Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Opdræt af fjervildt

For opdræt af fjervildt gælder der særlige regler i relation til fugleinfluenza.

​​Reglerne i forbindelse med opdræt af fjervildt omhandler følgende punkter:

 • Udsætning af fjervildt
 • Handel med fjervildt
 • Indretning af løbegårde
 • Art-adskillelse
 • Overvågning for fugleinfluenza i fjerkræ og opdrættet fjervildt

Læs mere om punkterne på denne side, eller på nedenstående sider:

Gå til siden om fugleinfluenza og regler for adskillelse af arter og 
Gå til siden om overvågning af fugleinfluenza i fjerkræ og opdrættet fjervildt

Udsætning af fjervildt
Personer, der sætter fjervildtet ud i naturen, skal foretage optegnelser over udsætningen.
 
Ved udsætning af fjervildt i naturen er man forpligtet til at lave optegnelser, der indeholder oplysninger om:
 • Dato for udsætning
 • Udsætningssted – med en så præcis geografisk beskrivelse som muligt
 • Antal og art, der er udsat
 • Besætning, hvorfra udsætningen er sket (evt. CHR-nummer)

Oplysningerne skal opdrætteren gemme i mindst to år og skal på forlangende kunne fremvise optegnelserne til Fødevarestyrelsen.

Oplysningerne kan bruges til opsporing ved udbrud af fugleinfluenza. 

 

Direkte udsætning af gråænder

Opdrættede gråandeællinger må ikke indsættes i andre besætninger, men skal udsættes direkte i naturen.
 
Handel med fjervildt
Hvis du handler med opdrættet fjervildt fra besætninger med mere end 100 dyr på omsætningstidspunktet, skal dyrene have en attest.
 
Attesten skal være udfyldt og underskrevet af sælger, og skal indeholde oplysninger om, at besætningen inden for de seneste to måneder har været undersøgt for fugleinfluenza med et negativt resultat. Med andre ord, at dyrene er fri for fugleinfluenza.
 
Attesten – eller informationsskrivelsen – indgår som bilag i bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om pligt til overvågning for aviær influenza hos fjerkræ og opdrættet fjervildt.
 
 

Undersøgelse for fugleinfluenza og prøverne

Hvilke prøver og hvor mange, der skal udtages til undersøgelse for fugleinfluenza, står i bilag 1 i Bekendtgørelse om pligt til overvågning for aviær influenza  hos fjerkræ og opdrættet fjervildt.
 
Prøverne skal altid sendes sammen med en udfyldt blanket med oplysninger om besætningen. Resultatet af blodprøverne skal foreligge før handelen. Prøveresultatet for besætningen gælder i to måneder.
 


Rugerivirksomheder for fjervildt

Fjervildtrugerier må kun modtage æg til rugning fra besætninger, der inden for de seneste to måneder er undersøgt for fugleinfluenza med negativt resultat – altså er testet fri for fugleinfluenza.
 
Indretning af løbegårde til gråænder
Ænder, der er over to uger gamle, skal have adgang til en løbegård og et kunstigt bassin med vand. Der må ikke være naturlige søer, damme, vandhuller eller lignende i løbegården.

Vandet skal regelmæssigt udskiftes i bassinet. Hos avlsænder skal vandet udskiftes mindst en gang om ugen – og hyppigere ved opdræt af ællinger.

Bassinerne skal være afskærmet, så større vilde fugle ikke har adgang dertil.

Rengøring og desinficering af bassin

Bunden i bassinet skal være udformet i et materiale, der er let at rengøre og desinficere.​

Rengøring og desinfektion af et bassin skal foretages:

 • Når der kommer et nyt hold dyr
 • Umiddelbart efter tømning
 • Før indsættelse af nye dyr

Foder og vand

Gråænder, herunder gråandeællinger, skal fodres og vandes under fast tag. Der må ikke vandes med vand fra overfladevandreservoirer (fx søer og åer), herunder opsamlet regnvand.
 
Lovstof og regler

Dyresygdomme - lovstof

Fjervildtbekendtgørelse

Ændret 19. juli 2021