Denne hjemmeside bruger cookies til statistik og adgang til deling på de sociale medier med AddThis.

Læs mere i vores cookie FAQ.

Du er her:

Overbrusningsanlæg eller tilsvarende anordning i svinestalde

Et overbrusningsanlæg er et anlæg, der kan sænke temperaturen hos grise, så grisenes varmebelastning nedsættes.

​​​​​​Svin har kun ganske få svedkirtler og er nødt til at regulere kropstemperaturen på andre måder end ved at svede. Der er i lovgivningen derfor krav om installering af et overbrusningsanlæg eller en tilsvarende anordning.

Svins varmeudveksling med omgivelserne under typiske danske, indendørs forhold forøges ved at:

  • sænke lufttemperaturen
  • ​gøre grisene våde
  • øge lufthastigheden
  • installere anordninger, som ved kontakt øger varmeledningen

Ved hensigtsmæssig brug af anordninger baseret på disse afkølingsprincipper må det forventes, at kravet om regulering af svins kropstemperatur opfyldes. 

Hensigtsmæssig brug forudsætter, at der tages hensyn til et vekslende behov for afkøling og varme hen over døgnet og årstiderne.

Hvis en anordning ikke kan sænke temperaturen hos grisene tilstrækkeligt, bør der om nødvendigt suppleres med en anordning til yderligere afkøling, således at grisenes varmebelastning kan nedsættes. 

 
Hvilke dyr er omfattet af kravet om overbrusningsanlæg?
Kravet om installering af overbrusningsanlæg eller tilsvarende anordning gælder for:
  • smågrise over 20 kg samt avls- og slagtesvin (§ 4 i Lov nr. 465 af 15/05/2014)
  • drægtige søer og gylte i løsdriftssystemer (§ 8 i Lov nr. 77 af 21/01/2015​)
Hvilke anordninger lever op til kravet om overbrusningsanlæg?
Kravet anses som udgangspunkt for at være overholdt, hvis der bruges et overbrusningsanlæg eller en anden anordning, som kan regulere dyrenes kropstemperatur med samme effekt som et overbrusningsanlæg. 

Den enkelte landmand kan inden for disse rammer vælge den tekniske løsning, som passer bedst til den konkrete staldindretning.
 
Fødevarestyrelsen kan ikke fore​tage en egentlig godkendelse af anordninger. Det afhænger derfor af en konkret vurdering i det enkelte tilfælde, om en anden type anordning end overbrusningsanlæg kan betragtes som egnet.
 
Hvordan vurderes de termiske forhold i stalden?
Under myndighedernes velfærdskontrolbesøg kontrolleres det, om der er installeret en anordning i stalden, som kan regulere svinenes kropstemperatur. I den forbindelse foretager kontrollanten en vurdering af, om de termiske forhold i stalden er tilfredsstillende.
 
Kontrollanten kan bl.a. kigge på følgende forhold:
  • Staldtemperatur. Som tommelfingerregel bør temperaturen i stalden ikke overstige 22° C. Men om svinene udsættes for varmebelastning ved højere temperaturer, afhænger også af andre staldforhold, som fx belægningsgrad og ventilation.
  • Åndedrætsfrekvens. Når temperaturen når over den øvre kritiske grænse, hvor grisene ikke længere kan opretholde kropstemperaturen alene ved at øge blodgennemstrøm-ningen i huden og ved at indtage stillinger, der mindsker eksponeringen for varme, stiger antallet af åndedrag per minut. Åndedrætsfrekvensen fortæller derfor, om grisene har det for varmt.
  • Hygiejne i stien. Ved temperaturer tæt på den øvre kritiske grænse begynder grisene at gøde og urinere på det faste gulv og derefter søle i det. Sølen i gødning og urin indikerer derfor, at grisene har det for varmt.
 ​
​​​​Læs mere

 

 

DyreforsøgstilsynetDyreforsøgstilsynethttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Dyr/dyrevelfaerd/Dyreforsoegstilsynethttps://www.foedevarestyrelsen.dk/PublishingImages/logo.png02146aspx0htmlEmneside
Udvalget for Forsøgsdyr og AlternativerUdvalget for Forsøgsdyr og Alternativerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Dyr/dyrevelfaerd/Udvalget_for_forsoegsdyr_og_alternativerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/PublishingImages/logo.png02143aspx0htmlEmneside
Danmarks 3R-CenterDanmarks 3R-Centerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Dyr/dyrevelfaerd/Danmarks_3R_Centerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/PublishingImages/logo.png02144aspx0htmlEmneside
Fødevarestyrelsens dyreforsøgsstrategiFødevarestyrelsens dyreforsøgsstrategihttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Foedevarestyrelsens_Dyreforsoegsstrategi.aspx018620aspx0htmlEmneside
Kontrol med dyrevelfærd - VejledningerKontrol med dyrevelfærd - Vejledningerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Kontrol-med-dyrevelfaerd-Vejledninger.aspx019215aspx0htmlEmneside
Det Dyreetiske RådDet Dyreetiske Rådhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Dyreetisk-Raad.aspx018677aspx0htmlEmneside
Tilladte hundekenneler, hundehandlere, hundeinternater og hundepensionerTilladte hundekenneler, hundehandlere, hundeinternater og hundepensionerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Tilladte_hundekenneler_hundehandlere_hundeinternater_og_hundepensioner.aspx019234aspx0htmlEmneside
Kontrol med dyrevelfærdKontrol med dyrevelfærdhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Velfærdskontrol.aspx02685aspx0htmlEmneside
Pasningsvejledning - Sådan passer du dit kæledyrPasningsvejledning - Sådan passer du dit kæledyrhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Pasningsvejledning.aspx011563aspx0htmlEmneside
DyrevelfærdspuljenDyrevelfærdspuljenhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Dyrevelfaerdspuljen.aspx018616aspx0htmlEmneside
Svins opvækstSvins opvæksthttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Svinekød.aspx02642aspx0htmlEmneside
Slagtekyllingers opvækstSlagtekyllingers opvæksthttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Kyllingekød.aspx02465aspx0htmlEmneside
DyrevelfærdsansvarligDyrevelfærdsansvarlighttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Dyrevelfærdsansvarlig.aspx02253aspx0htmlEmneside
Kvægs opvækstKvægs opvæksthttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Kalvekød-og-oksekød.aspx02436aspx0htmlEmneside
Herreløse katteHerreløse kattehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Herreloese-katte.aspx02356aspx0htmlEmneside
Æglæggende høners opvækstÆglæggende høners opvæksthttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Æglæggende-høns'-opvækst.aspx02163aspx0htmlEmneside
Fremvisning af dyr i cirkus, forlystelsesparker m.m.Fremvisning af dyr i cirkus, forlystelsesparker m.m.https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Fremvisning-af-dyr-i-cirkus,-forlystelsesparker-m-m.aspx02325aspx0htmlEmneside
VildtopdrætVildtopdræthttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Vildtopdræt.aspx02692aspx0htmlEmneside
Forhold for dyr under transportForhold for dyr under transporthttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Forhold-for-dyr-under-transport.aspx02322aspx0htmlEmneside
Udegående dyrUdegående dyrhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Udegaaende-dyr.aspx017676aspx0htmlEmneside
Målrettet dyrevelfærdsindsatsMålrettet dyrevelfærdsindsatshttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Maalrettet_dyrevelfaerdsindsats.aspx02481aspx0htmlEmneside
Skuldersår hos svinSkuldersår hos svinhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Skuldersår-hos-svin.aspx02605aspx0htmlEmneside
Spørgsmål og svar om dyrevelfærdsindekserSpørgsmål og svar om dyrevelfærdsindekserhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Spoergsmaal-og-svar-om-dyrevelfaerdsindekser.aspx018851aspx0htmlEmneside
Grænseværdier for dødelighed hos svin og kvægGrænseværdier for dødelighed hos svin og kvæghttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Graensevaerdier-for-doedelighed-hos-svin-og-kvaeg.aspx018651aspx0htmlEmneside
Dyrevelfærdsindekser for kvæg og svinDyrevelfærdsindekser for kvæg og svinhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Udvikling-af-nationale-dyrevelfaerdsindekser-for-kvaeg-og-svin.aspx018672aspx0htmlEmneside
Danish animal welfare indices for cattle and pigsDanish animal welfare indices for cattle and pigshttps://www.foedevarestyrelsen.dk/english/Animal/AnimalWelfare/Pages/Developing-Danish-animal-welfare-indices-for-cattle-and-pigs.aspx08524aspx0htmlTopics
Dyreforsøgstilsynet - Ansøgning og indberetningDyreforsøgstilsynet - Ansøgning og indberetninghttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Dyr/dyrevelfaerd/Dyreforsoegstilsynet/Sider/Ansoegning-og-indberetning.aspx012051aspx0htmlEmneside
Dyreforsøgstilsynet - StatistikDyreforsøgstilsynet - Statistikhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Dyr/dyrevelfaerd/Dyreforsoegstilsynet/Sider/Statistik.aspx012054aspx0htmlEmneside

Ændret 16. maj 2018