Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Overvågning for fugleinfluenza i fjerkræ

Her kan du læse om, hvordan fjerkræ- og fuglehold sikres bedst muligt mod smitte med fugleinfluenza og om overvågning for sygdommen.

Bemærk, at pr. 1. februar 2022 er der trådt nye regler i kraft om rutineovervågning for fugleinfluenza.

​​​​​​​​​Overvågningen for fugleinfluenza skal sikre, at smitte med fugleinfluenza i ​et fjerkræ- eller fuglehold bliver opdaget så hurtigt som muligt. Det begrænser smittespredningen og omkostningerne ved bekæmpelsen.​

Hvornår skal man kontakte Fødevarestyrelsen
Man har pligt til straks at konta​kte Fødevarestyrelsen ved følgende specifikke hændelser i et fjerkræ- eller fuglehold:

 

I erhvervsfjerkræhold:

 • Et fald i indtagelsen af foder eller vand på over 20 % inden for et døgn
 • Et fald i ægproduktionen, udover det normale produktionsniveau, på samlet over 5 % i mere end 2 dage
 • En overdødelighed på 3 ​% i løbet af 3 dage i forhold til den forventede dødelighed for den pågældende fjerkrætype og alder

I hobbyfjerkræhold:

 • Væsentligt fald i foder- eller vandindtagelsen
 • Væsentligt fald i ægproduktionen
 • Usædvanlig dødelighed
Hvornår skal man kontakte praktiserende dyrlæge

Ved følgende sygdomstegn på fugleinfluenza i dit fjerkræ- eller fuglehold skal du kontakte en praktiserende dyrlæge:

 • Kraftigt ydelsesfald
 • Væsentlig forøget sygelighed eller dødelighed
 • Luft­vejs­symptomer
 • Øjenbetændelse med tåreflåd
 • Betændelse i hovedets husrum
 • Diarré og eventuelt væskeansamlinger
 • Blåfarvning af huden, især i hovedet
Svømme­fug­le viser kun svage el​ler ingen kliniske sympto­mer på smitte med fugleinfluenza.

Rutineovervågning for fugleinfluenza (aviær influenza)​

V​​irksomheder med over 100 stk. fjerkræ af typen vagtler og andefugle er omfattet af overvågningen. Ved andefugle forstås avls- og slagteænder, gæs og gråænder. 

Virksomheder, der på et hvilket som helst tidspunkt i løbet af året, har mere end 100 stk. fjerkræ af de ovenfor nævnte typer, er omfattet af kravet om overvågning.


Rutineovervågningen omfatter:

 • Avls-, centralopdrætnings eller formeringsvirksomheder med mere end 100 stk. ænder eller gæs.
 • Slagteands- eller slagtegåsvirksomhed med mere end 100 stk. udegående slagteænder, herunder gråænder til slagtning og/eller slagtegæs.
 • Besætninger med mere end 100 stk. gråænder.
 • Besætninger med mere end 100 stk. vagtler.
Hvilke prøver og antal prøver der skal udtages, står i bekendtgørelse om  overvågning for aviær influenza hos fjerkræ (se under "Lovgivning").

Se vejledning til udtagning og indsendelse af fugleinfluenza-rutineprøver

​Dokumentation for test i forbindelse med flyting

Ved flytning af fjerkræ:

Virksomheder, der flytter fjerkræ fx i forbindelse med salg, skal kunne dokumentere, at der er udtaget overvågningsprøver i henhold til reglerne. Fjerkræet skal ledsages af denne dokumentation ved flytningen. Prøveresultaterne må højest være to måneder gamle på tidspunktet for flytningen.


Lovstof og reglerÆndret 31. januar 2022