Denne hjemmeside bruger cookies til statistik og adgang til deling på de sociale medier med AddThis.

Læs mere i vores cookie FAQ.

Du er her:

Opdræt af fjervildt

For opdræt af fjervildt gælder der særlige regler i relation til fugleinfluenza.

​​Reglerne i forbindelse med opdræt af fjervildt omhandler følgende punkter:

 • Udsætning af fjervildt
 • Handel med fjervildt
 • Indretning af løbegårde
 • Art-adskillelse
 • Overvågning for fugleinfluenza i fjerkræ og opdrættet fjervildt

Læs mere om punkterne på denne side, eller på siderne om:

Fugleinfluenza og regler for adskillelse af arter og 
Overvågning af fugleinfluenza i fjerkræ og opdrættet fjervildt

Udsætning af fjervildt
Personer, der sætter fjervildtet ud i naturen, skal foretage optegnelser over udsætningen.
 
Ved udsætning af fjervildt i naturen er man forpligtet til at lave optegnelser, der indeholder oplysninger om:
 • Dato for udsætning
 • Udsætningssted – med en så præcis geografisk beskrivelse som muligt
 • Antal og art, der er udsat
 • Besætning, hvorfra udsætningen er sket (evt. CHR-nummer)

Oplysningerne skal opdrætteren gemme i mindst to år og skal på forlangende kunne fremvise optegnelserne til Fødevarestyrelsen.

Oplysningerne kan bruges til opsporing ved udbrud af fugleinfluenza. 

 

Direkte udsætning af gråænder

Opdrættede gråandeællinger må ikke indsættes i andre besætninger, men skal udsættes direkte i naturen.
 
Handel med fjervildt
Hvis du handler med opdrættet fjervildt fra besætninger med mere end 100 dyr på omsætningstidspunktet, skal dyrene have en attest.
 
Attesten skal være udfyldt og underskrevet af sælger, og skal indeholde oplysninger om, at besætningen inden for de seneste to måneder har været undersøgt for fugleinfluenza med et negativt resultat. Med andre ord, at dyrene er fri for fugleinfluenza.
 
Attesten – eller informationsskrivelsen – indgår som bilag i bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om pligt til overvågning for aviær influenza hos fjerkræ og opdrættet fjervildt.
 
 

Undersøgelse for fugleinfluenza og prøverne

Hvilke prøver og hvor mange, der skal udtages til undersøgelse for fugleinfluenza, står i bilag 1 i Bekendtgørelse om pligt til overvågning for aviær influenza  hos fjerkræ og opdrættet fjervildt.
 
Prøverne skal altid sendes sammen med en udfyldt blanket med oplysninger om besætningen. Resultatet af blodprøverne skal foreligge før handelen. Prøveresultatet for besætningen gælder i to måneder.
 


Rugerivirksomheder for fjervildt

Fjervildtrugerier må kun modtage æg til rugning fra besætninger, der inden for de seneste to måneder er undersøgt for fugleinfluenza med negativt resultat – altså er testet fri for fugleinfluenza.
 
Indretning af løbegårde til gråænder
Ænder, der er over to uger gamle, skal have adgang til en løbegård og et kunstigt bassin med vand. Der må ikke være naturlige søer, damme, vandhuller eller lignende i løbegården.

Vandet skal regelmæssigt udskiftes i bassinet. Hos avlsænder skal vandet udskiftes mindst en gang om ugen – og hyppigere ved opdræt af ællinger.

Bassinerne skal være afskærmet, så større vilde fugle ikke har adgang dertil.

Rengøring og desinficering af bassin

Bunden i bassinet skal være udformet i et materiale, der er let at rengøre og desinficere.​

Rengøring og desinfektion af et bassin skal foretages:

 • Når der kommer et nyt hold dyr
 • Umiddelbart efter tømning
 • Før indsættelse af nye dyr

Foder og vand

Gråænder, herunder gråandeællinger, skal fodres og vandes under fast tag. Der må ikke vandes med vand fra overfladevandreservoirer (fx søer og åer), herunder opsamlet regnvand.
 
Lovstof og regler

Dyresygdomme - lovstof

Fjervildtbekendtgørelse

 

 

Meld fund af døde fugle med ny appMeld fund af døde fugle med ny apphttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Fugleinfluenza_App.aspx040112aspx0htmlEmneside
Hvad skal du gøre med dit fjerkræ under en fugleinfluenzaepidemi?Hvad skal du gøre med dit fjerkræ under en fugleinfluenzaepidemi?https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Hvad_skal_du_goere_med_dit_fjerkrae_under_en_fugleinfluenzaepidemi.aspx040156aspx0htmlEmneside
Dyrlægers rolle ved udbrud af fugleinfluenzaDyrlægers rolle ved udbrud af fugleinfluenzahttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Dyrlaegers_rolle_ved_udbrud_af_fugleinfluenza.aspx040036aspx0htmlEmneside
Undgå fugleinfluenza i udlandetUndgå fugleinfluenza i udlandethttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Rejse-i-udlandet-og-fugleinfluenza.aspx040399aspx0htmlEmneside
Lavpatogen fugleinfluenza hos fjerkræ og fugleLavpatogen fugleinfluenza hos fjerkræ og fuglehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Lavpatogen-fugleinfluenza-hos-fjerkræ-og-fugle.aspx040275aspx0htmlEmneside
Fugleinfluenza - aktuel situationFugleinfluenza - aktuel situationhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Fugleinfluenza_den_aktuelle_situation.aspx040113aspx0htmlEmneside
Zoner og områder med fugleinfluenzaZoner og områder med fugleinfluenzahttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Zoner-og-områder-med-fugleinfluenza.aspx040534aspx0htmlEmneside
Fugleinfluenza hos svømmefugleFugleinfluenza hos svømmefuglehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Svømmefugle-og-fugleinfluenza.aspx040471aspx0htmlEmneside
Fugleinfluenza og smittebeskyttelseFugleinfluenza og smittebeskyttelsehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Fugleinfluenza-og-smittebeskyttelse.aspx040116aspx0htmlEmneside
Zoner ved højpatogen fugleinfluenza hos fjerkræ og fugle i fangenskabZoner ved højpatogen fugleinfluenza hos fjerkræ og fugle i fangenskabhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Zoner-ved-højpatogen-fugleinfluenza-hos-fjerkræ-og-fugle-i-fangenskab.aspx040535aspx0htmlEmneside
Højpatogen H5N1 i vilde fugleHøjpatogen H5N1 i vilde fuglehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Højpatogen-H5N1-i-vilde-fugle.aspx040152aspx0htmlEmneside
Spørgsmål og svar om fugleinfluenzaSpørgsmål og svar om fugleinfluenzahttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Spoergsmaal-og-svar-om-fugleinfluenza.aspx040445aspx0htmlEmneside
Smittebeskyttelse i fjerkræbesætningerSmittebeskyttelse i fjerkræbesætningerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Smittebeskyttelse-i-fjerkræbesætninger.aspx040438aspx0htmlEmneside
Fugleinfluenza-udbrud i udlandetFugleinfluenza-udbrud i udlandethttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Fugleinfluenza-i-udlandet.aspx040114aspx0htmlEmneside
A- og B-områder ved udbrud af H5N1 i fjerkræA- og B-områder ved udbrud af H5N1 i fjerkræhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/A--og-B-områder-ved-udbrud-af-H5N1-i-fjerkræ.aspx039955aspx0htmlEmneside
Regler for adskillelse af fugle -og fjerkræarterRegler for adskillelse af fugle -og fjerkræarterhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Fugleinfluenza-og-regler-for-adskillelse-af-arter.aspx040115aspx0htmlEmneside
Aviær Influenza - retningslinjer for udstedelse af certifikater til tredjelandeAviær Influenza - retningslinjer for udstedelse af certifikater til tredjelandehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Aviaer-Influenza-retningslinier-for-udstedelse-af-certifikater-til-tredjelande.aspx039962aspx0htmlEmneside
Fugleinfluenza hos hobbyfjerkræFugleinfluenza hos hobbyfjerkræhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Hobbyfjerkræ-og-fugleinfluenza.aspx040151aspx0htmlEmneside
Forebyggende beskyttelsesforanstaltninger mod fugleinfluenzaForebyggende beskyttelsesforanstaltninger mod fugleinfluenzahttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Forebyggende-beskyttelsesforanstaltninger-mod-fugleinfluenza.aspx040102aspx0htmlEmneside
Overvågning for fugleinfluenza i fjerkræ og opdrættet fjervildtOvervågning for fugleinfluenza i fjerkræ og opdrættet fjervildthttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Overvågning-af-fugleinfluenza-i-fjerkræ-og-opdrættet-fjervildt.aspx040361aspx0htmlEmneside
Fugleinfluenza-udbrud i DanmarkFugleinfluenza-udbrud i Danmarkhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Sidste-nyt-om-fugleinfluenza.aspx040427aspx0htmlEmneside
Overvågning for fugleinfluenzaOvervågning for fugleinfluenzahttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Overvaagning-for-fugleinfluenza.aspx040359aspx0htmlEmneside
FugleinfluenzaFugleinfluenzahttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Fugleinfluenza.aspx040111aspx0htmlEmneside

Ændret 4. december 2018