Denne hjemmeside bruger cookies til statistik og adgang til deling på de sociale medier med AddThis.

Læs mere i vores cookie FAQ.

Du er her:

Orientering til virksomheder om ikke-tilladt GMO i ris og risprodukter fra Kina

EU-Kommissionen har i juni 2013 opdateret importrestriktionerne af ris og risprodukter fra Kina til fødevarer og foder. Bestemmelserne er indført for at sikre, at produkterne er fri for genetisk modificeret ris, der ikke er godkendt i EU.

​​Reglerne betyder, at den enkelte sending skal ledsages af en analyserapport for hvert parti og et sundhedscertifikat udstedt af de kinesiske myndigheder. Hvis papirerne ikke er i orden, risikerer det firma, der har købt produkterne, at skulle returnere sendingen til Kina eller destruere det.

 

Anmeld im​porten

I 2013 blev importrestriktionen (2011/884/EU) opdateret og mindre ændringer og præciseringer blev foretaget bl.a. vedr. forhåndsanmeldelse og produktgrupper (gennemførelsesafgørelse 2013/287/EU af 13. juni 2013).

Alle virksomheder, der importerer ris eller risprodukter fra Kina, som er omfattet af de toldkoder, der fremgår af beslutningens bilag I, skal give forhåndsanmeldelse om dato og tidspunkt for sendingens forventede fysiske ankomst til det udpegede indgangssted.

Der er i beslutningen fastsat følgende importbetingelser (Jf. artikel 4 i gennemførelsesafgørelse 2011/884/EU) for produkter omfattet af toldkoderne i bilag I i afgørelsen:
  1. Der skal foreligge analyserapport og sundhedscertifikat for hvert parti, der viser fraværet af genetisk modificeret ris.
  2. Alternativt skal der foreligge en erklæring der dokumenterer at fødevaren ikke indeholder, består af eller fremstillet af ris.
  3. Fødevarestyrelsen foretager prøveudtagning og analyse af 100% af partierne.
  4. Hver sending identificeres ved hjælp af kodenummeret på sundhedscertifikatet. 
Ved hver import sikrer Fødevarestyrelsen ved dokumentkontrol, at importbetingelserne er overholdt. Hvis produkterne ikke er ledsaget af sundhedscertifikat og analyserapport, skal sendingen returneres eller destrueres. Desuden udtager Fødevarestyrelsen en prøve af hvert parti til analyse for indhold af ikke-godkendt genetisk modificeret materiale.

Forsendelsen kan først videresælges, når alle partier efter prøveudtagning og analyse er fundet i orden. Alle omkostninger forbundet med Fødevarestyrelsens kontrol skal virksomheden betale.

Myndighederne kan herudover (jf. gennemførelsesafgørelse 2013/287/EU) udtage prøver af fødevarer og foderstoffer fra Kina, som indeholder ris, og som ikke er omfattet af de toldkoder, der fremgår af beslutningens bilag I. I så fald vil der ikke være krav om, at sendingen skal være ledsaget af de dokumenter, der er anført ovenfor. Virksomheden skal (jf. artikel 8 i gennemførelsesafgørelse 2011/884/EU) betale for kontrollen.
 
Regler 
Læs detaljerne vedrørende reglerne her: 
 
Med beslutning 2011/884/EU ophæves den tidligere Beslutning 2008/289/EF om særlige restriktioner for import af fødevarer og foder med indhold af Bt63-ris.

Tilsvarende regler er indført for foder. 

 
Læs mere
Lovstof
 

 

 

Orientering til virksomheder om LL601-risOrientering til virksomheder om LL601-rishttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Orientering_til_virksomheder_om_LL601-ris.aspx018878aspx0htmlEmneside
Orientering til virksomheder vedrørende fund af ikke-EU-godkendt CDC Triffid FP967 hørfrø i EUOrientering til virksomheder vedrørende fund af ikke-EU-godkendt CDC Triffid FP967 hørfrø i EUhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Orientering_til_virksomheder_om_CDC_Triffid_FP967.aspx018877aspx0htmlEmneside
Indførsel af vareprøver – fødevarerIndførsel af vareprøver – fødevarerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Indførsel,-vareprøver,-fødevarer.aspx02400aspx0htmlEmneside
Oprindelsesangivelse for fødevarer fra Israel og israelsk besatte områderOprindelsesangivelse for fødevarer fra Israel og israelsk besatte områderhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Oprindelsesangivelse-for-foedevarer-fra-Israel-og-israelsk-besatte-omraader.aspx02533aspx0htmlEmneside
Privat ind- og udførsel af fødevarerPrivat ind- og udførsel af fødevarerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Privat-indførsel,-fødevarer.aspx02561aspx0htmlEmneside
Veterinærkontrolbekendtgørelsen, fødevarerVeterinærkontrolbekendtgørelsen, fødevarerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Veterinærbekendtgørelsen.aspx02687aspx0htmlEmneside
Ikke-animalske fødevarer under restriktion eller intensiveret kontrolIkke-animalske fødevarer under restriktion eller intensiveret kontrolhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Ikke-animalske-fødevarer-under-restriktion-eller-intensiveret-kontrol.aspx02373aspx0htmlEmneside
Maksimalgrænseværdier og importtolerancer for pesticidrester i fødevarer eller foderMaksimalgrænseværdier og importtolerancer for pesticidrester i fødevarer eller foderhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Maksimalgraensevaerdier-og-importtolerancer-for-pesticidrester-i-foedevarer-eller-foder.aspx02491aspx0htmlEmneside
Udpegede importkontrolsteder for ikke-animalske fødevarerUdpegede importkontrolsteder for ikke-animalske fødevarerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Udpegede-indgangssteder---ikke-animalske-foedevarer.aspx02676aspx0htmlEmneside
Restriktionsbekendtgørelse, fødevarerRestriktionsbekendtgørelse, fødevarerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Restriktionsbekendtgørelse,-fødevarer.aspx02578aspx0htmlEmneside

 

 

Ændret 1. august 2017