Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Omsætning af fjerkræ

Enhver person, der omsætter levende fjerkræ og hobbyfjerkræ, skal overholde visse regler. Læs mere om reglerne her.

​Omsætning af fjerkræ og hobbyfjerkræ
Enhver person, der omsætter levende fjerkræ og hobbyfjerkræ, skal føre optegnelser over køb og salg af dyrene og opbevare optegnelserne i mindst 2 år.
 
Udstillinger med fjerkræ
 
Fjerkræproduktion - Godkendelse af fjerkrævirksomheder
En del af de virksomheder, der producerer fjerkræ, skal godkendes og drives efter kravene i Bekendtgørelse nr. 1450 af 15. december 2009 om fjerkræproduktion og omsætning af fjerkræ.
 
Det drejer sig om følgende typer af virksomheder:
  • Avlsvirksomheder
  • Centralopdrætsvirksomheder
  • Formeringsvirksomheder
  • Opdrætsvirksomheder
  • Rugerivirksomheder
Virksomheder, der udelukkende producerer konsumæg og slagtefjerkræ, er ikke omfattet af bekendtgørelsen.
 
Hønnikeopdræt
Reglerne gælder for hønnikeopdræt. Der er dog store dele af kravene, som kun skal overholdes, hvis virksomheden skal samhandle. Det gælder blandt andet kravet om godkendelse og sundhedskontrol i besætningerne.
 
Fjervildt og fjervildtvirksomheder
Reglerne og kravene om godkendelse og sundhedskontrol i besætningerne gælder også for fjervildtvirksomheder. Der er dog store dele af kravene, som kun skal overholdes, hvis virksomheden skal samhandle. Det gælder blandt andet kravet om godkendelse af sundhedskontrol i besætningerne.
 
Fjervildtrugerivirksomheder skal overholde alle kravene, uanset om de skal samhandle eller ej.
 
Godkendelse, drift og tilsyn
Virksomheden skal godkendes, inden produktionen påbegyndes. Ansøgning sendes til Fødevarestyrelsen, der foretager et godkendelsestilsyn. Virksomheder, der er godkendt efter de gamle regler, skal regodkendes inden 1. januar 2011.
 
Der er en række krav til indretning og drift, herunder krav om tilsynsførende dyrlæge og sundhedskontrol. Fødevareenheden foretager tilsyn mindst én gang om året.
 
Fødevarestyrelsen kan suspendere eller tilbagekalde godkendelsen ved mistanke om eller udbrud af visse sygdomme, eller hvis reglerne om indretning og drift ikke overholdes.
 
Mindre rugerier
Mindre rugerier skal registreres i fødevareenheden, jf. Bekendtgørelse nr. 1449 af 15. december 2009 om mindre rugerier samt omsætning af hobbyfjerkræ. Med "mindre rugerier" menes rugerier, der udruger mindre end 1.000 rugeæg om året. Hvis man kun udruger rugeæg fra egen produktion, er det ikke et mindre rugeri, men en del af ens hobbyfjerkræhold.
 
Rugeæggene skal desinficeres ved modtagelsen, og der skal føres optegnelser over tilførsel af rugeæg og fraførsel af det daggamle fjerkræ.
 
Liste over fjerkrævirksomheder i Danmark
Ændret 29. januar 2020