Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Organiske miljøforureninger i fødevarer

I takt med den stigende industrialisering er der sket en forurening af miljøet og fødevarer.

​​​​​Visse stoffer blive​​r nedbrudt langsomt ​​i miljøet og forekommer i dag som forureninger i vores føde­varer.​

Eksempler på forureninger i fødevarer​

Traditionelt har opmærksomheden været rettet mod miljøforureninger som dioxiner og PCB eller tidlige​re anvendte pesticider som fx DDT.​

Læs mere om Dioxiner og PCB

Læs mere om DDT​

I de senere år er vi blevet opmærksomme på, at andre stoffer fra miljøet også kan føre til en forurening af vores fødevarer. Det drejer sig bl.a. om stoffer anvendt i industrien eller om hushold­nings­kemikalier, fx desinfektionsmidler og kosmetik. Dertil også PFOS som bioakkumuleres og har​ en hormonforstyr​rende indvirkning.

Læs mere om fluorstoffer i fødevarer

Det er vigtigt at​​ sætte ind overfor kilder til forureningen, især hvis indtaget af et stof nærmer sig grænseværdien.​​​​​

Internationalt samarbejde for sundere fødevarer 

For at vurdere et​ stofs påvirkning af sundheden er det nødvendigt at kende dets giftegenskaber og vide, i hvilke mængder det forekommer i fødevarer.

Internationalt samarbejder fødevaremyndighederne om at undersøge stoffernes sundhedsmæssige effekter og deres forekomst i fødevarerne.

For dioxiner har fødevaremyndighederne fastsat grænseværdier for de mest forurenede fødevarer. Samtidigt forsøger miljømyndighederne at reducere dioxinforureningen af miljøet.

Det samme er sket for tungmetaller som bly, cadmium og kviksølv.

Af organiske miljøforureninger kan du læse om hormonforstyrrende stoffer, PAH tjærestoffer, dioxin og PCB samt DDT.

Rapport om kemiske foru​reninger – Overvågningssystem for levnedsmidler 1993-1997. Rapport Del 2 

Ændret 29. september 2022