Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Ofte stillede spørgsmål om rituel slagtning

Få svar på dine spørgsmål om dyrevelfærden, mærkningen og dyresundheden inden for rituel slagtning.

​Hvad er forskellen på almindelig slagtning og rituel slagtning?

Hvad enten et dyr slagtes efter religiøse ritualer eller ej, stiller de danske regler krav om forudgående bedøvelse, og det er en betingelse, at slagtning af dyr efter religiøse ritualer foregår på et slagteri. Både kød fra rituelt slagtede dyr og fra andre dyr, som er slagtet på slagteri i Danmark, stammer derfor fra dyr, som er blevet bedøvet før slagtning. Efter bedøvelsen bliver dyrene aflivet ved at blive afblødt. 

For kreaturer: Bedøvelsen sker med en boltpistol, der slår dyret bevidstløs. Dernæst overskæres halspulsårerne, og dyret dør ved afblødning. Forskellen mellem konventionel slagtning og rituel slagtning er den måde, boltpistolen bedøver dyret på. Ved den konventionelle metode ødelægger boltpistolen hjerneskallen. Ved rituel slagtning ødelægger boltpistolen ikke hjerneskallen, da man bruger en såkaldt ikke-penetrerende boltpistol. Dyret bliver i begge tilfælde slået bevidstløs med det samme, og begge metoder giver derfor samme sikre dyrevelfærdsmæssige håndtering.

For får og geder: Bedøvelsen er som for kreaturer, blot tilpasset dyrenes størrelse. Får og geder kan også bedøves med el. Som for kreaturer gælder det, at dyrene bliver bevidstløse og aflives ved afblødning.

Kyllinger: Bedøves ved hjælp af el (i vandbad), hvorved de bliver bevidstløse, og dernæst aflives de ved afblødning.

Er der andre regler for rituel slagtning?

Hvis man ønsker at udføre slagtning eller rituelle ritualer, skal man anmelde det til Fødevarestyrelsen, og slagtningen skal foregå på et slagteri. Dermed bliver slagtningen også underlagt Fødevarestyrelsens kontrol.

Særlige religiøse krav i forbindelse med slagtning er ikke omfattet af Fødevarestyrelsens regler.

Gælder de samme regler i andre lande?

Nej, dette er de danske regler. I nogle EU-lande tillader man slagtning uden forudgående bedøvelse. Det er tilladt at importere kød fra dyr, slagtet uden forudgående bedøvelse, til Danmark.

Må et slagteri godt vælge at slagte alle dyr rituelt?

Slagterier i Danmark må slagte dyr efter religiøse ritualer, når de kan vise at en væsentlig del af deres produktion er rettet mod befolkningsgrupper, der efterspørger kød fra dyr slagtet ved denne metode. Mange af de store slagterier i Danmark eksporterer en stor del af deres produktion til markeder, der efterspørger kød fra dyr, der er rituelt slagtet.

Kan man være sikker på, at fødevarehygiejnen er overholdt, når dyrene slagtes rituelt?

Hygiejnereglerne gælder for alle slagterier uanset hvilken slagtemetode, der anvendes. Reglerne skal derfor også overholdes, når der slagtes efter såkaldte rituelle skikke. Ved sådanne slagtninger kan det tillades, at luft- og spiserør gennemskæres under afblødningen. Det skal stadig sikres, at bedøvelse, afblødning, afhudning, udtagning af organer og anden slagtemæssig behandling foretages på en sådan måde, at kødet ikke bliver forurenet

Er det dyrplageri at slagte dyr rituelt ?

Som det fremgår, følger rituel slagtning i Danmark samme principper som anden slagtning, nemlig at dyrene først bedøves og derefter afblødes. Der er ikke dyrevelfærdsmæssig forskel på slagtemetoderne.

 

Hvorfor er kød i køledisken ikke mærket med slagtemetode?

Mærkningsreglerne for fødevarer er reguleret på EU-plan, og medlemsstaterne har i fællesskab besluttet, hvilke oplysninger der skal være obligatoriske på en fødevare, som markedsføres indenfor EU. Mærkning af kød med slagtemetode er ikke en af de obligatoriske oplysninger, men man kan som producent/detailhandler vælge frivilligt at mærke med slagtemetode.

 

Kan man ikke indføre et dansk krav om mærkning med slagtemetode?

Da reglerne for mærkning af fødevarer er totalharmoniseret i EU, indebærer dette, at de enkelte medlemsstater ikke har mulighed for at fastsætte nationale regler på området. Hvis man ønsker at indføre et krav om mærkning med slagtemetode, vil det derfor kræve en politisk beslutning på EU-plan.

EU-Kommissionen har i 2015 offentliggjort en rapport om en undersøgelse af muligheden for mærkning af kød fra dyr, der er slagtet uden forudgående bedøvelse. Rapporten har ikke umiddelbart givet anledning til fremsættelse af et beslutningsforslag på EU-plan.

 

Hvad gør jeg, hvis jeg gerne vil undgå kød fra rituelt slagtede dyr?

Hvis man som forbruger vil undgå kød fra rituelt slagtede dyr, er mulighederne p.t. at gå efter kød, som producenten frivilligt har mærket med slagtemetoden – eller oplysning om, at det ikke er fra rituelt slagtede dyr. Der er også mulighed for at forhøre sig om slagtemetoden hos producenterne. Kød fra gris vil ikke være halalslagtet. 
 

.

Ændret 20. marts 2020