Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Overfladebehandling og lak

Overfladebehandlingsmidler er organiske materialer, der lægges som en kontinuert film på andre materialer for at beskytte dem eller som en barriere mellem materialet og fødevaren.

​Det kan være lakker, fx epoxylakker, maling, olie- eller paraffinlag, fernis, silikoner, metallag, teflon og emalje.

Overfladebehandlings​midler er sammensat af flere stoffer, og industrien oplyser, at de anvender ca. 1500-2000 forskellige stoffer. De sundhedsmæssige følger vil afhænge af de konkrete stoffer, der kan migrere.​

Overfladebehandling og lak på fødevarekontaktmaterialer må ikke give anledning til afsmitning af smag, lugt eller stoffer i sundhedsskadelige mængder til fødevarer (artikel 3 i forordning 1935/2004).

Bisphenol A i lak og overfladebehandlingsmidler til fødevarekontaktmaterialer
Lakker og overfladebehandlingsmidler fremstillet med bisphenol A skal leve op til kravene i forordning 2018/213. Denne fastsætter en grænseværdi for afsmitning af bisphenol A til fødevarer på 50 mikrogram/kg fødevare og et forbud mod afsmitning af bisphenol A fra fødevarekontaktmaterialer til fødevarer særligt rettet til spæd- og småbørn.

Europarådets vejledning om overfladebehandling af fødevarekontaktmaterialer
Europarådet har udarbejdet en “Resolution on coatings” om overfladebehandlinger bestemt til kontakt med fødevarer.

Europarådets “Resolution on coatings”​​

Resolutionen kan evt. bruges som vejledning ved vurdering af et konkret produkt. Vær opmærksom på, at listen over stoffer i overfladebehandlingsmidler ikke er en positivliste over tilladte stoffer. Den kan kun bruges som en støtte til en egentlig vurdering. Det fremgår af listen over monomerer og additiver, om stofferne er sundhedsmæssigt vurderet af EFSA (den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet).

Overfladebehandling til fødevarekontaktmaterialer (FKM) af træ
Olier og andre overfladebehandlingsmidler til FKM af træ skal overholde de generelle regler i rammeforordning 1935/2004. Producenten eller importøren skal bl.a. sikre, at olien ikke giver anledning til afsmitning af stoffer til fødevarer i sundhedsskadelige mængder. Dette skal dokumenteres i materialets overensstemmelseserklæring og baggrundsdokumentation, ligesom for alt andet FKM på det danske marked.

Produktet skal være mærket med, at det er egnet til brug på overflader, der kommer i kontakt med fødevarer, fx køkkenborde, træskåle og skærebrætter. Brugeren af olien skal have den nødvendige information om brugen af olien, fx information om egnet anvendelse, temperatur og hærdningstid.

Fødevarestyrelsens leksikonside om træ

Ændret 17. maj 2022