Denne hjemmeside bruger cookies til statistik og adgang til deling på de sociale medier med AddThis.

Læs mere i vores cookie FAQ.

Du er her:

Orientering til virksomheder vedrørende fund af ikke-EU-godkendt CDC Triffid FP967 hørfrø i EU

 

Fødevarevirksomheder, som importerer eller handler med hørfrø til fødevarer bør sikre sig, at hørfrø med oprindelse i Canada ikke indeholder genetisk modificeret hørfrø af typen CDC Triffid FP967.

Importer af hørfrø fra Canada vil fremover være ledsaget af et analysecertifikat udstedt af de canadiske myndigheder (Canadian Grain Commission), som dokumenterer, at partiet er testet fri for indhold af CDC Triffid FP967 hørfrø.

Baggrunden for certificeringsordningen er, at EU-medlemsstater i perioden september-november 2009 har rapporteret om flere fund af FP967-materiale i canadisk hørfrø. Påvisningerne har mest vedrørt fødevarer, som også enkelte partier af foder om omfattet. Niveauerne har været lave (omkring 0,01%).

CDC Triffid hør, som er tolerant over for sulfonylurea-baserede herbicider, er ikke godkendt til fødevare- og foderbrug i EU i henhold til forordning 1829/2003. Det er således forbudt, at markedsføre fødevarer og foder, herunder fødevare- og foderingredienser, som indeholder eller er fremstillet af denne type hørfrø i EU. 

Der er ifølge DTU Fødevareinstituttet ikke noget der tyder på, at de genmodificerede CDC Triffid hørfrø er sundhedsskadelige, men de er ikke godkendte til fødevare- og foderbrug i EU og markedsføringen heraf - selv i små mængder - er derfor ulovlig.

I Danmark er visse fødevarer, som indeholder de ulovlige hørfrø blevet trukket tilbage fra markedet.

CDC Triffid hørfrø kan lovligt dyrkes i Canada. Salget af frø til dyrkning er dog ophørt for flere år siden. De canadiske myndigheder undersøger derfor, hvordan FP967 hør er kommet ind i produktionskæden.

Nærmere oplysninger om det officielle analysecertifikat kan findes i den canadiske protokol for prøvetagning og testning, som er aftalt mellem EU-Kommissionen og de canadiske myndigheder.

 

 

Orientering til virksomheder om LL601-risOrientering til virksomheder om LL601-rishttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Orientering_til_virksomheder_om_LL601-ris.aspx018878aspx0htmlEmneside
Orientering til virksomheder om ikke-tilladt GMO i ris og risprodukter fra KinaOrientering til virksomheder om ikke-tilladt GMO i ris og risprodukter fra Kinahttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Orientering_om_ophaevelse af_foranstaltninger_vedr._LL-601-ris.aspx018876aspx0htmlEmneside
Indførsel af vareprøver – fødevarerIndførsel af vareprøver – fødevarerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Indførsel,-vareprøver,-fødevarer.aspx02400aspx0htmlEmneside
Oprindelsesangivelse for fødevarer fra Israel og israelsk besatte områderOprindelsesangivelse for fødevarer fra Israel og israelsk besatte områderhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Oprindelsesangivelse-for-foedevarer-fra-Israel-og-israelsk-besatte-omraader.aspx02533aspx0htmlEmneside
Privat ind- og udførsel af fødevarerPrivat ind- og udførsel af fødevarerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Privat-indførsel,-fødevarer.aspx02561aspx0htmlEmneside
Veterinærkontrolbekendtgørelsen, fødevarerVeterinærkontrolbekendtgørelsen, fødevarerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Veterinærbekendtgørelsen.aspx02687aspx0htmlEmneside
Ikke-animalske fødevarer under restriktion eller intensiveret kontrolIkke-animalske fødevarer under restriktion eller intensiveret kontrolhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Ikke-animalske-fødevarer-under-restriktion-eller-intensiveret-kontrol.aspx02373aspx0htmlEmneside
Maksimalgrænseværdier og importtolerancer for pesticidrester i fødevarer eller foderMaksimalgrænseværdier og importtolerancer for pesticidrester i fødevarer eller foderhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Maksimalgraensevaerdier-og-importtolerancer-for-pesticidrester-i-foedevarer-eller-foder.aspx02491aspx0htmlEmneside
Udpegede importkontrolsteder for ikke-animalske fødevarerUdpegede importkontrolsteder for ikke-animalske fødevarerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Udpegede-indgangssteder---ikke-animalske-foedevarer.aspx02676aspx0htmlEmneside
Restriktionsbekendtgørelse, fødevarerRestriktionsbekendtgørelse, fødevarerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Restriktionsbekendtgørelse,-fødevarer.aspx02578aspx0htmlEmneside

 

 

Ændret 23. maj 2017