Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Overførbar gastroenteritis

Overførbar gastroenteritis (TGE) er en meget smitsom tarmbetændelse hos svin i alle aldre. Sygdommen forårsages af et coronavirus.

TGE findes over det meste af ve​​​​rden, men TGE-virus er aldri​g fundet i Danmark.

Inkubationstiden (den tid, der g​år, fra dyret bliver smittet, til det viser tegn på sygdom) er kort, omkring 24 timer.

TGE rammer smågrisene hårdest. Der ses diarré, som er vandig, ildelugtende og ofte grønlig, samt brækninger. Dyret lider af voldsom tørst. Jo yngre de smittede dyr er, jo hurtigere vil de blive sløje. Dyrene bliver hurtigt dehydrerede og vil dø inden for 2 døgn. Dødeligheden hos helt små grise ligger på mellem 90-100 %. Hos ældre grise er den væsentligt lavere.

Ved obduktion ses tyndtarmen luftudspilet, tyndvæ​​gget og bleg.

 
Smittespredning
TGE-virus er specifik for svin. Virus viser god ​modstandskraft mod lave temperaturer, men inaktiveres ved sollys og varme. I frosne produkter vil TGE-virus være smittefarlig i flere år.
 
Virus udskilles i høje koncentra​tioner med afføringen. Spredningen sker ved kontakt med afføring og bræk. Sygdommen kan muligvis også smitte via luften, idet virus også kan findes i lunger og udåndingsluft. En besætning vil være gennemsmittet inden en uge.
 
TGE spredes ved handel med svin eller ved indirekte kontakt med forurenede materialer, såsom fodtøj, redskaber, transportvogne o.lign.
 
Behandling, bekæmpelse og kontrol
TGE kan ikke behandles. I lande, hvor sygdommen forekommer, søger man at kontrollere denne ved kontrol med søer omkring faringen, eller ved ligefrem at smitte søer og gylte, så der gennem kontrolleret sygdom opnås immunitet, der gives videre til smågrisene via råmælken.
 
Det er i Danmark forbudt at vaccinere mod TGE.
 
Lovstof og regler
​ 
Ændret 7. oktober 2022