal indeholde oplysninger om, at besætningen inden for de seneste 3 måneder har været undersøgt for fugleinfluenza med et negativt resultat.


Ved handel med opdrættet fjervildt

Handler man med opdrættet fjervildt og har mere end 100 dyr på omsætningstidspunktet, skal dyrene være ledsaget af en attest - en informationsskrivelse. Informationsskrivelsen skal være udfyldt og underskrevet af sælger og skal indeholde oplysninger om, at besætningen inden for de seneste 2 måneder har været undersøgt for fugleinfluenza med et negativt resultat.​


Lovstof og regler

Ændret 19. juli 2021