Denne hjemmeside bruger cookies til statistik og adgang til deling på de sociale medier med AddThis.

Læs mere i vores cookie FAQ.

Du er her:

Overbrusningsanlæg eller tilsvarende anordning i svinestalde

Et overbrusningsanlæg er et anlæg, der kan sænke temperaturen hos grise, så grisenes varmebelastning nedsættes.

​​​​​​Svin har kun ganske få svedkirtler og er nødt til at regulere kropstemperaturen på andre måder end ved at svede. Der er i lovgivningen derfor krav om installering af et overbrusningsanlæg eller en tilsvarende anordning.

Svins varmeudveksling med omgivelserne under typiske danske, indendørs forhold forøges ved at:

  • sænke lufttemperaturen
  • ​gøre grisene våde
  • øge lufthastigheden
  • installere anordninger, som ved kontakt øger varmeledningen

Ved hensigtsmæssig brug af anordninger baseret på disse afkølingsprincipper må det forventes, at kravet om regulering af svins kropstemperatur opfyldes. 

Hensigtsmæssig brug forudsætter, at der tages hensyn til et vekslende behov for afkøling og varme hen over døgnet og årstiderne.

Hvis en anordning ikke kan sænke temperaturen hos grisene tilstrækkeligt, bør der om nødvendigt suppleres med en anordning til yderligere afkøling, således at grisenes varmebelastning kan nedsættes. 

 
Hvilke dyr er omfattet af kravet om overbrusningsanlæg?
Kravet om installering af overbrusningsanlæg eller tilsvarende anordning gælder for:
  • smågrise over 20 kg samt avls- og slagtesvin (§ 4 i Lov nr. 465 af 15/05/2014)
  • drægtige søer og gylte i løsdriftssystemer (§ 8 i Lov nr. 77 af 21/01/2015​)
Hvilke anordninger lever op til kravet om overbrusningsanlæg?
Kravet anses som udgangspunkt for at være overholdt, hvis der bruges et overbrusningsanlæg eller en anden anordning, som kan regulere dyrenes kropstemperatur med samme effekt som et overbrusningsanlæg. 

Den enkelte landmand kan inden for disse rammer vælge den tekniske løsning, som passer bedst til den konkrete staldindretning.
 
Fødevarestyrelsen kan ikke fore​tage en egentlig godkendelse af anordninger. Det afhænger derfor af en konkret vurdering i det enkelte tilfælde, om en anden type anordning end overbrusningsanlæg kan betragtes som egnet.
 
Hvordan vurderes de termiske forhold i stalden?
Under myndighedernes velfærdskontrolbesøg kontrolleres det, om der er installeret en anordning i stalden, som kan regulere svinenes kropstemperatur. I den forbindelse foretager kontrollanten en vurdering af, om de termiske forhold i stalden er tilfredsstillende.
 
Kontrollanten kan bl.a. kigge på følgende forhold:
  • Staldtemperatur. Som tommelfingerregel bør temperaturen i stalden ikke overstige 22° C. Men om svinene udsættes for varmebelastning ved højere temperaturer, afhænger også af andre staldforhold, som fx belægningsgrad og ventilation.
  • Åndedrætsfrekvens. Når temperaturen når over den øvre kritiske grænse, hvor grisene ikke længere kan opretholde kropstemperaturen alene ved at øge blodgennemstrøm-ningen i huden og ved at indtage stillinger, der mindsker eksponeringen for varme, stiger antallet af åndedrag per minut. Åndedrætsfrekvensen fortæller derfor, om grisene har det for varmt.
  • Hygiejne i stien. Ved temperaturer tæt på den øvre kritiske grænse begynder grisene at gøde og urinere på det faste gulv og derefter søle i det. Sølen i gødning og urin indikerer derfor, at grisene har det for varmt.
 ​
​​​​Læs mere

 

 

DyreforsøgstilsynetDyreforsøgstilsynethttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Dyr/dyrevelfaerd/Dyreforsoegstilsynethttps://admin.foedevarestyrelsen.dk/PublishingImages/logo.png040934aspx0htmlEmneside
Udvalget for Forsøgsdyr og AlternativerUdvalget for Forsøgsdyr og Alternativerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Dyr/dyrevelfaerd/Udvalget_for_forsoegsdyr_og_alternativerhttps://admin.foedevarestyrelsen.dk/PublishingImages/logo.png040931aspx0htmlEmneside
Danmarks 3R-CenterDanmarks 3R-Centerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Dyr/dyrevelfaerd/Danmarks_3R_Centerhttps://admin.foedevarestyrelsen.dk/PublishingImages/logo.png040932aspx0htmlEmneside
Halekupering af svinHalekupering af svinhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Halekupering-af-svin.aspx05116aspx0htmlEmneside
Fødevarestyrelsens dyreforsøgsstrategiFødevarestyrelsens dyreforsøgsstrategihttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Foedevarestyrelsens_Dyreforsoegsstrategi.aspx040091aspx0htmlEmneside
Kontrol med dyrevelfærd - VejledningerKontrol med dyrevelfærd - Vejledningerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Kontrol-med-dyrevelfaerd-Vejledninger.aspx040252aspx0htmlEmneside
Det Dyreetiske RådDet Dyreetiske Rådhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Dyreetisk-Raad.aspx040026aspx0htmlEmneside
Tilladte hundekenneler, hundehandlere, hundeinternater og hundepensionerTilladte hundekenneler, hundehandlere, hundeinternater og hundepensionerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Tilladte_hundekenneler_hundehandlere_hundeinternater_og_hundepensioner.aspx040476aspx0htmlEmneside
Kontrol med dyrevelfærdKontrol med dyrevelfærdhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Velfærdskontrol.aspx040518aspx0htmlEmneside
Pasningsvejledning - Sådan passer du dit kæledyrPasningsvejledning - Sådan passer du dit kæledyrhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Pasningsvejledning.aspx040371aspx0htmlEmneside
DyrevelfærdspuljenDyrevelfærdspuljenhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Dyrevelfaerdspuljen.aspx040032aspx0htmlEmneside
Svins opvækstSvins opvæksthttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Svinekød.aspx040469aspx0htmlEmneside
Slagtekyllingers opvækstSlagtekyllingers opvæksthttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Kyllingekød.aspx040269aspx0htmlEmneside
Herreløse katteHerreløse kattehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Herreloese-katte.aspx040145aspx0htmlEmneside
DyrevelfærdsansvarligDyrevelfærdsansvarlighttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Dyrevelfærdsansvarlig.aspx040030aspx0htmlEmneside
Kvægs opvækstKvægs opvæksthttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Kalvekød-og-oksekød.aspx040231aspx0htmlEmneside
Æglæggende høners opvækstÆglæggende høners opvæksthttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Æglæggende-høns'-opvækst.aspx039917aspx0htmlEmneside
Fremvisning af dyr i cirkus, forlystelsesparker m.m.Fremvisning af dyr i cirkus, forlystelsesparker m.m.https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Fremvisning-af-dyr-i-cirkus,-forlystelsesparker-m-m.aspx040109aspx0htmlEmneside
VildtopdrætVildtopdræthttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Vildtopdræt.aspx040527aspx0htmlEmneside
Forhold for dyr under transportForhold for dyr under transporthttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Forhold-for-dyr-under-transport.aspx040105aspx0htmlEmneside
Udegående dyrUdegående dyrhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Udegaaende-dyr.aspx040490aspx0htmlEmneside
Målrettet dyrevelfærdsindsatsMålrettet dyrevelfærdsindsatshttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Maalrettet_dyrevelfaerdsindsats.aspx040290aspx0htmlEmneside
Skuldersår hos svinSkuldersår hos svinhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Skuldersår-hos-svin.aspx040431aspx0htmlEmneside
Spørgsmål og svar om dyrevelfærdsindekserSpørgsmål og svar om dyrevelfærdsindekserhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Spoergsmaal-og-svar-om-dyrevelfaerdsindekser.aspx040444aspx0htmlEmneside
Grænseværdier for dødelighed hos svin og kvægGrænseværdier for dødelighed hos svin og kvæghttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Graensevaerdier-for-doedelighed-hos-svin-og-kvaeg.aspx040137aspx0htmlEmneside
Dyrevelfærdsindekser for kvæg og svinDyrevelfærdsindekser for kvæg og svinhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Udvikling-af-nationale-dyrevelfaerdsindekser-for-kvaeg-og-svin.aspx040508aspx0htmlEmneside
Danish animal welfare indices for cattle and pigsDanish animal welfare indices for cattle and pigshttps://www.foedevarestyrelsen.dk/english/Animal/AnimalWelfare/Pages/Developing-Danish-animal-welfare-indices-for-cattle-and-pigs.aspx049111aspx0htmlTopics
Dyreforsøgstilsynet - AnsøgningDyreforsøgstilsynet - Ansøgninghttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Dyr/dyrevelfaerd/Dyreforsoegstilsynet/Sider/Ansoegning-og-indberetning.aspx052668aspx0htmlEmneside
Dyreforsøgstilsynet - Dispensation fra uddannelseskravDyreforsøgstilsynet - Dispensation fra uddannelseskravhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Dyr/dyrevelfaerd/Dyreforsoegstilsynet/Sider/Dyreforsoegstilsynet-Dispensation-fra-uddannelseskrav.aspx02864aspx0htmlEmneside
Dyreforsøgstilsynet - StatistikindberetningDyreforsøgstilsynet - Statistikindberetninghttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Dyr/dyrevelfaerd/Dyreforsoegstilsynet/Sider/Statistik.aspx052672aspx0htmlEmneside

Ændret 16. maj 2018