Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Oversvømmelse i fødevarevirksomheden

Hvis en fødevarevirksomhed har haft oversvømmelse i sine lokaler efter voldsomme regnskyl og skybrud, kan det være nødvendigt at kassere nogle af fødevarerne og gøre grundigt rent.

​Det vand, der kommer ind i en fødevarevirksomhed ved en oversvømmelse, er ofte en blanding af overfladevand og vand fra oversvømmede kloakker. Vandet kan derfor være sundhedsskadeligt og fyldt med bl.a. sygdomsbakterier, virus og parasitter, som kan komme over på fødevarerne. 

Fødevarevirksomheden skal sikre sig, at oversvømmelsen ikke går ud over fødevaresikkerheden, og træffe forholdsregler, alt efter om oversvømmelsen har ramt serveringslokaler, produktionsområder eller opbevaringslokaler.

 
Grundig rengøring efter oversvømmelse
Hvis din virksomhed er blevet oversvømmet, skal lokalerne først tømmes for vand. 

I både serveringslokaler, produktionsområder og opbevaringslokaler skal virksomheden gøre:
  • Gulve og vægge gøres grundigt rent.
  • Borde, anretterområder og andre flader, der kommer i kontakt med fødevarer, grundigt rent med vand og sæbe, desinficere og efterskylle med rent vand.
  • Udstyr og inventar gøres grundigt rent med vand og sæbe, desinficere og efterskylle med rent vand.
Hvis fødevarer har været i kontakt med kloak- eller overfladevand
Hvis fødevarer og drikkevarer har været i kontakt med kloak- eller overfladevand:
  • Skal virksomheden kassere uemballerede spiseklare fødevarer, fx frugt, salat og andre grøntsager, samt andre fødevarer, der ikke er emballeret i vandtæt emballage.
  • Virksomheden kan bruge intakt konserves og uåbnede flasker, hvis de vaskes grundigt i rent vand med desinfektionsmiddel (fx 2 dl Klorin eller Rodalon pr. 5 liter vand) og efterskylles med rent vand. Men virksomheden skal kassere fødevarer i emballage, der ikke kan vaskes og desinficeres, hvis varerne har været i kontakt med forurenet vand. Bakterier og virus er bitte små og kan gemme sig steder på  dåser og flasker, hvor det kan være svært at komme til med skurebørsten, fx under skruelåg og folien om halsen på en vin. Virksomheden skal derfor vurdere i det konkrete tilfælde, om det er realistisk at rengøre og desinficere den forurenede mængde af konserves og flasker. 

Der skal tages højde for eventuelle etiketter med obligatoriske mærkningsoplysninger, der enten er faldet af eller hvor teksten er blevet utydelig i forbindelse med oversvømmelsen/rengøringen. Virksomheden skal i det enkelte tilfælde vurdere konkret, hvordan der skal rettes op på den manglende mærkning, idet det afhænger af, hvad der er for en virksomhed, hvilken type varer m.v.

Hvis det f.eks. er varer i en butik, der skal sælges færdigpakkede til den endelige forbruger, så skal der sættes fuld mærkning på varerne igen. Men hvis det f.eks. er varer i en restaurant, er det tilstrækkeligt, at virksomhederne har mærkningsoplysningerne i et handelsdokument og kan kæde dem sammen med de pågældende varer. 

Forurening af drikkevand i fødevarevirksomheder
Hvis virksomheden har problemer med forurening af drikkevandet i hanerne, fx efter voldsomme regnskyl, skal virksomheden straks stoppe med at bruge det forurenede vand. I nogle situationer kan virksomheden dog koge vandet og bruge det til fødevarer, opvask og rengøring. Det kan også ske, at drikkevand er forurenet med rester af pesticider.
 
 
Læs mere på andre hjemmesider

Lovstof og regler

 


​ 
Ændret 11. november 2019