Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Overbrusningsanlæg eller tilsvarende anordning i svinestalde

Et overbrusningsanlæg er et anlæg, der kan sænke temperaturen hos grise, så grisenes varmebelastning nedsættes.

​​​​​​Svin har kun ganske få svedkirtler og er nødt til at regulere kropstemperaturen på andre måder end ved at svede. Der er i lovgivningen derfor krav om installering af et overbrusningsanlæg eller en tilsvarende anordning.

Svins varmeudveksling med omgivelserne under typiske danske, indendørs forhold forøges ved at:

  • sænke lufttemperaturen
  • ​gøre grisene våde
  • øge lufthastigheden
  • installere anordninger, som ved kontakt øger varmeledningen

Ved hensigtsmæssig brug af anordninger baseret på disse afkølingsprincipper må det forventes, at kravet om regulering af svins kropstemperatur opfyldes. 

Hensigtsmæssig brug forudsætter, at der tages hensyn til et vekslende behov for afkøling og varme hen over døgnet og årstiderne.

Hvis en anordning ikke kan sænke temperaturen hos grisene tilstrækkeligt, bør der om nødvendigt suppleres med en anordning til yderligere afkøling, således at grisenes varmebelastning kan nedsættes. 

 
Hvilke dyr er omfattet af kravet om overbrusningsanlæg?
Kravet om installering af overbrusningsanlæg eller tilsvarende anordning gælder for:
  • smågrise over 20 kg samt avls- og slagtesvin (§ 4 i Lov nr. 56 af 11/01/2017)
  • drægtige søer og gylte i løsdriftssystemer (§ 8 i Lov nr. 49 af 11/01/2017​)
Hvilke anordninger lever op til kravet om overbrusningsanlæg?
Kravet anses som udgangspunkt for at være overholdt, hvis der bruges et overbrusningsanlæg eller en anden anordning, som kan regulere dyrenes kropstemperatur med samme effekt som et overbrusningsanlæg. 

Den enkelte landmand kan inden for disse rammer vælge den tekniske løsning, som passer bedst til den konkrete staldindretning.
 
Fødevarestyrelsen kan ikke fore​tage en egentlig godkendelse af anordninger. Det afhænger derfor af en konkret vurdering i det enkelte tilfælde, om en anden type anordning end overbrusningsanlæg kan betragtes som egnet.
 
Hvordan vurderes de termiske forhold i stalden?
Under myndighedernes velfærdskontrolbesøg kontrolleres det, om der er installeret en anordning i stalden, som kan regulere svinenes kropstemperatur. I den forbindelse foretager kontrollanten en vurdering af, om de termiske forhold i stalden er tilfredsstillende.
 
Kontrollanten kan bl.a. kigge på følgende forhold:
  • Staldtemperatur. Som tommelfingerregel bør temperaturen i stalden ikke overstige 22° C. Men om svinene udsættes for varmebelastning ved højere temperaturer, afhænger også af andre staldforhold, som fx belægningsgrad og ventilation.
  • Åndedrætsfrekvens. Når temperaturen når over den øvre kritiske grænse, hvor grisene ikke længere kan opretholde kropstemperaturen alene ved at øge blodgennemstrøm-ningen i huden og ved at indtage stillinger, der mindsker eksponeringen for varme, stiger antallet af åndedrag per minut. Åndedrætsfrekvensen fortæller derfor, om grisene har det for varmt.
  • Hygiejne i stien. Ved temperaturer tæt på den øvre kritiske grænse begynder grisene at gøde og urinere på det faste gulv og derefter søle i det. Sølen i gødning og urin indikerer derfor, at grisene har det for varmt.
 ​
​​​​Læs mere
Ændret 29. juli 2020