Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Overvågning og bekæmpelse af sygdomme

Fødevarestyrelsen overvåger og bekæmper alvorlige sygdomme og infektioner hos husdyr og vildtlevende dyr.

Overvågningen af de danske dyr sker for at komme sygdomsudbrud i forkøbet. Sker der alligevel sygdomsudbrud, har Fødevarestyrelsen et veterinært beredskab, som gør alt for at bekæmpe sygdommen og hindre smitte i at sprede sig.

Overvågning og bekæmpelse sker efter internationale regler og retningslinjer fastsat i EU og Verdensorganisationen for dyresundhed (OIE). Reglerne er udmøntet i den danske lovgivning og tilpasset danske forhold.

Animal Health in Denmark 

Fødevarestyrelsen udgiver engelsksprogede årsberetninger om husdyrsundheden i Danmark.  Årsberetningen beskriver bl.a. udviklingen i sundhedstilstanden hos husdyr i Danmark, beskyttelse og beredskab samt resultater fra danske overvågningsprogrammer. Du kan finde årsberetningerne ved at søge på dem i Fødevarestyrelsens publikationsdatabase.

Søg 'Animal Health in Denmark' i publikationsdatabasen

Link til publikationsdatabasen

Relevante links 

EU-kommissionen, dyresygdomme

EU-kommissionen, fødevaresikkerhed (salmonella og kogalskab/BSE)

OIE - Verdensorganisationen for dyresundhed (på engelsk)

Oversigt over anmeldepligtige sygdomme

Bekendtgørelse af lov om hold af dyr

Bekendtgørelse om lister over smitsomme sygdomme til lov om hold af dyr og anmeldepligt af sygdommene

 
Ændret 22. juli 2021